ord till jpg

Konvertera Word till JPG i C# .NET

I dagens digitala era spelar bilder en viktig roll i många aspekter av våra liv, oavsett om det är sociala medier, marknadsföring eller utbildning. En av utmaningarna som användare står inför är att konvertera sina Word-dokument (DOC, DOCX) till bildformat som JPG. Det finns många situationer där denna konvertering är nödvändig, som att skapa broschyrer, flygblad, presentationer och webbsidor. Även om det finns många onlineverktyg tillgängliga för att utföra denna uppgift, kommer de ofta med vissa begränsningar som filstorlek, integritetsproblem och begränsade anpassningsalternativ. I den här artikeln kommer vi att utforska hur man konverterar Word-dokument till JPG med C# .NET och REST API.

Word till JPG-konvertering REST API

Aspose.Words Cloud är ett RESTful API som låter dig utföra en mängd olika dokumentbearbetningsuppgifter i molnet. API:et stöder ett brett utbud av dokumentformat, inklusive Microsoft Word, PDF, HTML, EPUB och mer. Genom att använda Aspose.Words Cloud kan du enkelt konvertera Word-dokument till JPG-bilder utan att behöva någon extra programvara eller bibliotek.

Nu, enligt omfattningen av den här artikeln, kommer vi att använda Aspose.Words Cloud SDK för .NET, som är ett omslag runt molnet REST API . Sök därför efter Aspose.Words-Cloud i NuGet-pakethanteraren och klicka på knappen Lägg till paket för att lägga till referensen till SDK i .NET-projektet. För det andra, skaffa dina kunduppgifter från Cloud dashboard.

Word till JPG-konvertering i C#

Det här avsnittet förklarar stegen för att utveckla Word till JPG-konverterare online med C# .NET.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// skapa konfigurationsobjekt med ClinetID och klienthemlighetsinformation
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// initiera WordsApi-instansen
var wordsApi = new WordsApi(config);

// input word-dokument
string inputFile = "input-sample.docx";
string format = "JPG";
string resultant = "converted.jpg";

try
{
  // ladda filen från den lokala enheten
  var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile);
  
  // skapa ConvertDocumentRequest-objekt där vi tillhandahåller inmatningsordfilen som ström
  var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

  // utlösa konverteringsoperationen Word till JPG
  wordsApi.ConvertDocument(response);

  // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om konverteringen lyckas
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to JPG conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ord till jpg

Bild: - Förhandsvisning av konvertering från Word till JPG.

Låt oss nu utveckla vår förståelse för ovanstående kodavsnitt.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Skapa ett objekt av Configuration och WordsApi-instans där klientreferenser används som argument.

var inputStream = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

Läs innehållet i Word-dokumentet.

var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

Skapa en instans av ConvertDocument-förfrågningsobjekt där vi tillhandahåller indataordfilström, resulterande format som “JPG” och sökväg för utdatabild.

wordsApi.ConvertDocument(response);

Anrop den här metoden för att initiera konverteringsoperationen från Word till bild. Efter framgångsrik konvertering lagras den resulterande JPG-filen i molnlagring.

Om vi hoppar över argumentet outPath kommer den resulterande JPG:en att returneras i svarsströmmen.

Inmatningsorddokumentet som används i exemplet ovan kan laddas ner från input-sample.docx.

DOC till JPG med hjälp av cURL-kommandon

Det är också möjligt att utföra konvertering av Word-dokument till JPG med hjälp av cURL-kommandon och Aspose.Words Cloud REST API. API:et ger ett kraftfullt och flexibelt sätt att utföra olika dokumentbearbetningsoperationer i molnet. Med hjälp av cURL-kommandon kan du dessutom enkelt integrera Aspose.Words Cloud API i dina applikationer och automatisera processen att konvertera Word-dokument till JPG-format.

Så först måste vi först generera JWT-åtkomsttoken (baserat på klientuppgifter) med följande kommando:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Kör nu följande kommando som laddar Word-dokumentet från molnlagring och utför konvertering av Word till JPG. Som vi har använt -o-argument, så kommer den resulterande JPG-bilden att lagras på lokal enhet.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=JPG" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantFile}"

Ersätt {inputFile} med namnet på inmatat Word-dokument i molnlagring, {accessToken} med JWT-åtkomsttoken genererad ovan och {resultantFile} med namn/sökväg för att spara den resulterande JPG-filen på den lokala enheten.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan konvertera Word-dokument till JPG-bilder vara ett användbart verktyg för en mängd olika applikationer. Med hjälp av Aspose.Words Cloud SDK för .NET kan denna konvertering utföras enkelt och effektivt inom programmeringsspråket C#. Alternativt, om du föredrar att använda cURL-kommandon, kan Aspose.Words Cloud API också nås via REST API, vilket möjliggör bekväm och flexibel användning. Oavsett om du väljer att använda Aspose.Words Cloud SDK för .NET- eller cURL-kommandon kommer slutresultatet att bli högkvalitativa JPG-bilder av dina Word-dokument som kan användas i en mängd olika applikationer.

Användbara länkar

relaterade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: