Excel към текст

Конвертирайте Excel (XLS, XLSX) в текстов файл с помощта на C# .NET

Excel електронните таблици са повсеместен инструмент за управление и анализ на данни. Те обаче не винаги са най-ефективният формат за уеб приложения. Следователно преобразуването на Excel файлове в текстов файл (txt) е често срещана задача при обработката на данни, тъй като позволява на потребителите да манипулират данни в по- гъвкав и четим формат. Текстовите файлове също са леки и лесни за отваряне в различни програми, което ги прави идеален избор за съхранение и споделяне на данни. Преобразуването на файлове на Excel в текстов формат (.txt) обаче може да бъде трудна задача, особено ако не сте запознати с езиците за програмиране. За щастие с C# .NET можете лесно да конвертирате вашите Excel файлове в текстов формат без много усилия. В това ръководство ще ви покажем как да конвертирате данните си в Excel в текстов файл (.txt) с помощта на .NET Cloud SDK.

API за преобразуване на Excel в текст

Aspose.Cells Cloud SDK за .NET е ефективен и рентабилен начин за конвертиране на файлове на Excel в текстов файл (.txt) формат. Този базиран на облак подход осигурява множество предимства, включително мащабируемост, достъпност и подобрени функции за сигурност. Процесът на преобразуване е надежден и генерира висококачествени резултати. Просто потърсете „Aspose.Cells-Cloud“ и щракнете върху бутона Добавяне на пакет. Второ, ако нямате акаунт в Cloud Dashboard, моля, създайте безплатен акаунт, като използвате валиден имейл адрес и получете своите персонализирани идентификационни данни.

Конвертирайте Excel в TXT с помощта на C#

API предлага следните три метода за преобразуване на файлов формат.

GetWorkbook - Вземете входен Excel от облачно хранилище и запазете изхода в облачно хранилище. PutConvertWorkbook - Преобразува файла на Excel в други формати от съдържанието на заявката. PostWorkbookSaveAs - Записва Excel файл като файл с други формати в хранилище.

Сега в този раздел нашият интерес е да заредим входния Excel файл от локално устройство, да извършим преобразуването и да запазим получения текстов файл в облачно хранилище.

// За пълни примери и файлове с данни, моля, отидете на 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Вземете клиентски идентификационни данни от https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// създайте екземпляр на CellsApi, докато предавате ClientID и ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// първата работна книга на Excle на устройство
string input_Excel = "input.xlsx";
// име на получения текстов файл
string resultant_File = "output.txt";

try
{
  // прочетете Excel файла в File instance
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

  // инициализирайте операцията по преобразуване
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

  // отпечатайте съобщение за успех, ако конкатенацията е успешна
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Excel to Text converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Нека развием нашето разбиране относно този кодов фрагмент:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Създайте обект на CellsApi, като предавате клиентски идентификационни данни като аргументи.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

Прочетете съдържанието на входната работна книга на Excel в обект FileStream.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

Извикайте API за преобразуване на Excel в текстов формат. Полученият файлов формат и полученото име на текстов файл се предоставят като аргумент на този метод. След преобразуването изходът се запазва в облачно хранилище.

Excel към текст

Преглед на преобразуването на Excel в текст.

Входящата работна книга на Excel и полученият TXT файл, генериран в горния пример, могат да бъдат изтеглени от input.xls и output.txt.

Excel към текстов файл с помощта на cURL команди

Научихме, че текстовите файлове са леки и ефективни за предаване по интернет. Сега, в този раздел, ще конвертираме Excel файлове в текстов формат с помощта на Aspose.Cells Cloud REST API и командата cURL. Този подход осигурява множество предимства, като например съвместимост с различни софтуерни приложения и операционни системи, подобрена сигурност на данните и повишена ефективност.

Така че, за да започнем, трябва да генерираме JWT токен за достъп въз основа на клиентски идентификационни данни:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Следващата стъпка е да извикате API PostWorkbookSaveAs. Този API зарежда входния Excel от облачно хранилище и след това записва получения TXT в същото облачно хранилище.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(2).xlsx/SaveAs?newfilename=converted.txt&isAutoFitRows=false&isAutoFitColumns=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\"}"

Заключителни бележки

В този урок научихме, че командите Aspose.Cells Cloud SDK за .NET и cURL предлагат удобен и ефективен начин за конвертиране на Excel файлове в текстов формат. Това може да бъде особено полезно при работа с големи набори от данни или сложни формули, тъй като текстовите файлове позволяват на потребителите бързо да извличат съответната информация без нужда от специализиран софтуер или умения за програмиране.

И двата подхода осигуряват множество предимства, включително съвместимост с различни софтуерни приложения и операционни системи, подобрена сигурност на данните и повишена ефективност поради по-малките размери на файловете. Освен това командите Aspose.Cells Cloud SDK за .NET и cURL са лесни за използване и предлагат гъвкавост, което ги прави чудесен избор както за фирми, така и за физически лица. Като използвате силата на Aspose.Cells Cloud SDK за .NET и cURL команди, можете бързо и лесно да конвертирате Excel файлове в текст и да направите вашите данни по-достъпни и сигурни. Нека да започнем днес!

Полезни връзки

Препоръчани статии

Моля, посетете следните връзки, за да научите повече за: