połączyć excela

Połącz pliki programu Excel (XLS, XLSX) w języku C# .NET

Łączenie plików Excel może być użyteczną techniką usprawnienia zarządzania danymi. Niezależnie od tego, czy chcesz skonsolidować raporty sprzedaży, sprawozdania finansowe czy dane klientów, scalanie plików programu Excel może zaoszczędzić czas i wysiłek. W tym artykule przyjrzymy się, jak łączyć pliki Excela przy użyciu C# .NET i REST API. Omówimy różne scenariusze, w których konkatenacja może być przydatna, na przykład gdy masz wiele plików o podobnych strukturach danych lub gdy musisz scalić dane z różnych formatów. Dowiesz się, jak pisać prosty i wydajny kod, aby zautomatyzować proces konkatenacji i uniknąć błędów ręcznych. Zanurzmy się więc w świat konkatenacji programu Excel i uprośćmy Twój przepływ pracy już dziś.

Połącz interfejs API REST programu Excel

Jeśli szukasz wydajnego i prostego sposobu łączenia plików Excel przy użyciu C# .NET, Aspose.Cells Cloud SDK to świetna opcja. Oferuje prosty interfejs do łączenia XLS, XLSX i innych formatów plików przy użyciu interfejsów API REST. Korzystając z tego rozwiązania opartego na chmurze, można wyeliminować potrzebę instalowania złożonej infrastruktury programowej i sprzętowej. Aspose.Cells Cloud SDK for .NET zapewnia również takie funkcje, jak automatyczne dopasowywanie wierszy i kolumn, sortowanie danych i stosowanie formatowania do scalonych komórek. Korzystając z tego interfejsu API, można znacznie skrócić czas i wysiłek związany z programowaniem oraz zwiększyć produktywność.

Teraz, aby korzystać z SDK, dodamy jego referencję w naszej aplikacji za pośrednictwem menedżera pakietów NuGet. Po prostu wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” i naciśnij przycisk Dodaj pakiet. Po drugie, jeśli nie masz konta w Cloud Dashboard, utwórz bezpłatne konto przy użyciu ważnego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Scal Excela za pomocą C#

W tej sekcji załadujemy dwa arkusze robocze z magazynu w chmurze, a następnie połączymy drugi skoroszyt programu Excel z pierwszym.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// pierwszy skoroszyt programu Excel na dysku
string first_Excel = "input.xls";
// nazwa drugiego skoroszytu programu Excel
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// utwórz obiekt słownika do przechowywania skoroszytów programu Excel
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// przesłać wejściowe pliki programu Excel do magazynu w chmurze
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // przesłać każdy skoroszyt do magazynu w chmurze
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // wszelkie wyjątki podczas przesyłania plików do magazynu w chmurze
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // zainicjować operację scalania programu Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // wypisuje komunikat o powodzeniu, jeśli konkatenacja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Poszerzmy naszą wiedzę na temat powyższego fragmentu kodu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Utwórz obiekt Słownik, który będzie zawierał nazwy i zawartość wejściowych skoroszytów programu Excel

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Dodaj wejściowe pliki programu Excel do obiektu słownika. Dodajemy pliki w parach klucz-wartość.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Przejrzyj instancję słownika i prześlij każdy skoroszyt programu Excel do magazynu w chmurze.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Wywołaj metodę, aby zainicjować operację scalania programu Excel. Wszystkie arkusze z drugiego skoroszytu programu Excel są scalane w pierwszy skoroszyt programu Excel.

łączyć pliki Excela

Podgląd połączonych skoroszytów programu Excel.

Przykładowe skoroszyty programu Excel użyte w powyższym przykładzie można pobrać z myDocument.xlsx i TestCase.xlsx.

Połącz program Excel za pomocą poleceń cURL

Łączenie plików Excela za pomocą REST API to doskonałe podejście. Interfejsy API REST zapewniają prosty i wydajny sposób scalania plików programu Excel i można je łatwo zintegrować z innymi narzędziami programowymi. Jedną z głównych zalet korzystania z REST API jest możliwość pracy z różnymi formatami plików, w tym XLS, XLSX, CSV i innymi. Ponadto interfejsy API REST są wysoce skalowalne i mogą obsługiwać duże zestawy danych, co czyni je doskonałym wyborem do zarządzania danymi na poziomie przedsiębiorstwa. Łącząc skoroszyty programu Excel przy użyciu interfejsów API REST, można zaoszczędzić czas i wysiłek programistyczny, poprawić dokładność danych i uprościć przepływ pracy.

Teraz najpierw musimy wygenerować token dostępu JWT na podstawie poświadczeń klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Gdy już mamy token JWT, musimy użyć API PostWorkbooksMerge do łączenia skoroszytów Excela. Scalony program Excel pozostanie w chmurze.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Uwagi końcowe

Podsumowując, łączenie plików programu Excel przy użyciu interfejsów API C# .NET i REST to skuteczny sposób na usprawnienie procesu zarządzania danymi i zwiększenie produktywności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz skonsolidować dane z wielu źródeł (XLS, XLSX itp.), czy też zautomatyzować powtarzalne zadania, łączenie plików Excel może zaoszczędzić czas i wysiłek. Wykorzystując moc interfejsów API REST opartych na chmurze, możesz wykonywać zadania manipulacji danymi bez potrzeby instalowania złożonego oprogramowania lub infrastruktury sprzętowej. Dowiedzieliśmy się również, że poleceń CURL można również używać do testowania i integrowania interfejsów API REST z innymi narzędziami programowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym programistą, łączenie plików Excela za pomocą REST API i poleceń CURL jest podejściem wartym rozważenia. Wreszcie, wykonując proste kroki opisane w tym artykule, możesz z łatwością rozpocząć scalanie plików Excel i usprawnić przepływ pracy.

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas korzystania z interfejsu API, skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum obsługi klienta.

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: