Научете как ефективно да конвертирате CSV във формат JSON.

CSV към JSON

Конвертирайте CSV в JSON файлове в C# .NET

CSV (стойности, разделени със запетая) е широко използван файлов формат за съхраняване и обмен на таблични данни. Докато CSV е прост и лесен за използване формат, той не винаги е най-ефективният формат за уеб приложения. JSON (JavaScript Object Notation) е лек формат за обмен на данни, който е лесен за четене и писане от хората и лесен за машинно анализиране и генериране. JSON все повече се използва като формат на данни за уеб API, което го прави популярен избор за разработчиците. Преобразуването на CSV файлове във формат JSON може да подобри ефективността на обработката на данни и да даде възможност данните да се използват от уеб приложенията по по-удобен за потребителя начин. В този урок ще ви преведем през процеса на конвертиране на CSV файлове във формат JSON с помощта на C# .NET.

API за преобразуване на CSV към JSON

Aspose.Cells Cloud SDK за .NET предоставя няколко предимства, които го правят идеален инструмент за конвертиране на CSV във формат JSON. На първо място, това е API, базиран на облак, което означава, че няма нужда да инсталирате софтуер или библиотеки на вашата локална машина. Това го прави лесен за започване и елиминира необходимостта от сложна настройка и конфигурация. Освен това, Aspose.Cells Cloud SDK за .NET е силно мащабируем и може да обработва големи обеми данни, което го прави подходящ за приложения на корпоративно ниво. Процесът на преобразуване е бърз, надежден и създава висококачествен JSON изход, който е лесен за анализ и използване в уеб приложения.

Ще започнем с добавяне на справката за SDK в нашето приложение чрез мениджъра на пакети NuGet. Потърсете „Aspose.Cells-Cloud“ и щракнете върху бутона Добавяне на пакет. Второ, ако нямате акаунт в Cloud Dashboard, моля, създайте безплатен акаунт, като използвате валиден имейл адрес и получете своите персонализирани идентификационни данни.

Конвертирайте CSV в JSON с помощта на C#

За да извършим преобразуването на документа, имаме три извиквания на API, за да изпълним това изискване.

 • GetWorkbook - Get input CSV from Cloud storage. After conversion, save output to cloud storage.
 • PutConvertWorkbook - Converts CSV file to other formats from request content.
 • PostWorkbookSaveAs - Saves CSV file as other formats file to storage.

В следващия кодов фрагмент ще използваме GetWorkbook API извикване, което зарежда входния CSV от облачно хранилище, преобразува го в JSON и след това запазва изхода в същото облачно хранилище.

// За пълни примери и файлове с данни, моля, отидете на 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Вземете клиентски идентификационни данни от https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// създайте екземпляр на CellsApi, докато предавате ClientID и ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// първата работна книга на Excle на устройство
string input_CSV = "input.csv";
// име на втората работна книга на Excel
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // качете CSV в облачно хранилище
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // инициализирайте операцията по преобразуване
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // отпечатайте съобщение за успех, ако конкатенацията е успешна
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Нека развием нашето разбиране по отношение на горния кодов фрагмент:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Създайте обект на CellsApi, като предавате клиентски идентификационни данни като аргументи.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Качете входния CSV в облачно хранилище.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Инициализирайте операцията за преобразуване на CSV към JSON. След успешно преобразуване изходният JSON файл се записва в облачно хранилище.

csv към json

Визуализация на конвертирането на CSV към JSON.

Примерният CSV, използван в горния пример, може да бъде изтеглен от input.csv, а полученият JSON файл може да бъде изтеглен от output.json.

Онлайн CSV към JSON с помощта на cURL команди

Преобразуването на CSV в JSON с помощта на cURL команди и REST API предоставя няколко предимства. Първо и най-важно, това е прост и лесен за използване подход, който не изисква инсталиране на допълнителен софтуер или библиотеки. Освен това cURL командите и REST API са независими от платформата, което означава, че същият подход може да се използва на всяка операционна система или език за програмиране, който поддържа cURL команди и REST API. Това го прави идеално решение за разработчици, които работят с множество платформи и езици за програмиране.

Сега в този раздел ще научим стъпките за това как да конвертирате CSV в JSON онлайн с помощта на командите cURL. Така че първата стъпка е да генерирате JWT маркер за достъп въз основа на идентификационните данни на клиента:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

След като имаме JWT токена, ще извикаме GetWorkbook API, за да конвертираме CSV в JSON онлайн. Моля, изпълнете следната команда:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Заключителни бележки

В този урок проучихме два подхода за конвертиране на CSV файлове във формат JSON - използване на C# .NET и cURL команди с REST API. И двата подхода имат своите предимства и изборът в крайна сметка зависи от конкретните нужди на вашия проект. С C# .NET успяхме да използваме Aspose.Cells Cloud SDK за ефективно конвертиране на CSV файлове във формат JSON онлайн, докато cURL командите и REST API предоставиха прост и независим от платформата подход, който не изисква допълнителен софтуер или библиотеки. Независимо от подхода, който изберете, конвертирането на CSV файлове във формат JSON може да донесе ефективност и удобство за потребителя на вашите уеб приложения, което ви позволява да рационализирате обработката и управлението на данни.

Полезни връзки

Препоръчани статии

Моля, посетете следните връзки, за да научите повече за: