rtf sang pdf

Chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng C# .NET

Định dạng văn bản có định dạng (RTF) là định dạng tệp được sử dụng rộng rãi để tạo tài liệu chứa văn bản có định dạng, hình ảnh và các thành phần định dạng khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu RTF của mình thành PDF, cho mục đích lưu trữ, in hoặc chia sẻ. PDF là định dạng tệp phổ biến được chấp nhận rộng rãi trên các nền tảng và thiết bị khác nhau, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để chuyển đổi tài liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá lý do tại sao bạn có thể cần chuyển đổi RTF sang PDF và chỉ cho bạn cách thực hiện quy trình chuyển đổi bằng .NET Cloud SDK. Cho dù bạn là nhà phát triển đang tìm cách tự động hóa quy trình chuyển đổi hay người dùng không có kỹ thuật cần chuyển đổi một số tài liệu, thì bài viết này là dành cho bạn.

API chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF

Ngoài ra còn có một số dịch vụ và API dựa trên đám mây có sẵn cho mục đích này. Tuy nhiên, Aspose.Words Cloud for .NET, cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi các tệp RTF thành PDF.

Đó là API REST có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng .NET của bạn để thực hiện các thao tác khác nhau trên tài liệu Word, bao gồm tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và thao tác văn bản. Với các tính năng mạnh mẽ và tài liệu toàn diện, Aspose.Words Cloud SDK cho .NET là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển muốn tự động hóa quy trình chuyển đổi RTF sang PDF. Vì vậy, vui lòng tìm kiếm Aspose.Words-Cloud trong trình quản lý gói NuGet và nhấp vào nút Thêm gói để thêm tham chiếu SDK trong dự án .NET. Thứ hai, lấy thông tin đăng nhập khách hàng của bạn từ Bảng điều khiển đám mây.

Chỉ cần đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản hiện có trên Bảng điều khiển đám mây.

Trình chuyển đổi RTF sang PDF Trực tuyến bằng C#

Phần này giải thích các bước và chi tiết liên quan về cách phát triển trình chuyển đổi RTF sang PDF trực tuyến bằng C# .NET.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// tạo đối tượng cấu hình bằng ClinetID và thông tin Bí mật ứng dụng khách
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// khởi tạo phiên bản WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// văn bản từ đầu vào
string inputFile = "file-sample.rtf";
string format = "PDF";
string resultant = "output.pdf";

try
{
 // tải tệp từ ổ đĩa cục bộ
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // tải tệp lên bộ nhớ đám mây
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // tạo đối tượng yêu cầu DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // kích hoạt hoạt động tài liệu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // in thông báo thành công nếu chuyển đổi thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("RFT to PDF conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
chuyển đổi rtf sang pdf

Hình ảnh:- Bản xem trước chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF.

Hãy phát triển sự hiểu biết về đoạn mã chuyển đổi.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Tạo một đối tượng của phiên bản Cấu hình và WordsApi trong đó thông tin đăng nhập của ứng dụng khách được sử dụng làm đối số.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format: format, outPath: resultant);

Tạo một phiên bản của đối tượng GetDocumentWithFormat trong đó chúng tôi cung cấp tên RTF đầu vào, định dạng kết quả là PDF và tên của tài liệu PDF kết quả làm đối số.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Bây giờ, hãy gọi phương thức này để khởi tạo thao tác chuyển đổi RFT sang PDF. PDF kết quả sau đó được lưu trữ trong bộ lưu trữ đám mây.

Nếu chúng ta bỏ qua đối số outPath, tệp PDF kết quả sẽ được trả về trong luồng phản hồi.

Có thể tải xuống tệp RFT đầu vào được sử dụng trong ví dụ trên từ input-sample.rft.

Chuyển đổi tài liệu văn bản có định dạng sang PDF bằng lệnh cURL

Một cách khác để chuyển đổi RTF sang PDF là sử dụng các lệnh cURL. cURL là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn truyền dữ liệu từ và tới các máy chủ bằng nhiều giao thức khác nhau, bao gồm HTTP, FTP và SMTP. Với cURL, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp RTF sang PDF bằng cách thực hiện các yêu cầu API đối với các dịch vụ chuyển đổi RTF sang PDF trực tuyến.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các lệnh cURL để chuyển đổi RTF sang PDF, cung cấp hướng dẫn từng bước bao gồm thông tin có giá trị về các dịch vụ chuyển đổi RTF sang PDF trực tuyến có sẵn, cách xác thực bằng API của họ và cách thức để thực hiện quá trình chuyển đổi bằng các lệnh cURL.

Vì vậy, bước đầu tiên là tạo mã thông báo truy cập JWT (dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng) bằng cách sử dụng lệnh sau:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sau khi chúng tôi có accessToken, vui lòng thực hiện lệnh sau để tải tài liệu RFT đầu vào từ bộ lưu trữ đám mây và chuyển đổi nó sang định dạng PDF. PDF kết quả cũng được lưu trữ trong bộ lưu trữ đám mây.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=PDF&outPath={resultantFile}" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Thay thế {inputFile} bằng tên của tài liệu RFT đầu vào có trong Bộ lưu trữ đám mây, {accessToken} bằng mã thông báo truy cập JWT được tạo ở trên và {resultantFile} bằng tên/đường dẫn đến tệp PDF kết quả.

Phần kết luận

Chuyển đổi RTF sang PDF là yêu cầu phổ biến đối với nhiều người dùng và có một số cách để đạt được mục tiêu này, bao gồm sử dụng C# .NET, dịch vụ dựa trên đám mây và lệnh cURL. Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá các cách tiếp cận khác nhau liên quan đến chuyển đổi RTF sang PDF, cung cấp hướng dẫn toàn diện bao gồm hướng dẫn từng bước và thông tin có giá trị. Cho dù bạn là nhà phát triển đang tìm cách tự động hóa quy trình chuyển đổi hay người dùng không có kỹ thuật cần chuyển đổi một vài tài liệu, bài viết này cung cấp một loạt giải pháp sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Liên kết hữu ích

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: