zlúčiť excel

Spájajte súbory Excel (XLS, XLSX) v C# .NET

Kombinovanie súborov Excel môže byť užitočnou technikou na zefektívnenie správy údajov. Či už potrebujete konsolidovať správy o predaji, finančné výkazy alebo údaje o zákazníkoch, zlúčenie súborov programu Excel vám môže ušetriť čas a námahu. V tomto článku preskúmame, ako zreťaziť súbory programu Excel pomocou C# .NET a REST API. Pokryjeme rôzne scenáre, v ktorých môže byť zreťazenie užitočné, napríklad keď máte viacero súborov s podobnou štruktúrou údajov alebo keď potrebujete zlúčiť údaje z rôznych formátov. Naučíte sa, ako napísať jednoduchý a efektívny kód, aby ste automatizovali proces zreťazenia a vyhli sa manuálnym chybám. Poďme sa teda ponoriť do sveta zreťazenia Excelu a zjednodušiť si svoj pracovný postup už dnes.

Zreťaziť Excel REST API

Ak hľadáte efektívny a priamy spôsob, ako zreťaziť súbory Excel pomocou C# .NET, potom je Aspose.Cells Cloud SDK skvelou voľbou. Ponúka jednoduché rozhranie na zlúčenie XLS, XLSX a ďalších formátov súborov pomocou REST API. Použitím tohto cloudového riešenia môžete eliminovať potrebu inštalácie zložitej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry. Aspose.Cells Cloud SDK for .NET tiež poskytuje funkcie, ako je automatické prispôsobovanie riadkov a stĺpcov, triedenie údajov a aplikovanie formátovania na zlúčené bunky. Pomocou tohto rozhrania API môžete výrazne skrátiť čas a úsilie na vývoj a zvýšiť produktivitu.

Teraz, aby sme mohli používať SDK, pridáme jeho referenciu do našej aplikácie prostredníctvom správcu balíkov NuGet. Jednoducho vyhľadajte „Aspose.Cells-Cloud“ a stlačte tlačidlo Pridať balík. Po druhé, ak nemáte účet cez Cloud Dashboard, vytvorte si bezplatný účet pomocou platnej e-mailovej adresy a získajte svoje osobné prihlasovacie údaje klienta.

Zlúčiť Excel pomocou C#

V tejto časti načítame dva pracovné hárky z cloudového úložiska a potom zlúčime druhý excelový zošit s prvým.

// Úplné príklady a dátové súbory nájdete na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Získajte poverenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// vytvorte inštanciu CellsApi pri odovzdávaní ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// prvý zošit Excle na jednotke
string first_Excel = "input.xls";
// názov druhého excelového zošita
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// vytvorte objekt slovníka na uloženie vstupných excelových zošitov
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// nahrajte vstupné excelové súbory do cloudového úložiska
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // odovzdať každý zošit do cloudového úložiska
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // akákoľvek výnimka počas nahrávania súboru do cloudového úložiska
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // inicializujte operáciu zlúčenia programu Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // vytlačte správu o úspechu, ak je zreťazenie úspešné
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Rozvinieme naše chápanie vyššie uvedeného útržku kódu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Vytvorte objekt CellsApi a zároveň odovzdajte poverenia klienta ako argumenty.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Vytvorte objekt Slovník, ktorý bude obsahovať názvy a obsah vstupných excelových zošitov

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Pridajte vstupné súbory programu Excel do objektu slovníka. Pridávame súbory v pároch kľúč – hodnota.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Iterujte cez inštanciu slovníka a nahrajte každý excelový zošit do cloudového úložiska.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Zavolajte metódu na spustenie operácie zlúčenia programu Excel. Všetky pracovné hárky z druhého excelového zošita sa zlúčia do prvého excelového zošita.

zlúčiť excelové súbory

Ukážka kombinovaných excelových zošitov.

Vzorové excelové zošity použité vo vyššie uvedenom príklade si môžete stiahnuť z myDocument.xlsx a TestCase.xlsx.

Kombinujte Excel pomocou príkazov cURL

Kombinácia súborov Excel pomocou REST API je vynikajúci prístup. Rozhrania REST API poskytujú jednoduchý a efektívny spôsob spájania súborov programu Excel a možno ich jednoducho integrovať s inými softvérovými nástrojmi. Jednou z hlavných silných stránok používania REST API je schopnosť pracovať s rôznymi formátmi súborov vrátane XLS, XLSX, CSV a ďalších. Rozhrania REST API sú navyše vysoko škálovateľné a dokážu spracovať veľké súbory údajov, vďaka čomu sú vynikajúcou voľbou pre správu údajov na podnikovej úrovni. Keď kombinujete excelové zošity pomocou REST API, môžete ušetriť čas a úsilie na vývoj, zlepšiť presnosť údajov a zjednodušiť pracovný tok.

Teraz musíme najprv vygenerovať prístupový token JWT na základe poverení klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Keď máme token JWT, musíme použiť PostWorkbooksMerge API na kombinovanie excelových zošitov. Zlúčený Excel zostane v cloudovom úložisku.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Záverečné poznámky

Na záver možno povedať, že kombinácia súborov programu Excel pomocou rozhraní C# .NET a REST API predstavuje efektívny spôsob, ako zefektívniť proces správy údajov a zvýšiť produktivitu. Či už potrebujete konsolidovať údaje z viacerých zdrojov (XLS, XLSX atď.) alebo automatizovať opakujúce sa úlohy, zreťazenie súborov Excel vám môže ušetriť čas a námahu. Využitím výkonu cloudových REST API môžete vykonávať úlohy manipulácie s údajmi bez potreby zložitých inštalácií softvéru alebo hardvérovej infraštruktúry. Tiež sme sa dozvedeli, že príkazy CURL možno použiť aj na testovanie a integráciu REST API s inými softvérovými nástrojmi. Či už ste začiatočník alebo skúsený vývojár, zlúčenie súborov programu Excel pomocou príkazov REST API a CURL je prístup, ktorý stojí za zváženie. Nakoniec, podľa jednoduchých krokov uvedených v tomto článku môžete ľahko začať spájať súbory programu Excel a zefektívniť svoj pracovný postup.

V prípade, že pri používaní API narazíte na nejaké problémy, kontaktujte nás prostredníctvom fóra zákazníckej podpory.

Súvisiace články

Ak chcete získať viac informácií, navštívte nasledujúce odkazy: