Zistite, ako efektívne previesť CSV do formátu JSON.

CSV na JSON

Konvertujte súbory CSV na JSON v C# .NET

CSV (Comma-Separated Values) je široko používaný formát súboru na ukladanie a výmenu tabuľkových údajov. Zatiaľ čo CSV je jednoduchý a ľahko použiteľný formát, nie je to vždy najefektívnejší formát pre webové aplikácie. JSON (JavaScript Object Notation) je jednoduchý formát na výmenu údajov, ktorý ľudia ľahko čítajú a zapisovajú a stroje ho jednoducho analyzujú a generujú. JSON sa čoraz viac používa ako dátový formát pre webové rozhrania API, vďaka čomu je obľúbenou voľbou pre vývojárov. Konverzia súborov CSV do formátu JSON môže zlepšiť efektívnosť spracovania údajov a umožniť spotrebovanie údajov webovými aplikáciami užívateľsky príjemnejším spôsobom. V tomto návode vás prevedieme procesom prevodu súborov CSV do formátu JSON pomocou C# .NET.

Rozhranie API na konverziu CSV na JSON

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET poskytuje niekoľko výhod, vďaka ktorým je ideálnym nástrojom na konverziu CSV do formátu JSON. V prvom rade ide o cloudové API, čo znamená, že na lokálny počítač nie je potrebné inštalovať žiadny softvér ani knižnice. To uľahčuje začiatok a eliminuje potrebu zložitého nastavenia a konfigurácie. Aspose.Cells Cloud SDK for .NET je navyše vysoko škálovateľný a dokáže spracovať veľké objemy údajov, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie na podnikovej úrovni. Proces prevodu je rýchly, spoľahlivý a vytvára vysokokvalitný výstup JSON, ktorý sa ľahko analyzuje a používa vo webových aplikáciách.

Začneme pridaním referencie SDK do našej aplikácie prostredníctvom správcu balíkov NuGet. Vyhľadajte „Aspose.Cells-Cloud“ a kliknite na tlačidlo Pridať balík. Po druhé, ak nemáte účet cez Cloud Dashboard, vytvorte si bezplatný účet pomocou platnej e-mailovej adresy a získajte svoje prispôsobené poverenia.

Previesť CSV na JSON pomocou C#

Na vykonanie konverzie dokumentu máme tri volania API na splnenie tejto požiadavky.

 • GetWorkbook - Get input CSV from Cloud storage. After conversion, save output to cloud storage.
 • PutConvertWorkbook - Converts CSV file to other formats from request content.
 • PostWorkbookSaveAs - Saves CSV file as other formats file to storage.

V nasledujúcom úryvku kódu použijeme volanie GetWorkbook API, ktoré načíta vstupný CSV z cloudového úložiska, konvertuje ho na JSON a potom uloží výstup do rovnakého cloudového úložiska.

// Úplné príklady a dátové súbory nájdete na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Získajte poverenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// vytvorte inštanciu CellsApi pri odovzdávaní ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// prvý zošit Excle na jednotke
string input_CSV = "input.csv";
// názov druhého excelového zošita
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // nahrať CSV do cloudového úložiska
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // inicializujte operáciu konverzie
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // vytlačte správu o úspechu, ak je zreťazenie úspešné
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Rozvinieme naše chápanie vyššie uvedeného útržku kódu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Vytvorte objekt CellsApi a zároveň odovzdajte poverenia klienta ako argumenty.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Nahrajte vstupný súbor CSV do cloudového úložiska.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Inicializujte operáciu konverzie CSV na JSON. Po úspešnej konverzii sa výstupný súbor JSON uloží do cloudového úložiska.

csv do json

Ukážka konverzie CSV na JSON.

Vzorový CSV použitý vo vyššie uvedenom príklade je možné stiahnuť z input.csv a výsledný súbor JSON je možné stiahnuť z output.json.

Online CSV do JSON pomocou príkazov cURL

Konverzia CSV na JSON pomocou príkazov cURL a REST API poskytuje niekoľko výhod. V prvom rade ide o jednoduchý a ľahko použiteľný prístup, ktorý nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru alebo knižníc. Okrem toho sú príkazy cURL a REST API nezávislé od platformy, čo znamená, že rovnaký prístup možno použiť v akomkoľvek operačnom systéme alebo programovacom jazyku, ktorý podporuje príkazy cURL a REST API. Vďaka tomu je ideálnym riešením pre vývojárov, ktorí pracujú s viacerými platformami a programovacími jazykmi.

Teraz v tejto časti sa naučíme kroky, ako previesť CSV na JSON online pomocou príkazov cURL. Prvým krokom je teda vygenerovanie prístupového tokenu JWT na základe poverení klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Keď budeme mať token JWT, zavoláme GetWorkbook API na konverziu CSV na JSON online. Vykonajte prosím nasledujúci príkaz:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Záverečné poznámky

V tomto návode sme preskúmali dva prístupy na konverziu súborov CSV do formátu JSON – pomocou príkazov C# .NET a cURL s REST API. Oba prístupy majú svoje výhody a výber v konečnom dôsledku závisí od konkrétnych potrieb vášho projektu. S C# .NET sme mohli použiť Aspose.Cells Cloud SDK na efektívnu konverziu súborov CSV do formátu JSON online, zatiaľ čo príkazy cURL a REST API poskytli jednoduchý a na platforme nezávislý prístup, ktorý nevyžaduje žiadny ďalší softvér ani knižnice. Bez ohľadu na zvolený prístup môže konverzia súborov CSV do formátu JSON priniesť efektivitu a užívateľskú prívetivosť do vašich webových aplikácií, čo vám umožní zefektívniť spracovanie a správu údajov.

užitočné odkazy

Odporúčané články

Ak chcete získať viac informácií, navštívte nasledujúce odkazy: