rtf till pdf

RTF till PDF-dokumentkonvertering med C# .NET

Rich Text Format (RTF) är ett flitigt använt filformat för att skapa dokument som innehåller rik text, bilder och andra formateringselement. Men i vissa fall kan du behöva konvertera dina RTF-dokument till PDF, antingen för arkivering, utskrift eller delning. PDF är ett populärt filformat som är allmänt accepterat på olika plattformar och enheter, vilket gör det till ett idealiskt val för dokumentkonvertering. I den här artikeln undersöker vi anledningarna till varför du kan behöva konvertera RTF till PDF och visar dig hur du utför konverteringsprocessen med .NET Cloud SDK. Oavsett om du är en utvecklare som vill automatisera konverteringsprocessen eller en icke-teknisk användare som behöver konvertera några dokument, är den här artikeln för dig.

RTF till PDF Document Conversion API

Det finns också flera molnbaserade tjänster och API:er tillgängliga för detta ändamål. Men Aspose.Words Cloud for .NET, som ger ett enkelt och effektivt sätt att konvertera RTF-filer till PDF.

Det är ett REST API som enkelt kan integreras i dina .NET-applikationer för att utföra olika operationer på Word-dokument, inklusive att skapa, redigera, konvertera och manipulera text. Med sina kraftfulla funktioner och omfattande dokumentation är Aspose.Words Cloud SDK för .NET ett utmärkt val för utvecklare som vill automatisera RTF till PDF-konverteringsprocessen. Så sök efter Aspose.Words-Cloud i NuGet-pakethanteraren och klicka på knappen Lägg till paket för att lägga till referensen till SDK i .NET-projektet. För det andra, skaffa dina kunduppgifter från Cloud dashboard.

Registrera dig helt enkelt om du inte har ett befintligt konto via Cloud dashboard.

RTF till PDF Converter Online med C#

Det här avsnittet förklarar stegen och relaterade detaljer om hur man utvecklar RTF till PDF-konverterare online med C# .NET.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// skapa konfigurationsobjekt med ClinetID och klienthemlighetsinformation
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// initiera WordsApi-instansen
var wordsApi = new WordsApi(config);

// input word-dokument
string inputFile = "file-sample.rtf";
string format = "PDF";
string resultant = "output.pdf";

try
{
 // ladda filen från den lokala enheten
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // ladda upp filen till molnlagring
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // skapa DocumentWithFormat förfrågningsobjekt
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // utlösa dokumentoperationen
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om konverteringen lyckas
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("RFT to PDF conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
rtf till pdf-konverterare

Bild: - Förhandsgranskning av konvertering av RTF till PDF-dokument.

Låt oss utveckla förståelsen för konverteringskodavsnittet.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Skapa ett objekt av Configuration och WordsApi-instans där klientreferenser används som argument.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format: format, outPath: resultant);

Skapa en instans av GetDocumentWithFormat-objekt där vi tillhandahåller indata RTF-namn, resulterande format som “PDF” och namnet på resulterande PDF-dokument som argument.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Anropa nu denna metod för att initiera RFT till PDF-konverteringsoperationen. Den resulterande PDF-filen lagras sedan i molnlagring.

Om vi hoppar över argumentet outPath kommer den resulterande PDF-filen att returneras som svarsström.

RFT-inmatningsfilen som används i exemplet ovan kan laddas ner från input-sample.rft.

Konvertera Rich Text-dokument till PDF med hjälp av cURL-kommandon

Ett annat sätt att konvertera RTF till PDF är att använda cURL-kommandon. cURL är ett kommandoradsverktyg som låter dig överföra data från och till servrar med hjälp av olika protokoll, inklusive HTTP, FTP och SMTP. Med cURL kan du enkelt konvertera RTF-filer till PDF genom att göra API-förfrågningar till online RTF till PDF-konverteringstjänster.

I den här artikeln visar vi dig hur du använder cURL-kommandon för att konvertera RTF till PDF, och tillhandahåller en steg-för-steg-guide som innehåller värdefull information om tillgängliga online RTF till PDF-konverteringstjänster, hur du autentiserar med deras API:er och hur för att utföra konverteringsprocessen med hjälp av cURL-kommandon.

Så det första steget är att generera JWT-åtkomsttoken (baserat på klientuppgifter) med följande kommando:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

När vi har accessToken, vänligen kör följande kommando som laddar RFT-inmatningsdokumentet från molnlagring och konverterar det till PDF-format. Den resulterande PDF-filen lagras också i molnlagring.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=PDF&outPath={resultantFile}" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Ersätt {inputFile} med namnet på inmatat RFT-dokument som finns i molnlagring, {accessToken} med JWT-åtkomsttoken som genererats ovan och {resultantFile} med namn/sökväg till den resulterande PDF-filen.

Slutsats

Att konvertera RTF till PDF är ett vanligt krav för många användare, och det finns flera sätt att uppnå detta mål, inklusive att använda C# .NET, molnbaserade tjänster och cURL-kommandon. I den här artikeln har vi utforskat olika tillvägagångssätt för konvertering av RTF till PDF, och tillhandahåller en omfattande guide som inkluderar steg-för-steg-instruktioner och värdefull information. Oavsett om du är en utvecklare som vill automatisera konverteringsprocessen eller en icke-teknisk användare som behöver konvertera några dokument, erbjuder den här artikeln en rad lösningar som uppfyller dina behov.

Användbara länkar

relaterade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: