hợp nhất excel

Nối các tệp Excel (XLS, XLSX) trong C# .NET

Kết hợp các tệp Excel có thể là một kỹ thuật hữu ích để hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu. Cho dù bạn cần hợp nhất các báo cáo bán hàng, báo cáo tài chính hay dữ liệu khách hàng, việc hợp nhất các tệp Excel có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách nối các tệp Excel bằng C# .NET và REST API. Chúng tôi sẽ đề cập đến các tình huống khác nhau trong đó phép nối có thể hữu ích, chẳng hạn như khi bạn có nhiều tệp có cấu trúc dữ liệu tương tự hoặc khi bạn cần hợp nhất dữ liệu từ các định dạng khác nhau. Bạn sẽ học cách viết mã đơn giản và hiệu quả để tự động hóa quá trình ghép nối và tránh các lỗi thủ công. Vì vậy, hãy đi sâu vào thế giới nối Excel và đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn ngay hôm nay.

Nối API REST của Excel

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả và đơn giản để nối các tệp Excel bằng C# .NET, thì Aspose.Cells Cloud SDK là một lựa chọn tuyệt vời. Nó cung cấp một giao diện đơn giản để hợp nhất XLS, XLSX và các định dạng tệp khác bằng API REST. Bằng cách sử dụng giải pháp dựa trên đám mây này, bạn có thể loại bỏ nhu cầu cài đặt cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm phức tạp. Aspose.Cells Cloud SDK for .NET cũng cung cấp các tính năng như tự động khớp hàng và cột, sắp xếp dữ liệu và áp dụng định dạng cho các ô đã hợp nhất. Bằng cách sử dụng API này, bạn có thể giảm đáng kể thời gian và nỗ lực phát triển cũng như cải thiện năng suất.

Bây giờ, để sử dụng SDK, chúng tôi sẽ thêm tài liệu tham khảo của nó vào ứng dụng của mình thông qua trình quản lý gói NuGet. Chỉ cần tìm kiếm “Aspose.Cells-Cloud” và nhấn nút Thêm gói. Thứ hai, nếu bạn không có tài khoản trên Cloud Dashboard, vui lòng tạo một tài khoản miễn phí bằng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập khách hàng được cá nhân hóa của bạn.

Hợp nhất Excel bằng C#

Trong phần này, chúng ta sẽ tải hai trang tính từ bộ lưu trữ đám mây, sau đó hợp nhất sổ làm việc Excel thứ hai với sổ làm việc đầu tiên.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// tạo phiên bản CellsApi trong khi chuyển ClientID và ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// sổ làm việc Excle đầu tiên trên ổ đĩa
string first_Excel = "input.xls";
// tên của sổ làm việc Excel thứ hai
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// tạo đối tượng từ điển để giữ sổ làm việc excel đầu vào
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// tải các tệp Excel đầu vào lên bộ nhớ Đám mây
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // tải từng sổ làm việc lên bộ nhớ đám mây
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // bất kỳ tệp ngoại lệ nào được tải lên bộ nhớ Đám mây
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // khởi tạo hoạt động hợp nhất Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // in thông báo thành công nếu nối thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Hãy phát triển sự hiểu biết của chúng ta về đoạn mã trên:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Tạo một đối tượng của CellsApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập của khách hàng làm đối số.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Tạo đối tượng Từ điển sẽ chứa tên và nội dung của sổ làm việc Excel đầu vào

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Thêm tệp Excel đầu vào vào đối tượng từ điển. Chúng tôi đang thêm các tệp theo cặp khóa-giá trị.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Lặp lại qua phiên bản từ điển và tải từng sổ làm việc Excel lên bộ nhớ đám mây.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Gọi phương thức để bắt đầu thao tác hợp nhất Excel. Tất cả các trang tính từ sổ làm việc Excel thứ hai được hợp nhất vào sổ làm việc Excel đầu tiên.

ghép file excel

Xem trước sổ làm việc Excel kết hợp.

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc Excel mẫu được sử dụng trong ví dụ trên từ myDocument.xlsxTestCase.xlsx tương ứng.

Kết hợp Excel bằng lệnh cURL

Kết hợp các tệp Excel bằng API REST là một cách tiếp cận tuyệt vời. Các API REST cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để hợp nhất các tệp Excel và có thể dễ dàng tích hợp với các công cụ phần mềm khác. Một trong những điểm mạnh chính của việc sử dụng API REST là khả năng hoạt động với các định dạng tệp khác nhau, bao gồm XLS, XLSX, CSV, v.v. Ngoài ra, API REST có khả năng mở rộng cao và có thể xử lý các tập dữ liệu lớn, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp. Khi kết hợp sổ làm việc Excel bằng API REST, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nỗ lực phát triển, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và đơn giản hóa quy trình làm việc của mình.

Bây giờ, trước tiên chúng ta cần tạo mã thông báo truy cập JWT dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sau khi có mã thông báo JWT, chúng tôi cần sử dụng API PostWorkbooksMerge để kết hợp sổ làm việc Excel. Excel đã hợp nhất sẽ vẫn còn trong bộ nhớ Đám mây.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Kết luận

Tóm lại, kết hợp các tệp Excel bằng C# .NET và API REST là một cách hiệu quả để hợp lý hóa quy trình quản lý dữ liệu của bạn và tăng năng suất. Cho dù bạn cần hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn (XLS, XLSX, v.v.) hay tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, việc ghép nối các tệp Excel có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Bằng cách tận dụng sức mạnh của API REST dựa trên đám mây, bạn có thể thực hiện các tác vụ thao tác dữ liệu mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp hoặc cơ sở hạ tầng phần cứng. Chúng tôi cũng đã biết rằng các lệnh CURL cũng có thể được sử dụng để kiểm tra và tích hợp API REST với các công cụ phần mềm khác. Vì vậy, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà phát triển có kinh nghiệm, việc hợp nhất các tệp Excel bằng API REST và lệnh CURL là một phương pháp đáng để xem xét. Cuối cùng, bằng cách làm theo các bước đơn giản được nêu trong bài viết này, bạn có thể bắt đầu hợp nhất các tệp Excel một cách dễ dàng và hợp lý hóa quy trình làm việc của mình.

Trong trường hợp bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng API, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn hỗ trợ khách hàng.

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: