excela do powerpointa

Konwertuj Excel (XLS, XSLX) na PowerPoint przy użyciu C# .NET

Excel i PowerPoint to dwa najczęściej używane narzędzia programowe w dzisiejszym świecie biznesu. Excel służy do analizy i zarządzania danymi, a PowerPoint do tworzenia prezentacji. Czasami może być konieczne przekonwertowanie arkuszy Excel na prezentacje PowerPoint, aby przedstawić dane w bardziej atrakcyjny wizualnie sposób lub przedstawić podsumowanie analizy. Może to być czasochłonne zadanie, jeśli jest wykonywane ręcznie, zwłaszcza jeśli musisz często aktualizować dane. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które może zautomatyzować ten proces i zaoszczędzić mnóstwo czasu.

W tym poście na blogu pokażemy, jak używać C# REST API do automatyzacji procesu konwertowania arkuszy kalkulacyjnych Excela do prezentacji PowerPoint. Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć, od konfiguracji środowiska po napisanie kodu. Więc zacznijmy!

Interfejs API konwersji programu Excel do programu PowerPoint

Konwertowanie arkuszy programu Excel na prezentacje programu PowerPoint za pomocą Aspose.Cells Cloud SDK for .NET oferuje kilka korzyści. Po pierwsze, oszczędza czas, automatyzując proces konwersji, pozwalając skupić się na innych zadaniach. Po drugie, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas ręcznego kopiowania i wklejania danych z programu Excel do programu PowerPoint. Ponadto jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika i wymaga trochę wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Dzięki prostemu interfejsowi i prostym instrukcjom możesz szybko i bezproblemowo konwertować arkusze programu Excel na prezentacje programu PowerPoint.

Aby rozpocząć, musimy dodać jego referencję w naszej aplikacji za pośrednictwem menedżera pakietów NuGet. Wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” i naciśnij przycisk Dodaj pakiet. Po drugie, jeśli nie masz konta w Cloud Dashboard, utwórz bezpłatne konto przy użyciu ważnego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Wstaw program Excel do programu PowerPoint przy użyciu języka C#

Użyj fragmentu kodu podanego poniżej, aby osadzić program Excel w programie PowerPoint przy użyciu języka C#.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, podając szczegóły ClientID i ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Nazwa naszego wejściowego pliku Excel
string name = "myDocument.xls";
// Format wynikowej prezentacji PowerPoint
string format = "PPTX";

try
{
  // załaduj plik z dysku lokalnego
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // zainicjować operację konwersji
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: null);
    
    // zapisz wynikowy PowerPoint na dysku lokalnym
    using (var fileStream = new FileStream("Embedded.pptx", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
    {
      response.CopyTo(fileStream);
    }
    
    // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiedzie
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to PowerPoint Conversion successful !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Zrozummy powyższy fragment kodu:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Przeczytaj wejściowy skoroszyt programu Excel przy użyciu metody OpenRead(…) klasy System.IO.File.

CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Wywołaj powyższą metodę, aby przekonwertować program Excel na format programu PowerPoint.

using (var fileStream = new FileStream("myResultant.docx", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
{
  response.CopyTo(fileStream);
}

Teraz, aby zapisać wynikowy PowerPoint (PPTX) na dysku lokalnym, użyj powyższych linii kodu. Wszelkie wyjątki, które mogą wystąpić podczas konwersji Excela do PowerPointa, będą obsługiwane w bloku Try-Catch.

excela do powerpointa

Podgląd konwersji programu Excel do programu PowerPoint.

Przykładowy arkusz programu Excel użyty w powyższym przykładzie można pobrać z myDocument.xlsx.

Excel do PPT przy użyciu poleceń cURL

Jedną z głównych zalet korzystania z poleceń cURL do wywoływania interfejsu API REST jest to, że zapewnia on prosty i elastyczny sposób interakcji z internetowymi interfejsami API z poziomu wiersza poleceń. Dodatkowo polecenia cURL i REST API zapewniają przyjazny dla użytkownika interfejs, który nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Dzięki prostym instrukcjom i łatwym do wykonania poleceniom możesz szybko i skutecznie osadzać arkusze programu Excel w prezentacjach programu PowerPoint.

Najpierw musimy wygenerować token dostępu JWT na podstawie poświadczeń klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz musimy wykonać następujące polecenie, aby osadzić skoroszyt programu Excel w prezentacji programu PowerPoint. Po pomyślnej konwersji wynikowy plik jest zapisywany na dysku lokalnym (zgodnie ze ścieżką określoną w parametrze -o).

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=PPTX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "Embed.pptx"

Inną opcją jest konwersja programu Excel do programu PowerPoint i zapisanie wyników w chmurze.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=PPTX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=embedded.pptx&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Uwagi końcowe

Podsumowując, polecenia Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET i cURL zapewniają wydajny i przyjazny dla użytkownika sposób konwertowania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel na prezentacje programu PowerPoint. Łącząc moc technologii opartej na chmurze z elastycznością poleceń cURL, możesz zautomatyzować proces konwersji i osadzania, oszczędzając czas i zwiększając dokładność. Dzięki prostym instrukcjom i łatwym do wykonania poleceniom usprawnij przepływ pracy i zwiększ produktywność. Mamy nadzieję, że ten wpis na blogu dostarczył cennych informacji i instrukcji dotyczących korzystania z pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla platformy .NET w celu usprawnienia procesu konwersji programu Excel na program PowerPoint.

Niemniej jednak zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z łatwą do zrozumienia obszerną dokumentacją wyjaśniającą szczegóły innych ekscytujących funkcji interfejsu API. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas korzystania z interfejsu API, skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum obsługi klienta.

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: