uno excel

Cydgatenate Excel (XLS, XLSX) ffeiliau yn C# .NET

Gall cyfuno ffeiliau Excel fod yn dechneg ddefnyddiol ar gyfer symleiddio rheolaeth data. P’un a oes angen i chi gyfuno adroddiadau gwerthiant, datganiadau ariannol, neu ddata cwsmeriaid, gall uno ffeiliau Excel arbed amser ac ymdrech i chi. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio sut i concatenate ffeiliau Excel gan ddefnyddio C# .NET a REST API. Byddwn yn ymdrin â gwahanol senarios lle gall concatenation fod yn ddefnyddiol, megis pan fydd gennych ffeiliau lluosog gyda strwythurau data tebyg, neu pan fydd angen i chi gyfuno data o fformatau gwahanol. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu cod syml ac effeithlon i awtomeiddio’r broses cydgadwynu ac osgoi gwallau â llaw. Felly, gadewch i ni blymio i mewn i fyd concatenation Excel a symleiddio eich llif gwaith heddiw.

Concatenate Excel REST API

Os ydych chi’n chwilio am ffordd effeithlon a syml o gydgadwynu ffeiliau Excel gan ddefnyddio C# .NET, yna mae Aspose.Cells Cloud SDK yn opsiwn gwych. Mae’n cynnig rhyngwyneb syml i uno XLS, XLSX, a fformatau ffeil eraill gan ddefnyddio REST APIs. Trwy ddefnyddio’r datrysiad cwmwl hwn, gallwch ddileu’r angen am osod seilwaith meddalwedd a chaledwedd cymhleth. Mae’r Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET hefyd yn darparu nodweddion fel gosod rhesi a cholofnau’n awtomatig, didoli data, a chymhwyso fformatio i gelloedd unedig. Trwy ddefnyddio’r API hwn, gallwch leihau amser ac ymdrech datblygu yn sylweddol a gwella cynhyrchiant.

Nawr, er mwyn defnyddio’r SDK, rydyn ni’n mynd i ychwanegu ei gyfeirnod yn ein cais trwy reolwr pecyn NuGet. Yn syml, chwiliwch “Aspose.Cells-Cloud” a tharo’r botwm Ychwanegu Pecyn. Yn ail, os nad oes gennych gyfrif dros Cloud Dashboard, crëwch gyfrif am ddim gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau cleient personol.

Cyfuno Excel gan ddefnyddio C#

Yn yr adran hon, rydyn ni’n mynd i lwytho dwy daflen waith o storfa cwmwl ac yna uno’r ail lyfr gwaith Excel i’r cyntaf.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// creu enghraifft CellsApi wrth basio ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// llyfr gwaith Excle cyntaf ar y gyriant
string first_Excel = "input.xls";
// enw ail lyfr gwaith Excel
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// creu gwrthrych geiriadur i ddal mewnbwn excel llyfrau gwaith
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// uwchlwytho ffeiliau Excel mewnbwn i storfa Cloud
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // lanlwythwch bob llyfr gwaith i storfa cwmwl
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // unrhyw Eithriad uwchlwytho ffeil durng i Cloud storfa
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // cychwyn gweithrediad uno Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // argraffu neges llwyddiant os yw concatenation yn llwyddiannus
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Gadewch i ni ddatblygu ein dealltwriaeth o’r pyt cod uchod:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Creu gwrthrych o CellsApi wrth basio tystlythyrau cleient fel dadleuon.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Creu gwrthrych Geiriadur a fydd yn dal enwau a chynnwys llyfrau gwaith Excel mewnbwn

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Ychwanegu ffeiliau Excel mewnbwn i wrthrych geiriadur. Rydym yn ychwanegu ffeiliau mewn parau gwerth allweddol.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Ailadroddwch trwy enghraifft geiriadur a lanlwythwch bob llyfr gwaith Excel i storfa cwmwl.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Ffoniwch y dull i gychwyn gweithrediad uno Excel. Mae’r holl daflenni gwaith o ail lyfr gwaith Excel wedi’u huno â’r llyfr gwaith Excel cyntaf.

uno ffeiliau excel

Rhagolwg o lyfrau gwaith Excel cyfun.

Gellir lawrlwytho’r llyfrau gwaith Excel enghreifftiol a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod o myDocument.xlsx a TestCase.xlsx yn y drefn honno.

Cyfunwch Excel gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Mae cyfuno ffeiliau Excel gan ddefnyddio REST API yn ddull rhagorol. Mae’r APIs REST yn darparu ffordd syml ac effeithlon o gyfuno ffeiliau Excel a gellir eu hintegreiddio’n hawdd ag offer meddalwedd eraill. Un o brif gryfderau defnyddio API REST yw’r gallu i weithio gyda gwahanol fformatau ffeil, gan gynnwys XLS, XLSX, CSV, a mwy. Yn ogystal, mae APIs REST yn raddadwy iawn a gallant drin setiau data mawr, gan eu gwneud yn ddewis rhagorol ar gyfer rheoli data ar lefel menter. Wrth gyfuno llyfrau gwaith Excel gan ddefnyddio APIs REST, gallwch arbed amser ac ymdrechion datblygu, gwella cywirdeb data, a symleiddio’ch llif gwaith.

Nawr, yn gyntaf mae angen i ni gynhyrchu tocyn mynediad JWT yn seiliedig ar gymwysterau cleient:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd tocyn JWT gennym, mae angen i ni ddefnyddio PostWorkbooksMerge API i gyfuno llyfrau gwaith Excel. Bydd yr Excel unedig yn aros yn storfa Cloud.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Sylwadau Clo

I gloi, mae cyfuno ffeiliau Excel gan ddefnyddio C# .NET a REST APIs yn ffordd effeithiol o symleiddio’ch proses rheoli data a chynyddu cynhyrchiant. P’un a oes angen i chi gydgrynhoi data o ffynonellau lluosog (XLS, XLSX ac ati) neu awtomeiddio tasgau ailadroddus, gall cydgadwynu ffeiliau Excel arbed amser ac ymdrech i chi. Trwy drosoli pŵer REST APIs yn y cwmwl, gallwch chi gyflawni tasgau trin data heb fod angen gosodiadau meddalwedd cymhleth neu seilwaith caledwedd. Rydym hefyd wedi dysgu y gellir defnyddio gorchmynion CURL hefyd i brofi ac integreiddio REST APIs ag offer meddalwedd eraill. Felly, p’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n ddatblygwr profiadol, mae uno ffeiliau Excel gan ddefnyddio gorchmynion REST API a CURL yn ddull sy’n werth ei ystyried. Yn olaf, trwy ddilyn y camau syml a amlinellir yn yr erthygl hon, gallwch ddechrau uno ffeiliau Excel yn rhwydd a symleiddio’ch llif gwaith.

Rhag ofn y byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r API, cysylltwch â ni trwy fforwm cymorth cwsmeriaid.

Erthyglau Perthnasol

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: