Dysgwch sut i drosi CSV i fformat JSON yn effeithlon.

CSV i JSON

Trosi CSV yn ffeiliau JSON yn C# .NET

Mae CSV (Comma-Separated Values) yn fformat ffeil a ddefnyddir yn eang ar gyfer storio a chyfnewid data tabl. Er bod CSV yn fformat syml a hawdd ei ddefnyddio, nid dyma’r fformat mwyaf effeithlon bob amser ar gyfer cymwysiadau gwe. Mae JSON (JavaScript Object Notation) yn fformat cyfnewid data ysgafn sy’n hawdd i bobl ei ddarllen a’i ysgrifennu, ac yn hawdd i beiriannau ei ddosrannu a’i gynhyrchu. Mae JSON yn cael ei ddefnyddio fwyfwy fel fformat data ar gyfer APIs gwe, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd i ddatblygwyr. Gall trosi ffeiliau CSV i fformat JSON wella effeithlonrwydd prosesu data a galluogi rhaglenni gwe i ddefnyddio data mewn modd mwy hawdd ei ddefnyddio. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn eich tywys trwy’r broses o drosi ffeiliau CSV i fformat JSON gan ddefnyddio C# .NET.

API Trosi CSV i JSON

Mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn darparu nifer o fanteision sy’n ei wneud yn arf delfrydol ar gyfer trosi CSV i fformat JSON. Yn gyntaf oll, mae’n API cwmwl, sy’n golygu nad oes angen gosod unrhyw feddalwedd neu lyfrgelloedd ar eich peiriant lleol. Mae hyn yn ei gwneud hi’n hawdd cychwyn arni, ac yn dileu’r angen am osod a chyfluniad cymhleth. Yn ogystal, mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn raddadwy iawn a gall drin llawer iawn o ddata, gan ei wneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lefel menter. Mae’r broses drosi yn gyflym, yn ddibynadwy, ac yn cynhyrchu allbwn JSON o ansawdd uchel sy’n hawdd ei ddosrannu a’i ddefnyddio mewn cymwysiadau gwe.

Byddwn yn dechrau trwy ychwanegu’r cyfeirnod SDK yn ein cais trwy reolwr pecyn NuGet. Chwiliwch am “Aspose.Cells-Cloud” a chliciwch ar y botwm Ychwanegu Pecyn. Yn ail, os nad oes gennych gyfrif dros Cloud Dashboard, crëwch gyfrif am ddim trwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau personol.

Trosi CSV i JSON gan ddefnyddio C#

Er mwyn cyflawni’r trosi dogfen, mae gennym dri galwad API i gyflawni’r gofyniad hwn.

Yn y pyt cod canlynol, rydyn ni’n mynd i ddefnyddio galwad API GetWorkbook sy’n llwytho’r CSV mewnbwn o storfa cwmwl, yn ei drosi i JSON ac yna’n arbed yr allbwn i’r un storfa cwmwl.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// creu enghraifft CellsApi wrth basio ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// llyfr gwaith Excle cyntaf ar y gyriant
string input_CSV = "input.csv";
// enw ail lyfr gwaith Excel
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // uwchlwytho CSV i storfa cwmwl
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // cychwyn y gweithrediad trosi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // argraffu neges llwyddiant os yw concatenation yn llwyddiannus
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Gadewch i ni ddatblygu ein dealltwriaeth o’r pyt cod uchod:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Creu gwrthrych o CellsApi wrth basio tystlythyrau cleient fel dadleuon.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Llwythwch y CSV mewnbwn i storfa cwmwl.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Cychwyn y gweithrediad trosi CSV i JSON. Ar ôl trosi’n llwyddiannus, mae’r ffeil allbwn JSON yn cael ei gadw i storfa cwmwl.

csv i json

Rhagolwg trosi CSV i JSON.

Gellir lawrlwytho’r sampl CSV a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod o [input.csv] (images/input.csv) a gellir lawrlwytho’r ffeil JSON ddilynol o output.json.

CSV ar-lein i JSON gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Mae trosi CSV i JSON gan ddefnyddio gorchmynion cURL a REST API yn darparu sawl budd. Yn gyntaf ac yn bennaf, mae’n ddull syml a hawdd ei ddefnyddio nad oes angen unrhyw feddalwedd neu lyfrgelloedd ychwanegol i’w gosod. Yn ogystal, mae gorchmynion cURL a REST API yn blatfform-annibynnol, sy’n golygu y gellir defnyddio’r un dull ar unrhyw system weithredu neu iaith raglennu sy’n cefnogi gorchmynion cURL ac API REST. Mae hyn yn ei gwneud yn ateb delfrydol ar gyfer datblygwyr sy’n gweithio gyda llwyfannau lluosog ac ieithoedd rhaglennu.

Nawr yn yr adran hon, rydyn ni’n mynd i ddysgu’r camau ar sut i drosi CSV i JSON ar-lein gan ddefnyddio’r gorchmynion cURL. Felly’r cam cyntaf yw cynhyrchu tocyn mynediad JWT yn seiliedig ar gymwysterau’r cleient:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Ar ôl i ni gael tocyn JWT, rydyn ni’n mynd i ffonio [GetWorkbook] ( https://reference.aspose.cloud/cells/#/Conversion/GetWorkbook ) API i drosi CSV i JSON ar-lein. Gweithredwch y gorchymyn canlynol:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Sylwadau Clo

Yn y tiwtorial hwn, rydym wedi archwilio dau ddull ar gyfer trosi ffeiliau CSV i fformat JSON - gan ddefnyddio gorchmynion C# .NET a cURL gyda REST API. Mae gan y ddau ddull eu manteision, ac mae’r dewis yn y pen draw yn dibynnu ar anghenion penodol eich prosiect. Gyda C#. Waeth pa ddull a ddewiswch, gall trosi ffeiliau CSV i fformat JSON ddod ag effeithlonrwydd a chyfeillgarwch defnyddiwr i’ch cymwysiadau gwe, gan ganiatáu i chi symleiddio prosesu a rheoli data.

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau a Argymhellir

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: