Lär dig hur du effektivt konverterar CSV till JSON-format.

CSV till JSON

Konvertera CSV- till JSON-filer i C# .NET

CSV (kommaseparerade värden) är ett flitigt använt filformat för att lagra och utbyta tabelldata. Även om CSV är ett enkelt och lättanvänt format, är det inte alltid det mest effektiva formatet för webbapplikationer. JSON (JavaScript Object Notation) är ett lättviktsformat för datautbyte som är lätt för människor att läsa och skriva, och lätt för maskiner att analysera och generera. JSON används allt mer som ett dataformat för webb-API:er, vilket gör det till ett populärt val för utvecklare. Att konvertera CSV-filer till JSON-format kan förbättra databehandlingseffektiviteten och möjliggöra att data konsumeras av webbapplikationer på ett mer användarvänligt sätt. I den här handledningen kommer vi att guida dig genom processen att konvertera CSV-filer till JSON-format med C# .NET.

CSV till JSON Conversion API

Aspose.Cells Cloud SDK för .NET ger flera fördelar som gör det till ett idealiskt verktyg för att konvertera CSV till JSON-format. Först och främst är det ett molnbaserat API, vilket innebär att det inte finns något behov av att installera någon programvara eller bibliotek på din lokala maskin. Detta gör det enkelt att komma igång med och eliminerar behovet av komplex installation och konfiguration. Dessutom är Aspose.Cells Cloud SDK för .NET mycket skalbar och kan hantera stora mängder data, vilket gör den lämplig för applikationer på företagsnivå. Konverteringsprocessen är snabb, pålitlig och ger högkvalitativ JSON-utdata som är lätt att tolka och använda i webbapplikationer.

Vi börjar med att lägga till SDK-referensen i vår applikation via NuGet-pakethanteraren. Sök efter “Aspose.Cells-Cloud” och klicka på knappen Lägg till paket. För det andra, om du inte har ett konto över Cloud Dashboard, skapa ett gratis konto genom att använda en giltig e-postadress och skaffa dina personliga referenser.

Konvertera CSV till JSON med C#

För att kunna utföra dokumentkonverteringen har vi tre API-anrop för att uppfylla detta krav.

 • GetWorkbook - Get input CSV from Cloud storage. After conversion, save output to cloud storage.
 • PutConvertWorkbook - Converts CSV file to other formats from request content.
 • PostWorkbookSaveAs - Saves CSV file as other formats file to storage.

I följande kodavsnitt kommer vi att använda GetWorkbook API-anrop som laddar indata CSV från molnlagring, konverterar den till JSON och sedan sparar utdata till samma molnlagring.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// skapa CellsApi-instans medan du skickar ClientID och ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// första Excle-arbetsboken på enheten
string input_CSV = "input.csv";
// namnet på den andra Excel-arbetsboken
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // ladda upp CSV till molnlagring
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // initiera konverteringsoperationen
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om sammankopplingen lyckas
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Låt oss utveckla vår förståelse för ovanstående kodavsnitt:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Skapa ett objekt av CellsApi medan du skickar klientuppgifter som argument.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Ladda upp den inmatade CSV-filen till molnlagring.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Initiera CSV till JSON-konverteringsåtgärden. Efter lyckad konvertering sparas den utgående JSON-filen i molnlagring.

csv till json

Förhandsgranskning av CSV till JSON-konvertering.

CSV-exemplet som används i exemplet ovan kan laddas ner från input.csv och den resulterande JSON-filen kan laddas ner från output.json.

Online CSV till JSON med hjälp av cURL-kommandon

Att konvertera CSV till JSON med hjälp av cURL-kommandon och REST API ger flera fördelar. Först och främst är det ett enkelt och lättanvänt tillvägagångssätt som inte kräver att ytterligare programvara eller bibliotek installeras. Dessutom är cURL-kommandon och REST API plattformsoberoende, vilket innebär att samma tillvägagångssätt kan användas på alla operativsystem eller programmeringsspråk som stöder cURL-kommandon och REST API. Detta gör det till en idealisk lösning för utvecklare som arbetar med flera plattformar och programmeringsspråk.

Nu i det här avsnittet ska vi lära oss stegen för hur man konverterar CSV till JSON online med hjälp av cURL-kommandona. Så det första steget är att generera en JWT-åtkomsttoken baserat på klientuppgifterna:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

När vi väl har JWT-token kommer vi att anropa GetWorkbook API för att konvertera CSV till JSON online. Vänligen kör följande kommando:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Slutord

I den här handledningen har vi utforskat två metoder för att konvertera CSV-filer till JSON-format - med C# .NET och cURL-kommandon med REST API. Båda tillvägagångssätten har sina fördelar, och valet beror i slutändan på de specifika behoven i ditt projekt. Med C# .NET kunde vi använda Aspose.Cells Cloud SDK för att effektivt konvertera CSV-filer till JSON-format online, medan cURL-kommandon och REST API gav ett enkelt och plattformsoberoende tillvägagångssätt som inte kräver ytterligare programvara eller bibliotek. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer, kan konvertering av CSV-filer till JSON-format ge effektivitet och användarvänlighet till dina webbapplikationer, vilket gör att du kan effektivisera databehandling och hantering.

Användbara länkar

Rekommenderade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: