Μάθετε πώς να μετατρέπετε αποτελεσματικά CSV σε μορφή JSON.

CSV σε JSON

Μετατροπή αρχείων CSV σε JSON σε C# .NET

Το CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή αρχείου για την αποθήκευση και την ανταλλαγή δεδομένων σε πίνακα. Ενώ το CSV είναι μια απλή και εύχρηστη μορφή, δεν είναι πάντα η πιο αποτελεσματική μορφή για εφαρμογές web. JSON (JavaScript Object Notation) είναι μια ελαφριά μορφή ανταλλαγής δεδομένων που είναι εύκολο να διαβάσουν και να γράψουν οι άνθρωποι και να αναλύσουν και να δημιουργήσουν εύκολα οι μηχανές. Το JSON χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως μορφή δεδομένων για web API, καθιστώντας το μια δημοφιλή επιλογή για προγραμματιστές. Η μετατροπή αρχείων CSV σε μορφή JSON μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας δεδομένων και να επιτρέψει την κατανάλωση δεδομένων από εφαρμογές Ιστού με πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Σε αυτό το σεμινάριο, θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία μετατροπής αρχείων CSV σε μορφή JSON χρησιμοποιώντας C# .NET.

API μετατροπής CSV σε JSON

Το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET παρέχει πολλά πλεονεκτήματα που το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τη μετατροπή CSV σε μορφή JSON. Πρώτα και κύρια, είναι ένα API που βασίζεται σε σύννεφο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή βιβλιοθήκες στον τοπικό σας υπολογιστή. Αυτό καθιστά εύκολο να ξεκινήσετε και εξαλείφει την ανάγκη για πολύπλοκες ρυθμίσεις και ρυθμίσεις. Επιπλέον, το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο και μπορεί να χειριστεί μεγάλους όγκους δεδομένων, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές σε εταιρικό επίπεδο. Η διαδικασία μετατροπής είναι γρήγορη, αξιόπιστη και παράγει υψηλής ποιότητας έξοδο JSON που είναι εύκολο να αναλυθεί και να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές web.

Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας την αναφορά SDK στην εφαρμογή μας μέσω του διαχειριστή πακέτων NuGet. Αναζητήστε “Aspose.Cells-Cloud” και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη πακέτου. Δεύτερον, εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Cloud Dashboard, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email και αποκτήστε τα εξατομικευμένα διαπιστευτήριά σας.

Μετατροπή CSV σε JSON χρησιμοποιώντας C#

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετατροπή εγγράφου, έχουμε τρεις κλήσεις API για να ολοκληρώσουμε αυτήν την απαίτηση.

 • GetWorkbook - Get input CSV from Cloud storage. After conversion, save output to cloud storage.
 • PutConvertWorkbook - Converts CSV file to other formats from request content.
 • PostWorkbookSaveAs - Saves CSV file as other formats file to storage.

Στο παρακάτω απόσπασμα κώδικα, πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την κλήση του GetWorkbook API που φορτώνει το CSV εισόδου από το χώρο αποθήκευσης στο cloud, το μετατρέπει σε JSON και, στη συνέχεια, αποθηκεύει την έξοδο στον ίδιο χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// πρώτο βιβλίο εργασίας Excle στη μονάδα δίσκου
string input_CSV = "input.csv";
// όνομα του δεύτερου βιβλίου εργασίας του Excel
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // μεταφορτώστε το CSV στο χώρο αποθήκευσης cloud
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // αρχικοποίηση της λειτουργίας μετατροπής
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // μήνυμα επιτυχίας εκτύπωσης εάν η συνένωση είναι επιτυχής
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Ας αναπτύξουμε την κατανόησή μας σχετικά με το παραπάνω απόσπασμα κώδικα:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο του CellsApi ενώ μεταβιβάζετε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Μεταφορτώστε το CSV εισόδου στο χώρο αποθήκευσης cloud.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Εκκινήστε τη λειτουργία μετατροπής CSV σε JSON. Μετά την επιτυχή μετατροπή, το αρχείο JSON εξόδου αποθηκεύεται στον χώρο αποθήκευσης cloud.

csv σε json

Προεπισκόπηση μετατροπής CSV σε JSON.

Το δείγμα CSV που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από το input.csv και το αρχείο JSON που προκύπτει μπορεί να ληφθεί από το output.json.

Διαδικτυακό CSV σε JSON χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η μετατροπή CSV σε JSON χρησιμοποιώντας εντολές cURL και REST API παρέχει πολλά οφέλη. Πρώτα και κύρια, είναι μια απλή και εύχρηστη προσέγγιση που δεν απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού ή βιβλιοθηκών. Επιπλέον, οι εντολές cURL και το REST API είναι ανεξάρτητα από την πλατφόρμα, πράγμα που σημαίνει ότι η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει εντολές cURL και REST API. Αυτό το καθιστά ιδανική λύση για προγραμματιστές που εργάζονται με πολλές πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού.

Τώρα σε αυτήν την ενότητα, θα μάθουμε τα βήματα σχετικά με τον τρόπο μετατροπής CSV σε JSON online χρησιμοποιώντας τις εντολές cURL. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT με βάση τα διαπιστευτήρια πελάτη:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Μόλις έχουμε το διακριτικό JWT, θα καλέσουμε το GetWorkbook API για να μετατρέψουμε το CSV σε JSON online. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Τελικές παρατηρήσεις

Σε αυτό το σεμινάριο, έχουμε εξερευνήσει δύο προσεγγίσεις για τη μετατροπή αρχείων CSV σε μορφή JSON - χρησιμοποιώντας εντολές C# .NET και cURL με REST API. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματά τους και η επιλογή εξαρτάται τελικά από τις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου σας. Με το C# .NET, μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Aspose.Cells Cloud SDK για να μετατρέψουμε αποτελεσματικά αρχεία CSV σε μορφή JSON στο διαδίκτυο, ενώ οι εντολές cURL και το REST API παρείχαν μια απλή και ανεξάρτητη από την πλατφόρμα προσέγγιση που δεν απαιτεί πρόσθετο λογισμικό ή βιβλιοθήκες. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που επιλέγετε, η μετατροπή αρχείων CSV σε μορφή JSON μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη στις εφαρμογές web σας, επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιήσετε την επεξεργασία και τη διαχείριση δεδομένων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προτεινόμενα άρθρα

Επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με: