słowo do jpg

Konwertuj Word na JPG w C# .NET

W dzisiejszej erze cyfrowej obrazy odgrywają istotną rolę w wielu aspektach naszego życia, czy to w mediach społecznościowych, marketingu czy edukacji. Jednym z wyzwań stojących przed użytkownikami jest konwersja dokumentów programu Word (DOC, DOCX) na formaty graficzne, takie jak JPG. Istnieje wiele sytuacji, w których ta konwersja jest konieczna, na przykład przy tworzeniu broszur, ulotek, prezentacji i stron internetowych. Chociaż dostępnych jest wiele narzędzi online do wykonania tego zadania, często mają one pewne ograniczenia, takie jak rozmiar pliku, obawy dotyczące prywatności i ograniczone opcje dostosowywania. W tym artykule przyjrzymy się, jak konwertować dokumenty Worda do formatu JPG przy użyciu C# .NET i REST API.

Interfejs API REST konwersji Worda na JPG

Aspose.Words Cloud to RESTful API, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów w chmurze. Interfejs API obsługuje szeroką gamę formatów dokumentów, w tym Microsoft Word, PDF, HTML, EPUB i nie tylko. Korzystając z Aspose.Words Cloud, możesz łatwo konwertować dokumenty Word na obrazy JPG bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania lub bibliotek.

Teraz, zgodnie z zakresem tego artykułu, użyjemy Aspose.Words Cloud SDK for .NET, który jest wrapperem wokół Cloud REST API . Dlatego wyszukaj Aspose.Words-Cloud w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk Dodaj pakiet, aby dodać odniesienie do SDK w projekcie .NET. Po drugie, uzyskaj poświadczenia klienta z panelu Cloud.

Konwersja Worda do JPG w C#

W tej sekcji wyjaśniono, jak opracować online konwerter plików Word na JPG przy użyciu języka C# .NET.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz obiekt konfiguracyjny przy użyciu danych ClinetID i Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// zainicjuj instancję WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// wprowadź dokument tekstowy
string inputFile = "input-sample.docx";
string format = "JPG";
string resultant = "converted.jpg";

try
{
  // załaduj plik z dysku lokalnego
  var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile);
  
  // utwórz obiekt ConvertDocumentRequest, w którym dostarczamy plik ze słowem wejściowym jako strumień
  var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

  // uruchomić operację konwersji Worda na JPG
  wordsApi.ConvertDocument(response);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to JPG conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
słowo do jpg

Obraz: - Podgląd konwersji Worda na JPG.

Teraz rozwińmy naszą wiedzę na temat powyższego fragmentu kodu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Utwórz obiekt instancji Configuration i WordsApi, w którym poświadczenia klienta są używane jako argumenty.

var inputStream = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

Przeczytaj treść wejściowego dokumentu Word.

var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

Utwórz instancję obiektu żądania ConvertDocument, w której dostarczamy strumień pliku słowa wejściowego, format wynikowy jako JPG i ścieżkę do obrazu wyjściowego.

wordsApi.ConvertDocument(response);

Wywołaj tę metodę, aby zainicjować operację konwersji programu Word na obraz. Po udanej konwersji wynikowy plik JPG jest przechowywany w chmurze.

Jeśli pominiemy argument outPath, wynikowy JPG zostanie zwrócony w strumieniu odpowiedzi.

Dokument słowa wejściowego użyty w powyższym przykładzie można pobrać z input-sample.docx.

DOC do JPG za pomocą poleceń cURL

Możliwe jest również wykonanie konwersji dokumentu Word do JPG za pomocą poleceń cURL i Aspose.Words Cloud REST API. Interfejs API zapewnia wydajny i elastyczny sposób wykonywania różnych operacji przetwarzania dokumentów w chmurze. Ponadto za pomocą poleceń cURL możesz łatwo zintegrować API Aspose.Words Cloud ze swoimi aplikacjami i zautomatyzować proces konwersji dokumentów Word do formatu JPG.

Najpierw musimy najpierw wygenerować token dostępu JWT (na podstawie poświadczeń klienta) za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz wykonaj następujące polecenie, które ładuje wejściowy dokument Word z magazynu w chmurze i przeprowadza konwersję Worda na JPG. Ponieważ użyliśmy argumentu -o, wynikowy obraz JPG zostanie zapisany na dysku lokalnym.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=JPG" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantFile}"

Zamień {inputFile} na nazwę wejściowego dokumentu Word w chmurze, {accessToken} na token dostępu JWT wygenerowany powyżej, a {resultantFile} na nazwę/ścieżkę, aby zapisać wynikowy plik JPG na dysku lokalnym.

Wniosek

Podsumowując, konwersja dokumentów programu Word na obrazy JPG może być przydatnym narzędziem do różnych zastosowań. Z pomocą Aspose.Words Cloud SDK dla .NET, ta konwersja może być przeprowadzona łatwo i wydajnie w języku programowania C#. Alternatywnie, jeśli wolisz używać poleceń cURL, dostęp do API Aspose.Words Cloud API można również uzyskać za pośrednictwem interfejsu API REST, co pozwala na wygodne i elastyczne użytkowanie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się użyć Aspose.Words Cloud SDK dla poleceń .NET, czy cURL, efektem końcowym będą wysokiej jakości obrazy JPG dokumentów Word, które mogą być używane w wielu aplikacjach.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: