sloučit excel

Spojte soubory Excel (XLS, XLSX) v C# .NET

Kombinace souborů Excel může být užitečnou technikou pro zefektivnění správy dat. Ať už potřebujete konsolidovat výkazy prodeje, finanční výkazy nebo zákaznická data, sloučení souborů aplikace Excel vám může ušetřit čas a úsilí. V tomto článku prozkoumáme, jak zřetězit soubory Excel pomocí C# .NET a REST API. Pokryjeme různé scénáře, kde může být zřetězení užitečné, například když máte více souborů s podobnými datovými strukturami nebo když potřebujete sloučit data z různých formátů. Naučíte se psát jednoduchý a efektivní kód pro automatizaci procesu zřetězení a vyhnout se ručním chybám. Pojďme se tedy ponořit do světa zřetězení Excelu a zjednodušit si svůj pracovní postup ještě dnes.

Zřetězit Excel REST API

Pokud hledáte efektivní a přímočarý způsob, jak zřetězit soubory Excel pomocí C# .NET, pak je Aspose.Cells Cloud SDK skvělou volbou. Nabízí jednoduché rozhraní pro sloučení XLS, XLSX a dalších formátů souborů pomocí REST API. Pomocí tohoto cloudového řešení můžete eliminovat potřebu instalace složité softwarové a hardwarové infrastruktury. Aspose.Cells Cloud SDK for .NET také poskytuje funkce, jako je automatické přizpůsobení řádků a sloupců, řazení dat a použití formátování na sloučené buňky. Pomocí tohoto rozhraní API můžete výrazně zkrátit čas a úsilí na vývoj a zvýšit produktivitu.

Nyní, abychom mohli používat SDK, přidáme jeho referenci do naší aplikace prostřednictvím správce balíčků NuGet. Jednoduše vyhledejte „Aspose.Cells-Cloud“ a stiskněte tlačítko Přidat balíček. Zadruhé, pokud nemáte účet přes Cloud Dashboard, vytvořte si prosím bezplatný účet pomocí platné e-mailové adresy a získejte své osobní přihlašovací údaje klienta.

Sloučit Excel pomocí C#

V této části načteme dva listy z cloudového úložiště a poté sloučíme druhý sešit Excel s prvním.

// Úplné příklady a datové soubory naleznete na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Získejte přihlašovací údaje klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// vytvořit instanci CellsApi při předávání ClientID a ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// první sešit Excle na jednotce
string first_Excel = "input.xls";
// název druhého excelového sešitu
string second_Excel = "myDocument.xlsx";

// vytvořit objekt slovníku pro uložení vstupních excelových sešitů
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// nahrajte vstupní soubory Excel do cloudového úložiště
try
{
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // nahrajte každý sešit do cloudového úložiště
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // jakákoli výjimka během nahrávání souboru do cloudového úložiště
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
try
{  
  // inicializovat operaci sloučení aplikace Excel
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // vytisknout zprávu o úspěchu, pokud je zřetězení úspěšné
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Pojďme rozvinout naše porozumění výše uvedenému fragmentu kódu:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Vytvořte objekt CellsApi a přitom předejte přihlašovací údaje klienta jako argumenty.

Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();

Vytvořte objekt Dictionary, který bude obsahovat názvy a obsah vstupních excelových sešitů

mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));

Přidejte vstupní soubory aplikace Excel do objektu slovníku. Přidáváme soubory v párech klíč–hodnota.

foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
{
  // upload each workbook to cloud storage
  cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
}

Procházejte instanci slovníku a nahrajte každý excelový sešit do cloudového úložiště.

// initialize the conversion operation
var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Zavolejte metodu k zahájení operace sloučení aplikace Excel. Všechny listy z druhého sešitu aplikace Excel jsou sloučeny do prvního sešitu aplikace Excel.

sloučit excelové soubory

Náhled kombinovaných excelových sešitů.

Vzorové sešity aplikace Excel použité ve výše uvedeném příkladu lze stáhnout z myDocument.xlsx a TestCase.xlsx.

Kombinujte Excel pomocí příkazů cURL

Kombinace souborů Excel pomocí REST API je vynikající přístup. Rozhraní REST API poskytují jednoduchý a efektivní způsob slučování souborů aplikace Excel a lze je snadno integrovat s dalšími softwarovými nástroji. Jednou z hlavních předností používání REST API je schopnost pracovat s různými formáty souborů, včetně XLS, XLSX, CSV a dalších. REST API jsou navíc vysoce škálovatelná a dokážou zpracovat velké datové sady, což z nich dělá vynikající volbu pro správu dat na podnikové úrovni. Při kombinování sešitů aplikace Excel pomocí rozhraní REST API můžete ušetřit čas a úsilí při vývoji, zlepšit přesnost dat a zjednodušit pracovní postup.

Nyní nejprve musíme vygenerovat přístupový token JWT na základě přihlašovacích údajů klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Jakmile máme token JWT, musíme použít PostWorkbooksMerge API ke kombinaci sešitů aplikace Excel. Sloučený Excel zůstane v cloudovém úložišti.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase.xlsx/merge?mergeWith=myDocument(1).xlsx" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Závěrečné poznámky

Závěrem lze říci, že kombinace souborů aplikace Excel pomocí rozhraní C# .NET a REST API představuje efektivní způsob, jak zefektivnit proces správy dat a zvýšit produktivitu. Ať už potřebujete konsolidovat data z více zdrojů (XLS, XLSX atd.) nebo automatizovat opakující se úkoly, zřetězení souborů Excel vám může ušetřit čas a námahu. Využitím výkonu cloudových REST API můžete provádět úlohy manipulace s daty bez nutnosti složitých instalací softwaru nebo hardwarové infrastruktury. Také jsme se dozvěděli, že příkazy CURL lze také použít k testování a integraci REST API s jinými softwarovými nástroji. Ať už jste začátečník nebo zkušený vývojář, sloučení souborů aplikace Excel pomocí příkazů REST API a CURL je přístup, který stojí za zvážení. A konečně, podle jednoduchých kroků uvedených v tomto článku můžete snadno začít slučovat soubory Excel a zefektivnit svůj pracovní postup.

V případě, že při používání API narazíte na nějaké problémy, kontaktujte nás prostřednictvím fóra zákaznické podpory.

Související články

Další informace naleznete na následujících odkazech: