Excel sang văn bản

Chuyển Excel (XLS, XLSX) sang file Text sử dụng C# .NET

Excel bảng tính là một công cụ phổ biến để quản lý và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng là định dạng hiệu quả nhất cho các ứng dụng web. Do đó, chuyển đổi tệp Excel thành tệp văn bản (.txt) là một tác vụ phổ biến trong xử lý dữ liệu, vì nó cho phép người dùng thao tác dữ liệu một cách dễ dàng hơn. định dạng linh hoạt và dễ đọc. Các tệp văn bản cũng nhẹ và dễ mở trong các chương trình khác nhau, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, chuyển đổi các tệp Excel sang định dạng tệp văn bản (.txt) có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình. May mắn thay, với C# .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp Excel của mình sang định dạng Văn bản mà không cần nỗ lực nhiều. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi dữ liệu Excel sang tệp văn bản (.txt) bằng .NET Cloud SDK.

API chuyển đổi Excel sang văn bản

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET là một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để chuyển đổi tệp Excel sang định dạng tệp văn bản (.txt). Cách tiếp cận dựa trên đám mây này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng mở rộng, khả năng truy cập và các tính năng bảo mật nâng cao. Quá trình chuyển đổi đáng tin cậy và tạo ra kết quả chất lượng cao. Chỉ cần tìm kiếm “Aspose.Cells-Cloud” và nhấp vào nút Thêm gói. Thứ hai, nếu bạn không có tài khoản trên Cloud Dashboard, vui lòng tạo một tài khoản miễn phí bằng cách sử dụng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập được cá nhân hóa của bạn.

Chuyển đổi Excel sang TXT bằng C#

API cung cấp ba phương pháp sau để xử lý việc chuyển đổi định dạng tệp.

GetWorkbook - Nhận dữ liệu đầu vào Excel từ Bộ nhớ đám mây và lưu đầu ra vào bộ nhớ đám mây. PutConvertWorkbook - Chuyển đổi tệp Excel sang các định dạng khác từ nội dung yêu cầu. PostWorkbookSaveAs - Lưu tệp Excel dưới dạng tệp có định dạng khác vào bộ lưu trữ.

Bây giờ trong phần này, mối quan tâm của chúng tôi là tải tệp Excel đầu vào từ ổ đĩa cục bộ, thực hiện chuyển đổi và lưu tệp Văn bản kết quả trong bộ nhớ đám mây.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// tạo phiên bản CellsApi trong khi chuyển ClientID và ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// sổ làm việc Excle đầu tiên trên ổ đĩa
string input_Excel = "input.xlsx";
// tên của tệp văn bản kết quả
string resultant_File = "output.txt";

try
{
  // đọc tệp Excel vào tệp dụ
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

  // khởi tạo thao tác chuyển đổi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

  // in thông báo thành công nếu nối thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Excel to Text converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Hãy phát triển sự hiểu biết của chúng tôi về đoạn mã này:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Tạo một đối tượng của CellsApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập của khách hàng làm đối số.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_Excel);

Đọc nội dung của sổ làm việc Excel đầu vào vào đối tượng FileStream.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"TXT", outPath:resultant_File);

Gọi API để chuyển định dạng Excel sang Text. Định dạng tệp kết quả và tên tệp Văn bản kết quả, được cung cấp làm đối số cho phương pháp này. Sau khi chuyển đổi, đầu ra được lưu trong bộ nhớ đám mây.

Excel sang văn bản

Xem trước chuyển đổi Excel sang văn bản.

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc Excel đầu vào và tệp TXT kết quả được tạo trong ví dụ trên từ input.xlsoutput.txt.

Excel sang tệp văn bản bằng lệnh cURL

Chúng tôi đã biết rằng các tệp văn bản rất nhẹ và hiệu quả để truyền qua internet. Bây giờ, trong phần này, chúng ta sẽ chuyển đổi các tệp Excel sang định dạng văn bản bằng Aspose.Cells Cloud REST API và lệnh cURL. Cách tiếp cận này mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như khả năng tương thích với các ứng dụng phần mềm và hệ điều hành khác nhau, cải thiện bảo mật dữ liệu và tăng hiệu quả.

Vì vậy, để bắt đầu, chúng tôi cần tạo mã thông báo truy cập JWT dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Bước tiếp theo là gọi API PostWorkbookSaveAs. API này tải Excel đầu vào từ bộ lưu trữ đám mây, sau đó, lưu TXT kết quả vào cùng một bộ lưu trữ đám mây.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(2).xlsx/SaveAs?newfilename=converted.txt&isAutoFitRows=false&isAutoFitColumns=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\"}"

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã biết rằng Aspose.Cells Cloud SDK cho các lệnh .NET và cURL cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để chuyển đổi các tệp Excel sang định dạng văn bản. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi làm việc với tập dữ liệu lớn hoặc công thức phức tạp, vì tệp văn bản cho phép người dùng trích xuất nhanh thông tin liên quan mà không cần phần mềm chuyên dụng hoặc kỹ năng lập trình.

Cả hai cách tiếp cận này đều mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng tương thích với các ứng dụng phần mềm và hệ điều hành khác nhau, cải thiện bảo mật dữ liệu và tăng hiệu quả do kích thước tệp nhỏ hơn. Ngoài ra, các lệnh Aspose.Cells Cloud SDK cho .NET và cURL rất dễ sử dụng và mang lại sự linh hoạt, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân. Bằng cách tận dụng sức mạnh của Aspose.Cells Cloud SDK cho các lệnh .NET và cURL, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi các tệp Excel thành văn bản, đồng thời làm cho dữ liệu của bạn dễ truy cập và an toàn hơn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Liên kết hữu ích

Bài viết được đề xuất

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: