ODS u Excel

Pretvorite ODS u Excel (XLS, XLSX) koristeći C# .NET

ODS i Excel su dva popularna formata datoteka koja se koriste za pohranjivanje i upravljanje podacima proračunskih tablica. Iako oba formata nude slične karakteristike, oni nisu uvijek kompatibilni jedan s drugim. Ovo može stvoriti probleme prilikom dijeljenja ili suradnje na podacima proračunske tablice s drugima koji možda nemaju pristup ODS datotekama. U takvim slučajevima može biti potrebno pretvaranje ODS datoteka u Excel format. Konvertovanje ODS u Excel format takođe olakšava rad sa podacima u Microsoft Excel-u, koji se široko koristi u preduzećima i organizacijama. U ovom članku ćemo istražiti kako pretvoriti ODS u Excel koristeći C# REST API i pružiti sveobuhvatan vodič koji će vam pomoći da uspješno konvertirate svoje datoteke.

API za konverziju ODS u Excel

Aspose.Cells Cloud SDK za .NET je moćan API, koji nudi niz funkcija koje olakšavaju konvertovanje datoteka, istovremeno osiguravajući kvalitet i tačnost izlaza. SDK pruža niz opcija konverzije, uključujući pretvaranje ODS u XLS, ODS u XLSX i druge Excel formate. Također možete odrediti raspon ćelija koje će se konvertirati i primijeniti opcije oblikovanja na izlaz. Stoga je to odličan alat za sve koji žele brzo i jednostavno pretvoriti ODS datoteke u Excel format.

Dakle, da biste započeli, potražite Aspose.Cells-Cloud u NuGet menadžeru paketa i kliknite na dugme Dodaj paket. Drugo, ako nemate nalog preko Cloud Dashboard, kreirajte besplatan nalog koristeći važeću adresu e-pošte i pribavite svoje personalizovane akreditive.

ODS u Excel Converter koristeći C#

Da bismo izvršili konverziju ODS-a u Excel, koristit ćemo API GetWorkbook. Molimo pogledajte sljedeći isječak koda.

// Za kompletne primjere i datoteke s podacima, idite na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nabavite vjerodajnice klijenta sa https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// kreirajte CellsApi instancu dok prosljeđujete ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Naziv ulazne ODS datoteke
string input_ODS = "input.ods";
// Naziv rezultirajuće Excel radne knjige
string resultant_File = "resultant.xlsx";

try
{
  // pročitajte sadržaj ODS datoteke u instancu datoteke
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

  // inicijalizirati operaciju konverzije
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

  // ispisati poruku o uspjehu ako je konkatenacija uspješna
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("ODS to Excel converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ODS u Excel

Pregled konverzije ODS-a u Excel.

Hajde da shvatimo isječak koda:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Kreirajte objekat CellsApi dok prosljeđujete akreditive klijenta kao argumente.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

Pročitajte sadržaj ulaznog ODS-a u FileStream objekt.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

Sada da biste pretvorili ODS u Excel, pozovite ovaj API. Izlazni format i ime rezultirajuće datoteke daju se kao argumenti ovoj metodi. Nakon konverzije, rezultirajući XLSX se pohranjuje u pohranu u oblaku.

Da biste testirali scenario konverzije, razmislite o preuzimanju ulazne datoteke input.ods. Za vašu referencu, rezultirajući Excel generiran u gornjem primjeru se učitava preko resultant.xlsx.

ODS u XLS koristeći cURL komande

Aspose.Cells Cloud se također može koristiti sa cURL komandama za pretvaranje ODS datoteka u Excel format. cURL je popularan alat komandne linije koji se koristi za prijenos podataka preko različitih protokola, uključujući HTTP, FTP i druge. Koristeći cURL komande, možete lako pretvoriti svoje ODS datoteke u Excel format bez potrebe za bilo kakvim znanjem programiranja.

Da biste započeli, moraćete da imate instaliran cURL na vašem sistemu i Aspose.Cells Cloud nalog sa API ključem. Sada generirajte accessToken na osnovu akreditiva klijenta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nakon što imate accessToken, možete koristiti sljedeću naredbu cURL da otpremite svoju ODS datoteku u pohranu u oblaku:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zamijenite {filePath} putanjom na koju želite pohraniti fajl u pohranu u oblaku, {localFilePath} putanjom ODS fajla na vašem lokalnom sistemu, a {accessToken} vašim pristupom Aspose Cloudu token.

Nakon što prenesete datoteku u skladište u oblaku, trebate koristiti sljedeću naredbu cURL da pretvorite ODS datoteku u Excel format:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.xlsx&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Zamijenite {name} imenom ODS fajla koji ste otpremili u pohranu u oblaku, a {accessToken} tokenom za pristup generiranim iznad. Također možete odrediti željeni Excel format (npr. XLS, XLSX) u parametru format. Nakon konverzije, rezultirajući Excel će biti pohranjen u istoj pohrani u oblaku.

Zaključne napomene

U ovom članku smo istražili različite metode za pretvaranje ODS datoteka u Excel format koristeći C# .NET i cURL komande. Razgovarali smo o potrebi za konverzijom ODS-a u Excel i kako to može pomoći u suradnji i dijeljenju podataka iz proračunskih tablica. Takođe smo pogledali funkcije koje nudi Aspose.Cells Cloud SDK za .NET i kako se može koristiti za pretvaranje ODS datoteka u različite Excel formate. Osim toga, naučili smo kako koristiti cURL komande sa Aspose.Cells Cloud-om za pretvaranje ODS datoteka u Excel format iz komandne linije. Ove metode nude fleksibilnost i praktičnost svima koji žele da konvertuju ODS datoteke u Excel format, bilo da su upoznati sa programiranjem ili preferiraju interfejs komandne linije.

Korisni linkovi

Preporučeni članci

Posjetite sljedeće linkove da saznate više o: