bashkoj excel

Lidhni skedarët Excel (XLS, XLSX) në C# .NET

Kombinimi i skedarëve Excel mund të jetë një teknikë e dobishme për të thjeshtuar menaxhimin e të dhënave. Pavarësisht nëse keni nevojë të konsolidoni raportet e shitjeve, pasqyrat financiare ose të dhënat e klientëve, bashkimi i skedarëve Excel mund t’ju kursejë kohë dhe përpjekje. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë se si të bashkojmë skedarët Excel duke përdorur C# .NET dhe REST API. Ne do të mbulojmë skenarë të ndryshëm ku bashkimi mund të jetë i dobishëm, si p.sh. kur keni skedarë të shumtë me struktura të ngjashme të dhënash, ose kur keni nevojë të bashkoni të dhëna nga formate të ndryshme. Do të mësoni se si të shkruani kod të thjeshtë dhe efikas për të automatizuar procesin e lidhjes dhe për të shmangur gabimet manuale. Pra, le të zhytemi në botën e lidhjes së Excel dhe të thjeshtojmë rrjedhën tuaj të punës sot.

Lidh Excel REST API

Nëse po kërkoni një mënyrë efikase dhe të drejtpërdrejtë për të lidhur skedarët Excel duke përdorur C# .NET, atëherë Aspose.Cells Cloud SDK është një opsion i shkëlqyeshëm. Ai ofron një ndërfaqe të thjeshtë për të bashkuar XLS, XLSX dhe formate të tjera skedarësh duke përdorur API-të REST. Duke përdorur këtë zgjidhje të bazuar në cloud, ju mund të eliminoni nevojën për instalimin e infrastrukturës komplekse të softuerit dhe harduerit. Aspose.Cells Cloud SDK për .NET ofron gjithashtu veçori si përshtatja automatike e rreshtave dhe kolonave, renditja e të dhënave dhe aplikimi i formatimit në qelizat e bashkuara. Duke përdorur këtë API, ju mund të reduktoni ndjeshëm kohën dhe përpjekjen e zhvillimit dhe të përmirësoni produktivitetin.

Tani, për të përdorur SDK-në, ne do të shtojmë referencën e saj në aplikacionin tonë përmes menaxherit të paketave NuGet. Thjesht kërkoni “Aspose.Cells-Cloud” dhe shtypni butonin Shto paketën. Së dyti, nëse nuk keni një llogari mbi Cloud Dashboard, ju lutemi krijoni një llogari falas duke përdorur një adresë emaili të vlefshme dhe merrni kredencialet tuaja të personalizuara të klientit.

Bashkoni Excel duke përdorur C#

Në këtë seksion, ne do të ngarkojmë dy fletë pune nga ruajtja në re dhe më pas do të bashkojmë librin e dytë të punës të Excel me të parën.

// Për shembuj të plotë dhe skedarë të dhënash, ju lutemi shkoni te 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Merrni kredencialet e klientit nga https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// krijoni shembullin CellsApi ndërsa kaloni ClientID dhe ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// libri i parë i punës Excle në makinë
string first_Excel = "input.xls";
// emri i librit të dytë të punës në Excel
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// krijoni një objekt fjalori për të mbajtur hyrjen e librave të punës excel
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// ngarkoni skedarët e hyrjes Excel në hapësirën ruajtëse në renë kompjuterike
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // ngarkoni çdo libër pune në ruajtjen e resë kompjuterike
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // çdo përjashtim gjatë ngarkimit të skedarit në ruajtjen e resë kompjuterike
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // inicializoni operacionin e bashkimit të Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // printimi i mesazhit të suksesit nëse lidhja është e suksesshme
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Le të zhvillojmë të kuptuarit tonë në lidhje me fragmentin e kodit të mësipërm:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Krijoni një objekt të CellsApi ndërsa kaloni kredencialet e klientit si argumente.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Krijo një objekt Dictionary i cili do të mbajë emrat dhe përmbajtjen e librave të punës të Excel-it

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Shtoni skedarët e hyrjes Excel në objektin e fjalorit. Ne po shtojmë skedarë në çifte çelës-vlerë.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Përsëriteni përmes shembullit të fjalorit dhe ngarkoni çdo libër pune në Excel në ruajtjen e resë kompjuterike.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Thirrni metodën për të nisur operacionin e bashkimit të Excel. Të gjitha fletët e punës nga libri i dytë i Excel-it janë bashkuar në librin e parë të Excel-it.

bashkoni skedarët excel

Pamja paraprake e kombinuar e librave të punës në Excel.

Shembujt e librave të punës Excel të përdorura në shembullin e mësipërm mund të shkarkohen nga myDocument.xlsx dhe TestCase.xlsx përkatësisht.

Kombinoni Excel duke përdorur komandat cURL

Kombinimi i skedarëve Excel duke përdorur REST API është një qasje e shkëlqyer. API-të REST ofrojnë një mënyrë të thjeshtë dhe efikase për të bashkuar skedarët Excel dhe mund të integrohen lehtësisht me mjete të tjera softuerike. Një nga pikat kryesore të përdorimit të REST API është aftësia për të punuar me formate të ndryshme skedarësh, duke përfshirë XLS, XLSX, CSV dhe më shumë. Për më tepër, API-të REST janë shumë të shkallëzueshme dhe mund të trajtojnë grupe të mëdha të dhënash, duke i bërë ato një zgjedhje të shkëlqyer për menaxhimin e të dhënave në nivel ndërmarrje. Kur kombinoni librat e punës në Excel duke përdorur API-të REST, mund të kurseni kohë dhe përpjekje për zhvillim, të përmirësoni saktësinë e të dhënave dhe të thjeshtoni rrjedhën tuaj të punës.

Tani, së pari duhet të gjenerojmë një shenjë aksesi JWT bazuar në kredencialet e klientit:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Pasi të kemi token JWT, duhet të përdorim PostWorkbooksMerge API për të kombinuar librat e punës në Excel. Excel-i i bashkuar do të mbetet në hapësirën ruajtëse në renë kompjuterike.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Vërejtjet përfundimtare

Si përfundim, kombinimi i skedarëve Excel duke përdorur C# .NET dhe API-të REST është një mënyrë efektive për të përmirësuar procesin tuaj të menaxhimit të të dhënave dhe për të rritur produktivitetin. Pavarësisht nëse keni nevojë të konsolidoni të dhëna nga burime të shumta (XLS, XLSX etj.) ose të automatizoni detyrat e përsëritura, bashkimi i skedarëve Excel mund t’ju kursejë kohë dhe përpjekje. Duke shfrytëzuar fuqinë e API-ve REST të bazuara në cloud, mund të kryeni detyra të manipulimit të të dhënave pa pasur nevojë për instalime komplekse softuerësh ose infrastrukturë harduerike. Ne kemi mësuar gjithashtu se komandat CURL mund të përdoren gjithashtu për të testuar dhe integruar API-të REST me mjete të tjera softuerike. Pra, pavarësisht nëse jeni një fillestar apo një zhvillues me përvojë, bashkimi i skedarëve të Excel duke përdorur komandat REST API dhe CURL është një qasje që ia vlen të merret në konsideratë. Së fundi, duke ndjekur hapat e thjeshtë të përshkruar në këtë artikull, mund të filloni të bashkoni skedarët e Excel me lehtësi dhe të thjeshtoni rrjedhën tuaj të punës.

Në rast se hasni ndonjë problem gjatë përdorimit të API-së, ju lutemi na kontaktoni përmes forumit të mbështetjes së klientit.

Artikuj të ngjashëm

Ju lutemi vizitoni lidhjet e mëposhtme për të mësuar më shumë rreth: