Dowiedz się, jak skutecznie przekonwertować plik CSV na format JSON.

CSV do JSON

Konwertuj pliki CSV na JSON w C# .NET

CSV (Wartości oddzielone przecinkami) to powszechnie używany format plików do przechowywania i wymiany danych tabelarycznych. Chociaż CSV jest prostym i łatwym w użyciu formatem, nie zawsze jest to najbardziej wydajny format dla aplikacji internetowych. JSON (JavaScript Object Notation) to lekki format wymiany danych, który jest łatwy do czytania i pisania dla ludzi oraz łatwy do analizowania i generowania przez maszyny. JSON jest coraz częściej używany jako format danych dla internetowych interfejsów API, co czyni go popularnym wyborem dla programistów. Konwersja plików CSV do formatu JSON może poprawić wydajność przetwarzania danych i umożliwić korzystanie z danych przez aplikacje internetowe w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. W tym samouczku przeprowadzimy Cię przez proces konwersji plików CSV do formatu JSON przy użyciu C# .NET.

CSV do interfejsu API konwersji JSON

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET zapewnia kilka korzyści, dzięki którym jest idealnym narzędziem do konwersji CSV do formatu JSON. Przede wszystkim jest to API oparte na chmurze, co oznacza, że nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania ani bibliotek na komputerze lokalnym. Ułatwia to rozpoczęcie pracy i eliminuje potrzebę skomplikowanej instalacji i konfiguracji. Ponadto Aspose.Cells Cloud SDK for .NET jest wysoce skalowalny i może obsługiwać duże ilości danych, dzięki czemu nadaje się do zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa. Proces konwersji jest szybki, niezawodny i generuje wysokiej jakości dane wyjściowe JSON, które są łatwe do przeanalizowania i wykorzystania w aplikacjach internetowych.

Zaczniemy od dodania odwołania do SDK w naszej aplikacji za pośrednictwem menedżera pakietów NuGet. Wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” i kliknij przycisk Dodaj pakiet. Po drugie, jeśli nie masz konta w Cloud Dashboard, utwórz bezpłatne konto przy użyciu ważnego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające.

Konwertuj CSV na JSON przy użyciu C#

Aby wykonać konwersję dokumentu, mamy trzy wywołania API, aby spełnić to wymaganie.

W poniższym fragmencie kodu użyjemy wywołania API GetWorkbook, które ładuje wejściowy plik CSV z magazynu w chmurze, konwertuje go do formatu JSON, a następnie zapisuje dane wyjściowe w tym samym magazynie w chmurze.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// pierwszy skoroszyt programu Excel na dysku
string input_CSV = "input.csv";
// nazwa drugiego skoroszytu programu Excel
string resultant_File = "output.json";

try
{  
  // prześlij plik CSV do magazynu w chmurze
  cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));
  
  // zainicjować operację konwersji
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

  // wypisuje komunikat o powodzeniu, jeśli konkatenacja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("CSV to JSON converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Poszerzmy naszą wiedzę na temat powyższego fragmentu kodu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

cellsInstance.UploadFile(input_CSV, File.OpenRead(input_CSV));

Prześlij wejściowy plik CSV do magazynu w chmurze.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(input_CSV, null, format:"JSON", null, outPath:resultant_File);

Zainicjuj operację konwersji CSV na JSON. Po pomyślnej konwersji wyjściowy plik JSON jest zapisywany w chmurze.

csv do jsona

Podgląd konwersji CSV do JSON.

Przykładowy plik CSV użyty w powyższym przykładzie można pobrać z input.csv, a wynikowy plik JSON można pobrać z output.json.

Online CSV do JSON przy użyciu poleceń cURL

Konwersja CSV do JSON za pomocą poleceń cURL i REST API zapewnia kilka korzyści. Przede wszystkim jest to proste i łatwe w użyciu podejście, które nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani bibliotek. Ponadto polecenia cURL i interfejs API REST są niezależne od platformy, co oznacza, że to samo podejście można zastosować w dowolnym systemie operacyjnym lub języku programowania obsługującym polecenia cURL i interfejs API REST. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla programistów, którzy pracują z wieloma platformami i językami programowania.

Teraz w tej sekcji nauczymy się, jak przekonwertować CSV na JSON online za pomocą poleceń cURL. Tak więc pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT na podstawie poświadczeń klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Kiedy już mamy token JWT, wywołamy GetWorkbook API, aby przekonwertować CSV na JSON online. Wykonaj następujące polecenie:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.csv?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=resultant.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "<JWT Token>"

Uwagi końcowe

W tym samouczku omówiliśmy dwa podejścia do konwertowania plików CSV na format JSON — przy użyciu poleceń C# .NET i cURL z interfejsem API REST. Oba podejścia mają swoje zalety, a wybór ostatecznie zależy od konkretnych potrzeb Twojego projektu. Dzięki C# .NET byliśmy w stanie użyć Aspose.Cells Cloud SDK do wydajnej konwersji plików CSV do formatu JSON online, podczas gdy polecenia cURL i REST API zapewniły proste i niezależne od platformy podejście, które nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani bibliotek. Niezależnie od wybranego podejścia, konwersja plików CSV do formatu JSON może zwiększyć wydajność i łatwość obsługi aplikacji internetowych, umożliwiając usprawnienie przetwarzania danych i zarządzania nimi.

Przydatne linki

Polecane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: