rtf do pdf

Konwersja dokumentów RTF do PDF przy użyciu C# .NET

Rich Text Format (RTF) to szeroko stosowany format plików do tworzenia dokumentów zawierających tekst sformatowany, obrazy i inne elementy formatujące. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie dokumentów RTF na format PDF w celu archiwizacji, drukowania lub udostępniania. PDF to popularny format pliku, który jest powszechnie akceptowany na różnych platformach i urządzeniach, co czyni go idealnym wyborem do konwersji dokumentów. W tym artykule zbadamy powody, dla których może być konieczna konwersja formatu RTF do formatu PDF, i pokażemy, jak wykonać proces konwersji przy użyciu zestawu .NET Cloud SDK. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, który chce zautomatyzować proces konwersji, czy też użytkownikiem nietechnicznym, który musi przekonwertować kilka dokumentów, ten artykuł jest dla Ciebie.

Interfejs API konwersji dokumentów RTF na PDF

W tym celu dostępnych jest również kilka usług w chmurze i interfejsów API. Jednak Aspose.Words Cloud for .NET, który zapewnia prosty i wydajny sposób konwersji plików RTF do formatu PDF.

Jest to interfejs API REST, który można łatwo zintegrować z aplikacjami .NET w celu wykonywania różnych operacji na dokumentach programu Word, w tym tworzenia, edytowania, konwertowania i manipulowania tekstem. Dzięki potężnym funkcjom i obszernej dokumentacji Aspose.Words Cloud SDK dla .NET jest doskonałym wyborem dla programistów, którzy chcą zautomatyzować proces konwersji RTF na PDF. Więc wyszukaj Aspose.Words-Cloud w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk Dodaj pakiet, aby dodać odniesienie do SDK w projekcie .NET. Po drugie, uzyskaj poświadczenia klienta z panelu Cloud.

Po prostu zarejestruj się, jeśli nie masz konta na pulpicie nawigacyjnym w chmurze.

Konwerter RTF na PDF online przy użyciu C#

W tej sekcji wyjaśniono kroki i powiązane szczegóły dotyczące tworzenia konwertera plików RTF na PDF online przy użyciu języka C# .NET.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz obiekt konfiguracyjny przy użyciu danych ClinetID i Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// zainicjuj instancję WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// wprowadź dokument tekstowy
string inputFile = "file-sample.rtf";
string format = "PDF";
string resultant = "output.pdf";

try
{
 // załaduj plik z dysku lokalnego
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // prześlij plik do magazynu w chmurze
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // utwórz obiekt żądania DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // uruchomić operację dokumentu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("RFT to PDF conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
konwerter rtf na pdf

Obraz: - RTF do dokumentu PDF Podgląd konwersji.

Popracujmy nad zrozumieniem fragmentu kodu konwersji.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Utwórz obiekt instancji Configuration i WordsApi, w którym poświadczenia klienta są używane jako argumenty.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format: format, outPath: resultant);

Utwórz instancję obiektu GetDocumentWithFormat, w której jako argumenty podajemy wejściową nazwę RTF, wynikowy format jako PDF oraz nazwę wynikowego dokumentu PDF.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Teraz wywołaj tę metodę, aby zainicjować operację konwersji RFT na PDF. Wynikowy plik PDF jest następnie przechowywany w chmurze.

Jeśli pominiemy argument outPath, wynikowy plik PDF zostanie zwrócony w strumieniu odpowiedzi.

Plik wejściowy RFT użyty w powyższym przykładzie można pobrać z input-sample.rft.

Konwertuj dokument tekstowy do formatu PDF za pomocą poleceń cURL

Innym sposobem konwersji RTF na PDF jest użycie poleceń cURL. cURL to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia przesyłanie danych zi do serwerów przy użyciu różnych protokołów, w tym HTTP, FTP i SMTP. Dzięki cURL możesz łatwo konwertować pliki RTF na PDF, wysyłając żądania API do internetowych usług konwertujących RTF na PDF.

W tym artykule pokażemy, jak używać poleceń cURL do konwersji formatu RTF na PDF, dostarczając przewodnik krok po kroku, który zawiera cenne informacje na temat dostępnych online usług konwertujących RTF na PDF, jak uwierzytelniać się za pomocą ich interfejsów API i jak przeprowadzić proces konwersji za pomocą poleceń cURL.

Tak więc pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT (na podstawie poświadczeń klienta) za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Gdy już mamy accessToken, wykonaj następujące polecenie, które ładuje wejściowy dokument RFT z magazynu w chmurze i konwertuje go do formatu PDF. Wynikowy plik PDF jest również przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=PDF&outPath={resultantFile}" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zastąp {inputFile} nazwą wejściowego dokumentu RFT znajdującego się w Cloud Storage, {accessToken} tokenem dostępu JWT wygenerowanym powyżej, a {resultantFile} nazwą/ścieżką do wynikowego pliku PDF.

Wniosek

Konwertowanie formatu RTF na format PDF jest powszechnym wymogiem wielu użytkowników i istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego celu, w tym użycie C# .NET, usług opartych na chmurze i poleceń cURL. W tym artykule zbadaliśmy różne podejścia do konwersji plików RTF na PDF, dostarczając kompleksowy przewodnik zawierający instrukcje krok po kroku i cenne informacje. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, który chce zautomatyzować proces konwersji, czy też użytkownikiem nietechnicznym, który musi przekonwertować kilka dokumentów, w tym artykule znajdziesz szereg rozwiązań, które zaspokoją Twoje potrzeby.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: