Excel till text

Konvertera Excel (XLS, XLSX) till textfil med C# .NET

Excel kalkylblad är ett allmänt förekommande verktyg för att hantera och analysera data. Men de är inte alltid det mest effektiva formatet för webbapplikationer. Därför är att konvertera Excel-filer till textfiler (.txt) en vanlig uppgift vid databehandling, eftersom det tillåter användare att manipulera data på ett mer flexibelt och läsbart format. Textfilerna är också lätta och lätta att öppna i olika program, vilket gör dem till ett idealiskt val för att lagra och dela data. Att konvertera Excel-filer till textfilformat (.txt) kan dock vara en svår uppgift, särskilt om du inte är bekant med programmeringsspråk. Lyckligtvis kan du med C# .NET enkelt konvertera dina Excel-filer till textformat utan större ansträngning. I den här guiden kommer vi att visa dig hur du konverterar dina Excel-data till textfiler (.txt) med .NET Cloud SDK.

Excel till textkonverterings-API

Aspose.Cells Cloud SDK för .NET är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att konvertera Excel-filer till textfilformat (.txt). Denna molnbaserade metod ger många fördelar, inklusive skalbarhet, tillgänglighet och förbättrade säkerhetsfunktioner. Konverteringsprocessen är pålitlig och ger resultat av hög kvalitet. Sök helt enkelt “Aspose.Cells-Cloud” och klicka på knappen Lägg till paket. För det andra, om du inte har ett konto över Cloud Dashboard, skapa ett gratis konto genom att använda en giltig e-postadress och skaffa dina personliga referenser.

Konvertera Excel till TXT med C#

API:et erbjuder följande tre metoder för att hantera filformatkonvertering.

GetWorkbook - Få input från Excel från molnlagring och spara utdata till molnlagring. PutConvertWorkbook - Konverterar Excel-fil till andra format från begäransinnehåll. PostWorkbookSaveAs - Sparar Excel-fil som fil i andra format till lagring.

Nu i det här avsnittet är vårt intresse att ladda indata Excel-filen från den lokala enheten, utföra konverteringen och spara den resulterande textfilen i molnlagring.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// skapa CellsApi-instans medan du skickar ClientID och ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// första Excle-arbetsboken på enheten
string input_Excel = "input.xlsx";
// namnet på den resulterande textfilen
string resultant_File = "output.txt";

try
{
  // läs Excel-filen till filinstans
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

  // initiera konverteringsoperationen
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

  // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om sammankopplingen lyckas
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Excel to Text converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Låt oss utveckla vår förståelse för detta kodavsnitt:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Skapa ett objekt av CellsApi medan du skickar klientuppgifter som argument.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

Läs innehållet i Excel-arbetsboken i FileStream-objektet.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

Ring API för att konvertera Excel till textformat. Det resulterande filformatet och det resulterande textfilnamnet tillhandahålls som argument för denna metod. Efter konverteringen sparas utdata i molnlagring.

Excel till text

Förhandsvisning av Excel till textkonvertering.

Indata Excel-arbetsboken och den resulterande TXT-filen som genereras i exemplet ovan kan laddas ner från input.xls och output.txt.

Excel till textfil med cURL-kommandon

Vi har lärt oss att textfiler är lätta och effektiva att överföra över internet. Nu, i det här avsnittet, ska vi konvertera Excel-filer till textformat med Aspose.Cells Cloud REST API och cURL-kommandot. Detta tillvägagångssätt ger flera fördelar, såsom kompatibilitet med olika programvaror och operativsystem, förbättrad datasäkerhet och ökad effektivitet.

Så för att komma igång måste vi generera en JWT-åtkomsttoken baserad på klientuppgifter:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nästa steg är att anropa API:t PostWorkbookSaveAs. Detta API laddar indata Excel från molnlagring och sparar sedan den resulterande TXT till samma molnlagring.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(2).xlsx/SaveAs?newfilename=converted.txt&isAutoFitRows=false&isAutoFitColumns=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\"}"

Slutord

I den här handledningen har vi lärt oss att Aspose.Cells Cloud SDK för .NET- och cURL-kommandon erbjuder ett bekvämt och effektivt sätt att konvertera Excel-filer till textformat. Detta kan vara särskilt användbart när man arbetar med stora datamängder eller komplexa formler, eftersom textfiler tillåter användare att snabbt extrahera relevant information utan behov av specialiserad programvara eller programmeringskunskaper.

Båda dessa metoder ger många fördelar, inklusive kompatibilitet med olika programvaror och operativsystem, förbättrad datasäkerhet och ökad effektivitet på grund av mindre filstorlekar. Dessutom är Aspose.Cells Cloud SDK för .NET- och cURL-kommandon enkla att använda och erbjuder flexibilitet, vilket gör dem till ett utmärkt val för både företag och privatpersoner. Genom att utnyttja kraften i Aspose.Cells Cloud SDK för .NET- och cURL-kommandon kan du snabbt och enkelt konvertera Excel-filer till text och göra din data mer tillgänglig och säker. Låt oss börja idag!

Användbara länkar

Rekommenderade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: