Tìm hiểu cách chuyển đổi CSV sang định dạng JSON một cách hiệu quả.

CSV sang JSON

Chuyển đổi tệp CSV sang JSON trong C# .NET

CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) là định dạng tệp được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và trao đổi dữ liệu dạng bảng. Mặc dù CSV là một định dạng đơn giản và dễ sử dụng nhưng không phải lúc nào nó cũng là định dạng hiệu quả nhất cho các ứng dụng web. JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ giúp con người dễ đọc và viết, đồng thời dễ dàng cho máy phân tích cú pháp và tạo. JSON ngày càng được sử dụng làm định dạng dữ liệu cho các API web, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển. Chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON có thể cải thiện hiệu quả xử lý dữ liệu và cho phép ứng dụng web sử dụng dữ liệu theo cách thân thiện với người dùng hơn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON bằng C# .NET.

API chuyển đổi CSV sang JSON

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET cung cấp một số lợi ích khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để chuyển đổi CSV sang định dạng JSON. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là API dựa trên đám mây, có nghĩa là không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc thư viện nào trên máy cục bộ của bạn. Điều này giúp dễ dàng bắt đầu và loại bỏ nhu cầu thiết lập và cấu hình phức tạp. Ngoài ra, Aspose.Cells Cloud SDK dành cho .NET có khả năng mở rộng cao và có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn, khiến nó phù hợp với các ứng dụng cấp doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng, đáng tin cậy và tạo ra đầu ra JSON chất lượng cao, dễ phân tích cú pháp và sử dụng trong các ứng dụng web.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách thêm tham chiếu SDK vào ứng dụng của mình thông qua trình quản lý gói NuGet. Tìm kiếm “Aspose.Cells-Cloud” và nhấp vào nút Thêm gói. Thứ hai, nếu bạn không có tài khoản trên Cloud Dashboard, vui lòng tạo một tài khoản miễn phí bằng cách sử dụng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập được cá nhân hóa của bạn.

Chuyển đổi CSV sang JSON bằng C#

Để thực hiện chuyển đổi tài liệu, chúng tôi có ba lệnh gọi API để thực hiện yêu cầu này.

Trong đoạn mã sau, chúng tôi sẽ sử dụng lệnh gọi API GetWorkbook để tải CSV đầu vào từ bộ lưu trữ đám mây, chuyển đổi nó thành JSON và sau đó lưu đầu ra vào cùng một bộ lưu trữ đám mây.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// tạo phiên bản CellsApi trong khi chuyển ClientID và ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// sổ làm việc Excle đầu tiên trên ổ đĩa
string input_CSV = "input.csv";
// tên của sổ làm việc Excel thứ hai
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // tải CSV lên bộ nhớ đám mây
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // khởi tạo thao tác chuyển đổi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // in thông báo thành công nếu nối thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Hãy phát triển sự hiểu biết của chúng tôi về đoạn mã trên:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Tạo một đối tượng của CellsApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập của khách hàng làm đối số.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Tải CSV đầu vào lên bộ nhớ đám mây.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Khởi tạo hoạt động chuyển đổi CSV sang JSON. Sau khi chuyển đổi thành công, tệp JSON đầu ra được lưu vào bộ nhớ đám mây.

csv sang json

Xem trước chuyển đổi CSV sang JSON.

Bạn có thể tải xuống tệp CSV mẫu được sử dụng trong ví dụ trên từ input.csv và tệp JSON kết quả có thể được tải xuống từ output.json.

Trực tuyến CSV sang JSON bằng cách sử dụng Lệnh cURL

Chuyển đổi CSV sang JSON bằng các lệnh cURL và API REST mang lại một số lợi ích. Đầu tiên và quan trọng nhất, đây là một cách tiếp cận đơn giản và dễ sử dụng, không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm hoặc thư viện. Ngoài ra, các lệnh cURL và API REST không phụ thuộc vào nền tảng, điều đó có nghĩa là có thể sử dụng cùng một cách tiếp cận trên bất kỳ hệ điều hành hoặc ngôn ngữ lập trình nào hỗ trợ các lệnh cURL và API REST. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các nhà phát triển đang làm việc với nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình.

Bây giờ trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước về cách chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến bằng các lệnh cURL. Vì vậy, bước đầu tiên là tạo mã thông báo truy cập JWT dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sau khi có mã thông báo JWT, chúng tôi sẽ gọi API GetWorkbook để chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến. Hãy thực hiện lệnh sau:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã khám phá hai cách tiếp cận để chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON - sử dụng các lệnh C# .NET và cURL với API REST. Cả hai cách tiếp cận đều có ưu điểm của chúng và sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án của bạn. Với C# .NET, chúng tôi có thể sử dụng Aspose.Cells Cloud SDK để chuyển đổi trực tuyến các tệp CSV sang định dạng JSON một cách hiệu quả, trong khi các lệnh cURL và API REST cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và độc lập với nền tảng, không yêu cầu phần mềm hoặc thư viện bổ sung. Bất kể bạn chọn cách tiếp cận nào, việc chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON có thể mang lại hiệu quả và thân thiện với người dùng cho các ứng dụng web của bạn, cho phép bạn hợp lý hóa việc xử lý và quản lý dữ liệu.

Liên kết hữu ích

Bài viết được đề xuất

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: