riječ za smanjenje

Pretvorite Word u Markdown u C# .NET

U našem svakodnevnom životu, različiti formati dokumenata se koriste u različite svrhe. Markdown (MD) je postao popularan format za kreiranje sadržaja za web stranice, blogove i druge online platforme. S druge strane, Microsoft Word je jedan od najčešće korištenih alata za obradu teksta za kreiranje i uređivanje dokumenata. Međutim, kada je u pitanju objavljivanje sadržaja na mreži, Word dokumenti (DOC/DOCX) možda nisu najbolji izbor zbog njihove složenosti formatiranja. Ovdje je korisno pretvaranje Word dokumenata u Markdown format. U ovom članku ćemo razgovarati o tome kako pretvoriti Word dokumente u Markdown (MD) format koristeći C# i REST API.

Markdown je popularan izbor za kreiranje dokumenata, posebno za tehničko i naučno pisanje, jer omogućava jednostavno formatiranje teksta bez upotrebe složenih alata za oblikovanje.

Word to Markdown Conversion API

Aspose.Words Cloud je REST API koji omogućava programerima da obavljaju različite zadatke obrade dokumenata kao što je konverzija Worda u Markdown. Uz pomoć Aspose.Words Cloud SDK za .NET, možete lako koristiti ovaj API u svojim .NET aplikacijama. Nudi jednostavan i efikasan način za pretvaranje Word dokumenata u Markdown format, omogućavajući vam da se fokusirate na svoju osnovnu logiku aplikacije.

Sada, da biste koristili SDK, pretražite Aspose.Words-Cloud u NuGet menadžeru paketa i kliknite na dugme Dodaj paket. Drugo, pribavite vjerodajnice vašeg klijenta sa Cloud Dashboard.

U slučaju da nemate postojeći nalog, jednostavno kreirajte besplatan nalog koristeći važeću adresu e-pošte.

Word to MD u C#

Pokušajte koristiti sljedeći isječak koda da pretvorite Word u MD koristeći C# .NET.

// Preuzmite akreditive klijenta sa https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "d757548a9f2558c39c2feebdf85b4c44";
string clientID = "4db2f826-bf9c-42e7-8b2a-8cbca2d15553";

// kreirajte konfiguracijski objekt koristeći ClinetID i Client Secret detalje
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// inicijalizira WordsApi instancu
var wordsApi = new WordsApi(config);

// ulazni naziv datoteke
String inputFile = "test_doc.docx";

// naziv rezultirajuće datoteke
String resultant = "resultant.md";

// rezultirajući format datoteke
String format = "MD";
try
{
  // učitajte datoteku s lokalnog diska
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // otpremite fajl u Cloud skladište
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // kreirajte objekt zahtjeva DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // pokrenuti operaciju dokumenta
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // ispisati poruku o uspjehu ako je konverzija uspješna
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to Markdown conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
riječ Markdownu

Slika: - Pregled konverzije Word u Markdown.

U nastavku su dati detalji o svakoj liniji koda.

 • Prvo, kreirali smo instancu klase Configuration dok smo prosljeđivali Client ID i Client Secret akreditive kao argumente.
 • Drugo, kreirajte objekt WordsApi gdje ćemo proslijediti Configuration objekt kao argument.
 • Treće, pročitajte ulazni Word dokument sa lokalnog diska i prenesite ga u skladište u oblaku koristeći metodu UploadFile(…).
 • Zatim kreirajte instancu GetDocumentWithFormatRequest gdje prosljeđujemo naziv ulazne datoteke, rezultujući format kao MD i rezultirajuće ime datoteke kao argumente.
 • Konačno, pozovite metodu GetDocumentWithFormat(..) da izvršite konverziju Worda u Markdown. Nakon konverzije, rezultirajući fajl se takođe sprema u Cloud skladište.

Primjer Word dokumenta korištenog u gornjem primjeru može se preuzeti sa testdoc.docx.

DOC za Markdown koristeći cURL komande

Koristeći cURL komande i Aspose.Words Cloud, možete brzo i jednostavno pretvoriti Word dokumente u Markdown format bez potrebe za pisanjem bilo kakvog prilagođenog koda. Ovaj pristup omogućava besprekornu integraciju sa postojećim tokovima rada i alatima, štedeći vreme i trud. Dakle, koristeći cURL komande i Aspose.Words Cloud, za Word u Markdown konverziju pruža jednostavno, efikasno i prilagodljivo rješenje za vaše potrebe konverzije dokumenata.

Da bismo započeli s ovim pristupom, moramo generirati accessToken (na osnovu akreditiva klijenta). Izvršite sljedeću naredbu:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nakon što je {accessToken} generiran, izvršite sljedeću naredbu da učitate Word dokument iz Cloud memorije i pretvorite u Markdown (md) format. Koristili smo -o parametar koji sprema izlaz na lokalni disk.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/test_doc.docx?format=MD" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer <accessToken>" \
-o "resultant.md"

Zaključak

U zaključku, mogućnost pretvaranja Word dokumenata u Markdown format može uvelike pojednostaviti proces kreiranja sadržaja za programere, blogere i tehničke pisce. Aspose.Words Cloud pruža jednostavno, ali moćno rješenje za postizanje ove konverzije, uz fleksibilnost korištenja .NET SDK ili cURL komandi. Pomoću ovog alata korisnici mogu lako pretvoriti svoje Word dokumente u Markdown format, štedeći dragocjeno vrijeme i trud u procesu kreiranja sadržaja.

Korisni linkovi

povezani članci

Posjetite sljedeće linkove da saznate više o: