Vietnamese

Các bước dễ dàng để chuyển đổi Excel thành tệp văn bản (.txt) trong C# .NET

Chuyển file Excel sang Text (.txt) là yêu cầu phổ biến trong các công việc xử lý dữ liệu. Với code C# .NET, thật dễ dàng trích xuất và chuyển đổi dữ liệu từ định dạng Excel sang Text. Hướng dẫn của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi Excel sang TXT hoặc Notepad, từng bước một. Bằng cách làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu Excel của mình thành tệp Văn bản (.txt) trong vài phút. Bắt đầu ngay hôm nay và tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Excel thành Văn bản một cách dễ dàng.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút