ord till markdown

Konvertera Word till Markdown i C# .NET

I vårt dagliga liv används olika dokumentformat för olika ändamål. Markdown (MD) har blivit ett populärt format för att skapa innehåll för webbplatser, bloggar och andra onlineplattformar. Å andra sidan är Microsoft Word ett av de mest använda ordbehandlingsverktygen för att skapa och redigera dokument. Men när det kommer till att publicera innehåll online kanske Word-dokument (DOC/DOCX) inte är det bästa valet på grund av deras formateringskomplexitet. Det är här det är praktiskt att konvertera Word-dokument till Markdown-format. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man konverterar Word-dokument till Markdown-format (MD) med C# och REST API.

Markdown är ett populärt val för att skapa dokument, särskilt för tekniskt och vetenskapligt skrivande, eftersom det möjliggör enkel formatering av text utan att behöva använda komplexa formateringsverktyg.

Word to Markdown Conversion API

Aspose.Words Cloud är ett REST API som gör det möjligt för utvecklare att utföra olika dokumentbearbetningsuppgifter såsom Word till Markdown-konvertering. Med hjälp av Aspose.Words Cloud SDK för .NET kan du enkelt använda detta API i dina .NET-applikationer. Det erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att konvertera Word-dokument till Markdown-format, så att du kan fokusera på din kärnapplikationslogik.

Nu, för att använda SDK:n, sök efter Aspose.Words-Cloud i NuGet-pakethanteraren och klicka på knappen Lägg till paket. För det andra, skaffa dina kunduppgifter från Cloud Dashboard.

Om du inte har ett befintligt konto, skapa helt enkelt ett gratiskonto med en giltig e-postadress.

Word till MD i C#

Försök att använda följande kodavsnitt för att konvertera Word till MD med C# .NET.

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "d757548a9f2558c39c2feebdf85b4c44";
string clientID = "4db2f826-bf9c-42e7-8b2a-8cbca2d15553";

// skapa konfigurationsobjekt med ClinetID och klienthemlighetsinformation
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// initiera WordsApi-instansen
var wordsApi = new WordsApi(config);

// inmatningsfilnamn
String inputFile = "test_doc.docx";

// namnet på den resulterande filen
String resultant = "resultant.md";

// resulterande filformat
String format = "MD";
try
{
  // ladda filen från den lokala enheten
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // ladda upp filen till molnlagring
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // skapa DocumentWithFormat begäran objekt
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // utlösa dokumentoperationen
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om konverteringen lyckas
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to Markdown conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
ord till Markdown

Bild: - Förhandsgranskning av konvertering från Word till Markdown.

Nedan finns detaljerna om varje kodrad.

 • För det första har vi skapat en instans av Configuration class samtidigt som vi skickar klient-ID och klienthemlighetsreferenser som argument.
 • För det andra, skapa ett objekt av WordsApi där vi skickar Configuration object som ett argument.
 • För det tredje, läs inmatningsdokumentet från den lokala enheten och ladda upp det till molnlagring med metoden UploadFile(…).
 • Skapa sedan en instans av GetDocumentWithFormatRequest där vi skickar indatafilens namn, resulterande format som MD och resulterande filnamn som argument.
 • Till sist, anropa metoden GetDocumentWithFormat(..) för att utföra konvertering från Word till Markdown. Efter konverteringen sparas den resulterande filen också i molnlagringen.

Exempel på Word-dokumentet som används i exemplet ovan kan laddas ner från testdoc.docx.

DOC till Markdown med hjälp av cURL-kommandon

Genom att använda cURL-kommandon och Aspose.Words Cloud kan du snabbt och enkelt konvertera Word-dokument till Markdown-format utan att behöva skriva någon egen kod. Detta tillvägagångssätt möjliggör sömlös integration med befintliga arbetsflöden och verktyg, vilket sparar tid och ansträngning. Så, med hjälp av cURL-kommandon och Aspose.Words Cloud, för Word till Markdown-konvertering ger en enkel, effektiv och anpassningsbar lösning för dina dokumentkonverteringsbehov.

För att komma igång med detta tillvägagångssätt måste vi generera accessToken (baserat på klientuppgifter). Vänligen kör följande kommando:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

När {accessToken} har genererats, vänligen kör följande kommando för att ladda Word-dokument från molnlagring och konvertera till Markdown (md)-format. Vi har använt parametern -o som sparar utdata på en lokal enhet.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/test_doc.docx?format=MD" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer <accessToken>" \
-o "resultant.md"

Slutsats

Sammanfattningsvis kan möjligheten att konvertera Word-dokument till Markdown-format avsevärt förenkla processen för att skapa innehåll för utvecklare, bloggare och tekniska skribenter. Aspose.Words Cloud tillhandahåller en enkel men kraftfull lösning för att uppnå denna konvertering, med flexibiliteten att använda antingen .NET SDK- eller cURL-kommandona. Med detta verktyg kan användare enkelt konvertera sina Word-dokument till Markdown-format, vilket sparar värdefull tid och ansträngning i processen för att skapa innehåll.

Användbara länkar

relaterade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: