ODS към Excel

Конвертирайте ODS в Excel (XLS, XLSX) с помощта на C# .NET

ODS и Excel са два популярни файлови формата, използвани за съхраняване и управление на данни от електронни таблици. Въпреки че и двата формата предлагат подобни функции, те не винаги са съвместими един с друг. Това може да създаде проблеми при споделяне или сътрудничество върху данни от електронни таблици с други, които може да нямат достъп до ODS файлове. В такива случаи може да се наложи конвертиране на ODS файлове във формат Excel. Преобразуването на ODS във формат Excel също улеснява работата с данните в Microsoft Excel, който се използва широко в предприятия и организации. В тази статия ще проучим как да конвертирате ODS в Excel с помощта на C# REST API и ще предоставим изчерпателно ръководство, което да ви помогне успешно да конвертирате вашите файлове.

API за преобразуване на ODS към Excel

Aspose.Cells Cloud SDK за .NET е мощен API, предлагащ разнообразие от функции, които улесняват конвертирането на файлове, като същевременно гарантират качеството и точността на изхода. SDK предоставя набор от опции за конвертиране, включително конвертиране на ODS в XLS, ODS в XLSX и други формати на Excel. Можете също така да посочите диапазона от клетки, които да бъдат преобразувани, и да приложите опции за форматиране към изхода. Следователно, това е чудесен инструмент за всеки, който иска да конвертира ODS файлове във формат на Excel бързо и лесно.

Така че, за да започнете, моля, потърсете Aspose.Cells-Cloud в мениджъра на пакети NuGet и щракнете върху бутона Добавяне на пакет. Второ, ако нямате акаунт в Cloud Dashboard, моля, създайте безплатен акаунт, като използвате валиден имейл адрес и получете своите персонализирани идентификационни данни.

ODS към Excel конвертор с помощта на C#

За да извършим преобразуване на ODS в Excel, ще използваме GetWorkbook API. Моля, разгледайте следния кодов фрагмент.

// За пълни примери и файлове с данни, моля, отидете на 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Вземете клиентски идентификационни данни от https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// създайте екземпляр на CellsApi, докато предавате ClientID и ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Име на входния ODS файл
string input_ODS = "input.ods";
// Име на получената работна книга на Excel
string resultant_File = "resultant.xlsx";

try
{
  // прочете съдържанието на ODS файл в екземпляр на файл
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

  // инициализирайте операцията по преобразуване
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

  // отпечатайте съобщение за успех, ако конкатенацията е успешна
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("ODS to Excel converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ODS към Excel

Визуализация на преобразуването на ODS към Excel.

Нека разберем кодовия фрагмент:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Създайте обект на CellsApi, като предавате клиентски идентификационни данни като аргументи.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

Прочетете съдържанието на входния ODS към FileStream обект.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

Сега, за да конвертирате ODS в Excel, извикайте този API. Изходният формат и името на получения файл се предоставят като аргументи на този метод. След преобразуването полученият XLSX се записва в облачно хранилище.

За да тествате сценария за преобразуване, можете да обмислите изтеглянето на входния файл input.ods. За ваша справка, резултатният Excel, генериран в горния пример, се качва върху resultant.xlsx.

ODS към XLS с помощта на cURL команди

Aspose.Cells Cloud може също да се използва с cURL команди за конвертиране на ODS файлове във формат на Excel. cURL е популярен инструмент за команден ред, използван за прехвърляне на данни през различни протоколи, включително HTTP, FTP и други. Използвайки команди cURL, можете лесно да конвертирате вашите ODS файлове във формат на Excel, без да имате нужда от познания по програмиране.

За да започнете, ще трябва да имате инсталиран cURL на вашата система и акаунт в Aspose.Cells Cloud с API ключ. Сега генерирайте accessToken въз основа на клиентски идентификационни данни:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

След като имате accessToken, можете да използвате следната команда cURL, за да качите своя ODS файл в облачното хранилище:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Заменете {filePath} с пътя, където искате да съхраните файла в облачното хранилище, {localFilePath} с пътя на ODS файла във вашата локална система и {accessToken} с вашия достъп до Aspose Cloud жетон.

След като качите файла в облачното хранилище, трябва да използвате следната команда cURL, за да конвертирате ODS файла във формат на Excel:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.xlsx&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Заменете {name} с името на ODS файла, който сте качили в облачното хранилище, и {accessToken} с токена за достъп, генериран по-горе. Можете също да посочите желания формат на Excel (напр. XLS, XLSX) в параметъра format. След преобразуването полученият Excel ще бъде съхранен в същото облачно хранилище.

Заключителни бележки

В тази статия проучихме различни методи за конвертиране на ODS файлове във формат на Excel с помощта на C# .NET и cURL команди. Обсъдихме необходимостта от преобразуване на ODS в Excel и как може да помогне при сътрудничество и споделяне на данни от електронни таблици. Разгледахме и функциите, предлагани от Aspose.Cells Cloud SDK за .NET и как може да се използва за конвертиране на ODS файлове в различни формати на Excel. Освен това научихме как да използваме cURL команди с Aspose.Cells Cloud за конвертиране на ODS файлове във формат на Excel от командния ред. Тези методи предлагат гъвкавост и удобство за всеки, който иска да конвертира ODS файлове във формат на Excel, независимо дали е запознат с програмирането или предпочита интерфейс от команден ред.

Полезни връзки

Препоръчани статии

Моля, посетете следните връзки, за да научите повече за: