rtf i pdf

Trosi Dogfen RTF i PDF gan ddefnyddio C#. NET

Mae Rich Text Format (RTF) yn fformat ffeil a ddefnyddir yn eang ar gyfer creu dogfennau sy’n cynnwys testun cyfoethog, delweddau, ac elfennau fformatio eraill. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i chi drosi eich dogfennau RTF i PDF, naill ai at ddibenion archifo, argraffu neu rannu. Mae PDF yn fformat ffeil poblogaidd a dderbynnir yn eang ar draws gwahanol lwyfannau a dyfeisiau, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer trosi dogfennau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio’r rhesymau pam y gallai fod angen i chi drosi RTF i PDF, ac yn dangos i chi sut i berfformio’r broses drosi gan ddefnyddio .NET Cloud SDK. P’un a ydych chi’n ddatblygwr sydd am awtomeiddio’r broses drosi neu’n ddefnyddiwr annhechnegol sydd angen trosi ychydig o ddogfennau, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi.

API Trosi Dogfennau RTF i PDF

Mae yna hefyd nifer o wasanaethau cwmwl ac APIs ar gael at y diben hwn. Fodd bynnag, Aspose.Words Cloud ar gyfer .NET, sy’n darparu ffordd syml ac effeithlon i drosi ffeiliau RTF i PDF.

Mae’n API REST y gellir ei integreiddio’n hawdd i’ch cymwysiadau .NET i gyflawni gweithrediadau amrywiol ar ddogfennau Word, gan gynnwys creu, golygu, trosi a thrin testun. Gyda’i nodweddion pwerus a dogfennaeth gynhwysfawr, mae Aspose.Words Cloud SDK ar gyfer .NET yn ddewis ardderchog i ddatblygwyr sydd am awtomeiddio’r broses drosi RTF i PDF. Felly chwiliwch am Aspose.Words-Cloud yn rheolwr pecynnau NuGet a chliciwch ar y botwm Ychwanegu Pecyn i ychwanegu cyfeirnod SDK ym mhrosiect .NET. Yn ail, sicrhewch eich tystlythyrau cleient o [dangosfwrdd Cloud]].

Cofrestrwch os nad oes gennych gyfrif yn bodoli eisoes dros ddangosfwrdd Cloud.

RTF i PDF Converter Online gan ddefnyddio C#

Mae’r adran hon yn esbonio’r camau a’r manylion cysylltiedig ar sut i ddatblygu trawsnewidydd RTF i PDF ar-lein gan ddefnyddio C# .NET.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// creu gwrthrych cyfluniad gan ddefnyddio ClinetID a manylion Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// cychwyn enghraifft WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// dogfen gair mewnbwn
string inputFile = "file-sample.rtf";
string format = "PDF";
string resultant = "output.pdf";

try
{
 // llwytho'r ffeil o yriant lleol
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // uwchlwytho ffeil i storfa Cloud
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // creu gwrthrych cais DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // sbarduno gweithrediad y ddogfen
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // argraffu neges llwyddiant os yw trosi yn llwyddiannus
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("RFT to PDF conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
Trawsnewidydd rtf i pdf

Delwedd:- Rhagolwg trosi dogfen RTF i PDF.

Gadewch i ni ddatblygu dealltwriaeth am y pyt cod trosi.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Creu gwrthrych o Configuration a WordsApi enghraifft lle mae tystlythyrau cleient yn cael eu defnyddio fel dadleuon.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format: format, outPath: resultant);

Creu enghraifft o wrthrych GetDocumentWithFormat lle rydym yn darparu enw RTF mewnbwn, fformat canlyniadol fel PDF ac enw’r ddogfen PDF canlyniadol fel dadleuon.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Nawr, ffoniwch y dull hwn i gychwyn y gweithrediad trosi RFT i PDF. Yna caiff y PDF canlyniadol ei storio mewn storfa cwmwl.

Os byddwn yn hepgor y ddadl OutPath, bydd y PDF canlyniadol yn cael ei ddychwelyd yn y ffrwd ymateb.

Gellir lawrlwytho’r ffeil RFT mewnbwn a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod o [input-sample.rft] (images/input-sample.rft).

Trosi Dogfen Testun Cyfoethog i PDF gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Ffordd arall o drosi RTF i PDF yw trwy ddefnyddio gorchmynion cURL. Offeryn llinell orchymyn yw cURL sy’n eich galluogi i drosglwyddo data o weinyddion ac i weinyddion gan ddefnyddio protocolau amrywiol, gan gynnwys HTTP, FTP, a SMTP. Gyda cURL, gallwch chi drosi ffeiliau RTF yn PDF yn hawdd trwy wneud ceisiadau API i wasanaethau trawsnewid RTF i PDF ar-lein.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio gorchmynion cURL i drosi RTF i PDF, gan ddarparu canllaw cam wrth gam sy’n cynnwys gwybodaeth werthfawr am wasanaethau trawsnewid RTF i PDF ar-lein sydd ar gael, sut i ddilysu gyda’u APIs, a sut i gyflawni’r broses drosi gan ddefnyddio gorchmynion cURL.

Felly, y cam cyntaf yw cynhyrchu tocyn mynediad JWT (yn seiliedig ar gymwysterau cleient) gan ddefnyddio’r gorchymyn canlynol:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd gennym accessToken, gweithredwch y gorchymyn canlynol sy’n llwytho’r ddogfen RFT mewnbwn o storfa cwmwl a’i throsi i fformat PDF. Mae’r PDF canlyniadol hefyd yn cael ei storio mewn storfa cwmwl.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=PDF&outPath={resultantFile}" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Amnewid {inputFile} ag enw’r ddogfen RFT mewnbwn sy’n bresennol yn storfa Cloud, {accessToken} gyda thocyn mynediad JWT a gynhyrchir uchod a {resultantFile} gydag enw/llwybr i’r ffeil PDF ganlyniadol.

Casgliad

Mae trosi RTF i PDF yn ofyniad cyffredin i lawer o ddefnyddwyr, ac mae sawl ffordd o gyflawni’r nod hwn, gan gynnwys defnyddio C# .NET, gwasanaethau yn y cwmwl, a gorchmynion cURL. Yn yr erthygl hon, rydym wedi archwilio gwahanol ddulliau o drawsnewid RTF i PDF, gan ddarparu canllaw cynhwysfawr sy’n cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam a gwybodaeth werthfawr. P’un a ydych chi’n ddatblygwr sydd am awtomeiddio’r broses drosi neu’n ddefnyddiwr annhechnegol sydd angen trosi ychydig o ddogfennau, mae’r erthygl hon yn cynnig ystod o atebion a fydd yn cwrdd â’ch anghenion.

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau Perthnasol

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: