Naučite kako efikasno pretvoriti CSV u JSON format.

CSV u JSON

Pretvorite CSV u JSON datoteke u C# .NET

CSV (Vrijednosti razdvojene zarezima) je široko korišten format datoteke za pohranjivanje i razmjenu tabelarnih podataka. Iako je CSV format jednostavan i lak za korištenje, nije uvijek najefikasniji format za web aplikacije. JSON (JavaScript Object Notation) je lagani format za razmjenu podataka koji je ljudima lak za čitanje i pisanje, a mašinama za raščlanjivanje i generiranje. JSON se sve više koristi kao format podataka za web API-je, što ga čini popularnim izborom za programere. Pretvaranje CSV datoteka u JSON format može poboljšati efikasnost obrade podataka i omogućiti da web aplikacije koriste podatke na način koji je lakši za korisnika. U ovom vodiču ćemo vas voditi kroz proces pretvaranja CSV datoteka u JSON format koristeći C# .NET.

API za konverziju CSV u JSON

Aspose.Cells Cloud SDK za .NET pruža nekoliko prednosti koje ga čine idealnim alatom za pretvaranje CSV u JSON format. Prvo i najvažnije, to je API baziran na oblaku, što znači da nema potrebe za instaliranjem bilo kakvog softvera ili biblioteka na vašem lokalnom računalu. Ovo olakšava početak rada i eliminiše potrebu za složenim podešavanjem i konfiguracijom. Dodatno, Aspose.Cells Cloud SDK za .NET je veoma skalabilan i može da obrađuje velike količine podataka, što ga čini pogodnim za aplikacije na nivou preduzeća. Proces konverzije je brz, pouzdan i proizvodi visokokvalitetan JSON izlaz koji je lako analizirati i koristiti u web aplikacijama.

Počećemo dodavanjem SDK reference u našu aplikaciju preko NuGet menadžera paketa. Pretražite “Aspose.Cells-Cloud” i kliknite na dugme Dodaj paket. Drugo, ako nemate nalog preko Cloud Dashboard, kreirajte besplatan nalog koristeći važeću adresu e-pošte i pribavite svoje personalizovane akreditive.

Pretvorite CSV u JSON koristeći C#

Da bismo izvršili konverziju dokumenta, imamo tri API poziva da ispunimo ovaj zahtjev.

 • GetWorkbook - Get input CSV from Cloud storage. After conversion, save output to cloud storage.
 • PutConvertWorkbook - Converts CSV file to other formats from request content.
 • PostWorkbookSaveAs - Saves CSV file as other formats file to storage.

U sljedećem isječku koda koristit ćemo GetWorkbook API poziv koji učitava ulazni CSV iz skladišta u oblaku, pretvara ga u JSON i zatim sprema izlaz u isto skladište u oblaku.

// Za kompletne primjere i datoteke s podacima, idite na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nabavite vjerodajnice klijenta sa https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// kreirajte CellsApi instancu dok prosljeđujete ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// prva Excle radna sveska na disku
string input_CSV = "input.csv";
// naziv druge Excel radne knjige
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // otpremite CSV u pohranu u oblaku
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // inicijalizirati operaciju konverzije
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // ispisati poruku o uspjehu ako je konkatenacija uspješna
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Razvijmo naše razumijevanje u vezi s gornjim isječkom koda:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Kreirajte objekat CellsApi dok prosljeđujete akreditive klijenta kao argumente.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Otpremite ulazni CSV u pohranu u oblaku.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Inicijalizirajte operaciju konverzije CSV u JSON. Nakon uspješne konverzije, izlazna JSON datoteka se pohranjuje u pohranu u oblaku.

csv u json

Pregled konverzije CSV u JSON.

Uzorak CSV-a koji se koristi u gornjem primjeru može se preuzeti sa input.csv, a rezultirajući JSON fajl se može preuzeti sa output.json.

Online CSV u JSON koristeći cURL komande

Pretvaranje CSV-a u JSON pomoću cURL komandi i REST API-ja pruža nekoliko prednosti. Prije svega, to je jednostavan i lak za korištenje pristup koji ne zahtijeva instaliranje dodatnog softvera ili biblioteka. Dodatno, cURL komande i REST API su nezavisni od platforme, što znači da se isti pristup može koristiti na bilo kojem operativnom sistemu ili programskom jeziku koji podržava cURL komande i REST API. To ga čini idealnim rješenjem za programere koji rade sa više platformi i programskih jezika.

Sada ćemo u ovom odeljku naučiti korake kako da konvertujete CSV u JSON na mreži koristeći cURL komande. Dakle, prvi korak je da generišete JWT pristupni token na osnovu akreditiva klijenta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Kada dobijemo JWT token, pozvaćemo GetWorkbook API da konvertujemo CSV u JSON na mreži. Izvršite sljedeću naredbu:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Zaključne napomene

U ovom vodiču smo istražili dva pristupa za pretvaranje CSV datoteka u JSON format - korištenjem C# .NET i cURL komandi sa REST API-jem. Oba pristupa imaju svoje prednosti, a izbor u konačnici ovisi o specifičnim potrebama vašeg projekta. Sa C# .NET, bili smo u mogućnosti da koristimo Aspose.Cells Cloud SDK za efikasno konvertovanje CSV datoteka u JSON format na mreži, dok su cURL komande i REST API pružili jednostavan pristup nezavisan od platforme koji ne zahteva dodatni softver ili biblioteke. Bez obzira na pristup koji odaberete, pretvaranje CSV datoteka u JSON format može donijeti efikasnost i prilagođenost vašim web aplikacijama, omogućavajući vam da pojednostavite obradu i upravljanje podacima.

Korisni linkovi

Preporučeni članci

Molimo posjetite sljedeće linkove da saznate više o: