từ sang jpg

Chuyển Word sang JPG trong C# .NET

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, hình ảnh đóng một vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, có thể là phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị hoặc giáo dục. Một trong những thách thức mà người dùng gặp phải là chuyển đổi tài liệu Word(DOC, DOCX) thành các định dạng hình ảnh như JPG. Có nhiều tình huống mà việc chuyển đổi này là cần thiết, chẳng hạn như tạo tài liệu quảng cáo, tờ rơi, bản trình bày và trang web. Mặc dù có sẵn nhiều công cụ trực tuyến để thực hiện tác vụ này, nhưng chúng thường đi kèm với một số hạn chế nhất định như kích thước tệp, mối lo ngại về quyền riêng tư và các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi tài liệu Word sang JPG bằng C# .NET và REST API.

API REST chuyển đổi Word sang JPG

Aspose.Words Cloud là API RESTful cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ xử lý tài liệu trên đám mây. API hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu, bao gồm Microsoft Word, PDF, HTML, EPUB, v.v. Bằng cách sử dụng Aspose.Words Cloud, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh JPG mà không cần bất kỳ phần mềm hoặc thư viện bổ sung nào.

Bây giờ, theo phạm vi của bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words Cloud SDK cho .NET, là một trình bao bọc xung quanh API REST của đám mây . Do đó, hãy tìm kiếm Aspose.Words-Cloud trong trình quản lý gói NuGet và nhấp vào nút Thêm gói để thêm tham chiếu SDK trong dự án .NET. Thứ hai, lấy thông tin đăng nhập khách hàng của bạn từ Bảng điều khiển đám mây.

Chuyển đổi Word sang JPG trong C#

Phần này giải thích các bước để phát triển trình chuyển đổi Word sang JPG trực tuyến bằng C# .NET.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// tạo đối tượng cấu hình bằng ClinetID và thông tin Bí mật ứng dụng khách
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// khởi tạo phiên bản WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// văn bản từ đầu vào
string inputFile = "input-sample.docx";
string format = "JPG";
string resultant = "converted.jpg";

try
{
  // tải tệp từ ổ đĩa cục bộ
  var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile);
  
  // tạo đối tượng ConvertDocumentRequest nơi chúng tôi cung cấp tệp từ đầu vào dưới dạng luồng
  var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

  // kích hoạt thao tác chuyển đổi Word sang JPG
  wordsApi.ConvertDocument(response);

  // in thông báo thành công nếu chuyển đổi thành công
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to JPG conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
từ sang jpg

Hình ảnh:- Xem trước chuyển đổi từ Word sang JPG.

Bây giờ hãy phát triển sự hiểu biết của chúng ta về đoạn mã trên.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Tạo một đối tượng của phiên bản Cấu hình và WordsApi trong đó thông tin đăng nhập của ứng dụng khách được sử dụng làm đối số.

var inputStream = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

Đọc nội dung của tài liệu Word đầu vào.

var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

Tạo một thể hiện của đối tượng yêu cầu ConvertDocument nơi chúng tôi cung cấp luồng tệp từ đầu vào, định dạng kết quả là JPG và đường dẫn cho hình ảnh đầu ra.

wordsApi.ConvertDocument(response);

Gọi phương thức này để bắt đầu thao tác chuyển đổi Word sang Image. Sau khi chuyển đổi thành công, JPG kết quả được lưu trữ trong bộ nhớ đám mây.

Nếu chúng ta bỏ qua đối số outPath, JPG kết quả sẽ được trả về trong luồng phản hồi.

Có thể tải xuống tài liệu từ đầu vào được sử dụng trong ví dụ trên từ input-sample.docx.

DOC sang JPG bằng lệnh cURL

Cũng có thể thực hiện chuyển đổi tài liệu Word sang JPG bằng các lệnh cURL và Aspose.Words Cloud REST API. API cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để thực hiện các hoạt động xử lý tài liệu khác nhau trên đám mây. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các lệnh cURL, bạn có thể dễ dàng tích hợp Aspose.Words Cloud API vào các ứng dụng của mình và tự động hóa quá trình chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng JPG.

Vì vậy, trước tiên chúng ta cần tạo mã thông báo truy cập JWT (dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng) bằng cách sử dụng lệnh sau:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Bây giờ, vui lòng thực hiện lệnh sau để tải tài liệu Word đầu vào từ bộ nhớ đám mây và thực hiện chuyển đổi Word sang JPG. Vì chúng tôi đã sử dụng đối số -o nên hình ảnh JPG kết quả sẽ được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=JPG" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantFile}"

Thay thế {inputFile} bằng tên của tài liệu Word đầu vào trong Bộ lưu trữ đám mây, {accessToken} bằng mã thông báo truy cập JWT được tạo ở trên và {resultantFile} bằng tên/đường dẫn để lưu JPG kết quả trên ổ đĩa cục bộ.

Phần kết luận

Tóm lại, chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh JPG có thể là một công cụ hữu ích cho nhiều ứng dụng. Với sự trợ giúp của Aspose.Words Cloud SDK dành cho .NET, quá trình chuyển đổi này có thể được thực hiện dễ dàng và hiệu quả trong ngôn ngữ lập trình C#. Ngoài ra, nếu bạn thích sử dụng các lệnh cURL, Aspose.Words Cloud API cũng có thể được truy cập thông qua REST API, cho phép sử dụng thuận tiện và linh hoạt. Cho dù bạn chọn sử dụng Aspose.Words Cloud SDK cho lệnh .NET hay cURL, kết quả cuối cùng sẽ là hình ảnh JPG chất lượng cao của tài liệu Word của bạn có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Liên kết hữu ích

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: