ODS i Excel

Trosi ODS i Excel (XLS, XLSX) gan ddefnyddio C# .NET

Mae ODS ac Excel yn ddau fformat ffeil poblogaidd a ddefnyddir ar gyfer storio a rheoli data taenlen. Er bod y ddau fformat yn cynnig nodweddion tebyg, nid ydynt bob amser yn gydnaws â’i gilydd. Gall hyn greu problemau wrth rannu neu gydweithio ar ddata taenlen ag eraill nad oes ganddynt o bosibl fynediad i ffeiliau ODS. Mewn achosion o’r fath, gall fod yn angenrheidiol trosi ffeiliau ODS i fformat Excel. Mae trosi fformat ODS i Excel hefyd yn ei gwneud hi’n haws gweithio gyda’r data yn Microsoft Excel, a ddefnyddir yn eang mewn busnesau a sefydliadau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio sut i drosi ODS i Excel gan ddefnyddio C# REST API ac yn darparu canllaw cynhwysfawr i’ch helpu i drosi’ch ffeiliau yn llwyddiannus.

API Trosi ODS i Excel

Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn API pwerus, yn cynnig amrywiaeth o nodweddion sy’n ei gwneud yn hawdd i drosi ffeiliau tra’n sicrhau ansawdd a chywirdeb yr allbwn. Mae’r SDK yn darparu ystod o opsiynau trosi, gan gynnwys trosi ODS i XLS, ODS i XLSX, a fformatau Excel eraill. Gallwch hefyd nodi’r ystod o gelloedd i’w trosi a chymhwyso opsiynau fformatio i’r allbwn. Felly, mae’n offeryn gwych i unrhyw un sy’n edrych i drosi ffeiliau ODS i fformat Excel yn gyflym ac yn hawdd.

Felly er mwyn cychwyn arni, chwiliwch Aspose.Cells-Cloud yn rheolwr pecynnau NuGet a chliciwch ar y botwm Ychwanegu Pecyn. Yn ail, os nad oes gennych gyfrif dros Cloud Dashboard, crëwch gyfrif am ddim trwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau personol.

ODS i Excel Converter gan ddefnyddio C#

Er mwyn perfformio trosi ODS i Excel, rydyn ni’n mynd i ddefnyddio GetWorkbook API. Cymerwch olwg dros y pyt cod canlynol.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// creu enghraifft CellsApi wrth basio ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Enw'r ffeil ODS mewnbwn
string input_ODS = "input.ods";
// Enw'r llyfr gwaith Excel canlyniadol
string resultant_File = "resultant.xlsx";

try
{
  // darllen cynnwys ffeil ODS i ffeil enghraifft
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

  // cychwyn y gweithrediad trosi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

  // argraffu neges llwyddiant os yw concatenation yn llwyddiannus
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("ODS to Excel converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ODS i Excel

Rhagolwg trosi ODS i Excel.

Gadewch i ni ddeall y pyt cod:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Creu gwrthrych o CellsApi wrth basio tystlythyrau cleient fel dadleuon.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

Darllenwch gynnwys mewnbwn ODS i gwrthrych FileStream.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

Nawr er mwyn trosi’r ODS i Excel, ffoniwch yr API hwn. Darperir y fformat allbwn ac enw’r ffeil canlyniadol fel dadleuon i’r dull hwn. Ar ôl y trosi, mae’r XLSX canlyniadol yn cael ei gadw i storfa cwmwl.

Er mwyn profi’r senario trosi, efallai y byddwch yn ystyried lawrlwytho’r ffeil mewnbwn [input.ods] (images/input.ods). Er gwybodaeth, mae’r Excel canlyniadol a gynhyrchir yn yr enghraifft uchod yn cael ei uwchlwytho dros resultant.xlsx.

ODS i XLS gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Gellir defnyddio Aspose.Cells Cloud hefyd gyda gorchmynion cURL i drosi ffeiliau ODS i fformat Excel. Mae cURL yn offeryn llinell orchymyn poblogaidd a ddefnyddir ar gyfer trosglwyddo data dros wahanol brotocolau, gan gynnwys HTTP, FTP, ac eraill. Gan ddefnyddio gorchmynion cURL, gallwch chi drosi’ch ffeiliau ODS yn fformat Excel yn hawdd heb fod angen unrhyw wybodaeth raglennu.

I ddechrau, bydd angen i chi gael cURL wedi’i osod ar eich system a chyfrif Aspose.Cells Cloud gydag allwedd API. Nawr cynhyrchwch accessToken yn seiliedig ar gymwysterau cleient:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd gennych accessToken, gallwch ddefnyddio’r gorchymyn cURL canlynol i uwchlwytho’ch ffeil ODS i’r storfa cwmwl:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Amnewid {filePath} gyda’r llwybr lle rydych am storio’r ffeil yn y storfa cwmwl, {localFilePath} gyda llwybr y ffeil ODS ar eich system leol, a {accessToken} gyda’ch mynediad Aspose Cloud tocyn.

Ar ôl i chi uwchlwytho’r ffeil i’r storfa cwmwl, mae angen i chi ddefnyddio’r gorchymyn cURL canlynol i drosi’r ffeil ODS i fformat Excel:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.xlsx&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Amnewid {name} gydag enw’r ffeil ODS y gwnaethoch ei huwchlwytho i’r storfa cwmwl, a {accessToken} gyda thocyn mynediad a gynhyrchwyd uchod. Gallwch hefyd nodi’r fformat Excel dymunol (ee, XLS, XLSX) yn y paramedr fformat. Ar ôl y trosi, bydd yr Excel canlyniadol yn cael ei storio yn yr un storfa cwmwl.

Sylwadau Clo

Yn yr erthygl hon, rydym wedi archwilio gwahanol ddulliau i drosi ffeiliau ODS i fformat Excel gan ddefnyddio gorchmynion C# .NET a cURL. Buom yn trafod yr angen am drosi ODS i Excel a sut y gall helpu i gydweithio a rhannu data taenlen. Edrychwyd hefyd ar y nodweddion a gynigir gan Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET a sut y gellir ei ddefnyddio i drosi ffeiliau ODS i wahanol fformatau Excel. Yn ogystal, fe wnaethom ddysgu sut i ddefnyddio gorchmynion cURL gydag Aspose.Cells Cloud i drosi ffeiliau ODS i fformat Excel o’r llinell orchymyn. Mae’r dulliau hyn yn cynnig hyblygrwydd a chyfleustra i unrhyw un sydd am drosi ffeiliau ODS i fformat Excel, p’un a ydynt yn gyfarwydd â rhaglennu neu’n well ganddynt ryngwyneb llinell orchymyn.

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau a Argymhellir

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: