ODS sang Excel

Chuyển đổi ODS sang Excel (XLS, XLSX) bằng C# .NET

ODSExcel là hai định dạng tệp phổ biến dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu bảng tính. Mặc dù cả hai định dạng đều cung cấp các tính năng tương tự nhưng không phải lúc nào chúng cũng tương thích với nhau. Điều này có thể gây ra sự cố khi chia sẻ hoặc cộng tác trên dữ liệu bảng tính với những người khác có thể không có quyền truy cập vào tệp ODS. Trong những trường hợp như vậy, có thể cần chuyển đổi tệp ODS sang định dạng Excel. Chuyển đổi định dạng ODS sang Excel cũng giúp bạn dễ dàng làm việc với dữ liệu trong Microsoft Excel, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ chức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách chuyển đổi ODS sang Excel bằng API C# REST và cung cấp hướng dẫn toàn diện để giúp bạn chuyển đổi thành công các tệp của mình.

API chuyển đổi ODS sang Excel

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET là một API mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng giúp dễ dàng chuyển đổi tệp trong khi vẫn đảm bảo chất lượng và độ chính xác của đầu ra. SDK cung cấp nhiều tùy chọn chuyển đổi, bao gồm chuyển đổi ODS sang XLS, ODS sang XLSX và các định dạng Excel khác. Bạn cũng có thể chỉ định phạm vi ô sẽ được chuyển đổi và áp dụng các tùy chọn định dạng cho đầu ra. Do đó, nó là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn chuyển đổi các tệp ODS sang định dạng Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Vì vậy, để bắt đầu, vui lòng tìm kiếm Aspose.Cells-Cloud trong trình quản lý gói NuGet và nhấp vào nút Thêm gói. Thứ hai, nếu bạn không có tài khoản trên Cloud Dashboard, vui lòng tạo một tài khoản miễn phí bằng cách sử dụng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập được cá nhân hóa của bạn.

Chuyển đổi ODS sang Excel bằng C#

Để thực hiện chuyển đổi ODS sang Excel, chúng tôi sẽ sử dụng GetWorkbook API. Vui lòng xem qua đoạn mã sau.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// tạo phiên bản CellsApi trong khi chuyển ClientID và ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Tên tệp ODS đầu vào
string input_ODS = "input.ods";
// Tên của sổ làm việc Excel kết quả
string resultant_File = "resultant.xlsx";

try
{
  // đọc nội dung của tệp ODS vào Phiên bản tệp
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

  // khởi tạo thao tác chuyển đổi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

  // in thông báo thành công nếu nối thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("ODS to Excel converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ODS sang Excel

Xem trước chuyển đổi ODS sang Excel.

Hãy hiểu đoạn mã:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Tạo một đối tượng của CellsApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập của khách hàng làm đối số.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

Đọc nội dung của ODS đầu vào cho đối tượng FileStream.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

Bây giờ để chuyển đổi ODS sang Excel, hãy gọi API này. Định dạng đầu ra và tên của tệp kết quả được cung cấp làm đối số cho phương thức này. Sau khi chuyển đổi, XLSX kết quả được lưu vào bộ nhớ đám mây.

Để kiểm tra tình huống chuyển đổi, bạn có thể cân nhắc tải xuống tệp đầu vào input.ods. Để bạn tham khảo, kết quả Excel được tạo trong ví dụ trên được tải lên trên resultant.xlsx.

ODS sang XLS bằng lệnh cURL

Aspose.Cells Cloud cũng có thể được sử dụng với các lệnh cURL để chuyển đổi tệp ODS sang định dạng Excel. cURL là một công cụ dòng lệnh phổ biến được sử dụng để truyền dữ liệu qua nhiều giao thức khác nhau, bao gồm HTTP, FTP và các giao thức khác. Sử dụng các lệnh cURL, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp ODS của mình sang định dạng Excel mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào.

Để bắt đầu, bạn cần cài đặt cURL trên hệ thống của mình và tài khoản Đám mây Aspose.Cells có khóa API. Bây giờ hãy tạo accessToken dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sau khi có accessToken, bạn có thể sử dụng lệnh cURL sau để tải tệp ODS của mình lên bộ nhớ đám mây:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Thay thế {filePath} bằng đường dẫn mà bạn muốn lưu trữ tệp trong bộ lưu trữ đám mây, {localFilePath} bằng đường dẫn của tệp ODS trên hệ thống cục bộ của bạn và {accessToken} bằng quyền truy cập Aspose Cloud của bạn mã thông báo.

Khi bạn đã tải tệp lên bộ lưu trữ đám mây, bạn cần sử dụng lệnh cURL sau để chuyển đổi tệp ODS sang định dạng Excel:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.xlsx&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Thay thế {name} bằng tên của tệp ODS mà bạn đã tải lên bộ nhớ đám mây và {accessToken} bằng mã thông báo truy cập được tạo ở trên. Bạn cũng có thể chỉ định định dạng Excel mong muốn (ví dụ: XLS, XLSX) trong tham số format. Sau khi chuyển đổi, Excel kết quả sẽ được lưu trữ trong cùng một bộ lưu trữ đám mây.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá các phương pháp khác nhau để chuyển đổi các tệp ODS sang định dạng Excel bằng các lệnh C# .NET và cURL. Chúng tôi đã thảo luận về nhu cầu chuyển đổi ODS sang Excel và cách nó có thể giúp cộng tác và chia sẻ dữ liệu bảng tính. Chúng tôi cũng đã xem xét các tính năng được cung cấp bởi Aspose.Cells Cloud SDK dành cho .NET và cách sử dụng tính năng này để chuyển đổi các tệp ODS sang các định dạng Excel khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã học cách sử dụng các lệnh cURL với Aspose.Cells Cloud để chuyển đổi các tệp ODS sang định dạng Excel từ dòng lệnh. Các phương pháp này mang lại sự linh hoạt và thuận tiện cho bất kỳ ai muốn chuyển đổi tệp ODS sang định dạng Excel, cho dù họ đã quen với lập trình hay thích giao diện dòng lệnh.

Liên kết hữu ích

Bài viết được đề xuất

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: