ODS do Excela

Konwertuj ODS na Excel (XLS, XLSX) przy użyciu C# .NET

ODS i Excel to dwa popularne formaty plików używane do przechowywania danych w arkuszach kalkulacyjnych i zarządzania nimi. Chociaż oba formaty oferują podobne funkcje, nie zawsze są ze sobą kompatybilne. Może to powodować problemy podczas udostępniania lub współpracy nad danymi arkusza kalkulacyjnego z innymi osobami, które mogą nie mieć dostępu do plików ODS. W takich przypadkach konieczna może być konwersja plików ODS do formatu Excel. Konwersja ODS do formatu Excel ułatwia również pracę z danymi w programie Microsoft Excel, który jest szeroko stosowany w firmach i organizacjach. W tym artykule przyjrzymy się, jak przekonwertować ODS do Excela za pomocą C# REST API i udostępnimy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci pomyślnie przekonwertować pliki.

Interfejs API konwersji ODS do programu Excel

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET to potężny interfejs API oferujący różnorodne funkcje ułatwiające konwersję plików przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i dokładności danych wyjściowych. SDK zapewnia szereg opcji konwersji, w tym konwersję ODS do XLS, ODS do XLSX i innych formatów Excel. Możesz także określić zakres komórek do przekonwertowania i zastosować opcje formatowania do danych wyjściowych. Dlatego jest doskonałym narzędziem dla każdego, kto chce szybko i łatwo przekonwertować pliki ODS do formatu Excel.

Aby rozpocząć, wyszukaj Aspose.Cells-Cloud w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk Dodaj pakiet. Po drugie, jeśli nie masz konta w Cloud Dashboard, utwórz bezpłatne konto przy użyciu ważnego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające.

Konwerter ODS na Excel przy użyciu C#

Aby przeprowadzić konwersję ODS do Excela, użyjemy API GetWorkbook. Proszę spojrzeć na poniższy fragment kodu.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Nazwa wejściowego pliku ODS
string input_ODS = "input.ods";
// Nazwa wynikowego skoroszytu programu Excel
string resultant_File = "resultant.xlsx";

try
{
  // wczytaj zawartość pliku ODS do instancji File
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

  // zainicjować operację konwersji
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

  // wypisuje komunikat o powodzeniu, jeśli konkatenacja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("ODS to Excel converted successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ODS do Excela

Podgląd konwersji ODS do Excela.

Zrozummy fragment kodu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

var file = System.IO.File.OpenRead(input_ODS);

Wczytaj zawartość wejściowego ODS do obiektu FileStream.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format:"XLSX", outPath:resultant_File);

Teraz, aby przekonwertować ODS na Excel, wywołaj to API. Format wyjściowy i nazwa wynikowego pliku są podawane jako argumenty tej metody. Po konwersji wynikowy plik XLSX jest zapisywany w chmurze.

Aby przetestować scenariusz konwersji, możesz rozważyć pobranie pliku wejściowego input.ods. Dla Twojej informacji wynikowy plik Excel wygenerowany w powyższym przykładzie jest przesyłany przez resultant.xlsx.

ODS do XLS przy użyciu poleceń cURL

Aspose.Cells Cloud może być również używany z poleceniami cURL do konwersji plików ODS do formatu Excel. cURL to popularne narzędzie wiersza poleceń służące do przesyłania danych przez różne protokoły, w tym HTTP, FTP i inne. Za pomocą poleceń cURL możesz łatwo konwertować pliki ODS do formatu Excel bez potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy programistycznej.

Aby rozpocząć, musisz mieć zainstalowany cURL w swoim systemie i konto Aspose.Cells Cloud z kluczem API. Teraz wygeneruj accessToken na podstawie poświadczeń klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po uzyskaniu accessToken możesz użyć następującego polecenia cURL, aby przesłać plik ODS do magazynu w chmurze:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zamień {filePath} na ścieżkę, w której chcesz przechowywać plik w magazynie w chmurze, {localFilePath} na ścieżkę pliku ODS w twoim systemie lokalnym, a {accessToken} na dostęp do Aspose Cloud znak.

Po przesłaniu pliku do magazynu w chmurze musisz użyć następującego polecenia cURL, aby przekonwertować plik ODS do formatu Excel:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.xlsx&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Zastąp {name} nazwą pliku ODS przesłanego do magazynu w chmurze, a {accessToken} tokenem dostępu wygenerowanym powyżej. Możesz także określić żądany format programu Excel (np. XLS, XLSX) w parametrze format. Po konwersji wynikowy program Excel będzie przechowywany w tym samym magazynie w chmurze.

Uwagi końcowe

W tym artykule zbadaliśmy różne metody konwersji plików ODS do formatu Excel przy użyciu poleceń C# .NET i cURL. Omówiliśmy potrzebę konwersji ODS do programu Excel oraz sposób, w jaki może ona pomóc we współpracy i udostępnianiu danych z arkuszy kalkulacyjnych. Przyjrzeliśmy się również funkcjom oferowanym przez Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET i temu, jak można go użyć do konwersji plików ODS do różnych formatów Excel. Dodatkowo nauczyliśmy się, jak używać poleceń cURL z Aspose.Cells Cloud do konwersji plików ODS do formatu Excel z wiersza poleceń. Te metody zapewniają elastyczność i wygodę każdemu, kto chce konwertować pliki ODS do formatu Excel, niezależnie od tego, czy jest zaznajomiony z programowaniem, czy preferuje interfejs wiersza poleceń.

Przydatne linki

Polecane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: