slovo do jpg

Previesť Word na JPG v C# .NET

V dnešnej digitálnej dobe hrajú obrázky zásadnú úlohu v mnohých aspektoch nášho života, či už ide o sociálne médiá, marketing alebo vzdelávanie. Jednou z výziev, ktorým používatelia čelia, je konverzia ich dokumentov programu Word (DOC, DOCX) do obrazových formátov, ako je napríklad JPG. Existuje mnoho situácií, kedy je táto konverzia nevyhnutná, ako napríklad vytváranie brožúr, letákov, prezentácií a webových stránok. Aj keď je k dispozícii veľa online nástrojov na vykonanie tejto úlohy, často prichádzajú s určitými obmedzeniami, ako je veľkosť súboru, obavy o súkromie a obmedzené možnosti prispôsobenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako previesť dokumenty programu Word na JPG pomocou C# .NET a REST API.

REST API na konverziu Wordu do JPG

Aspose.Words Cloud je RESTful API, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne úlohy spracovania dokumentov v cloude. Rozhranie API podporuje širokú škálu formátov dokumentov vrátane Microsoft Word, PDF, HTML, EPUB a ďalšie. Pomocou služby Aspose.Words Cloud môžete jednoducho previesť dokumenty programu Word na obrázky JPG bez potreby ďalšieho softvéru alebo knižníc.

Teraz, v súlade s rozsahom tohto článku, budeme používať Aspose.Words Cloud SDK pre .NET, čo je obal okolo cloudového REST API . Preto vyhľadajte Aspose.Words-Cloud v správcovi balíkov NuGet a kliknutím na tlačidlo Pridať balík pridajte odkaz na SDK v projekte .NET. Po druhé, získajte poverenia klienta z Cloud dashboard.

Konverzia Word do JPG v C#

Táto časť vysvetľuje kroky na vývoj prevodníka Word na JPG online pomocou C# .NET.

// Úplné príklady a dátové súbory nájdete na 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Získajte poverenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// vytvorte konfiguračný objekt pomocou podrobností ClinetID a Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// inicializujte inštanciu WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// vstupný dokument programu Word
string inputFile = "input-sample.docx";
string format = "JPG";
string resultant = "converted.jpg";

try
{
  // načítať súbor z lokálneho disku
  var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile);
  
  // vytvorte objekt ConvertDocumentRequest, kde poskytneme súbor vstupného slova ako stream
  var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

  // spustiť operáciu prevodu Word na JPG
  wordsApi.ConvertDocument(response);

  // vytlačte správu o úspechu, ak je konverzia úspešná
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to JPG conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
slovo do jpg

Obrázok: - Ukážka prevodu Word do JPG.

Teraz rozvinieme naše chápanie vyššie uvedeného útržku kódu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Vytvorte objekt konfigurácie a inštancie WordsApi, kde sa ako argumenty používajú poverenia klienta.

var inputStream = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

Prečítajte si obsah vstupného dokumentu programu Word.

var response = new ConvertDocumentRequest(inputStream, format: format, outPath: resultant);

Vytvorte inštanciu objektu požiadavky ConvertDocument, kde poskytujeme vstupný prúd súboru word, výsledný formát ako JPG a cestu pre výstupný obrázok.

wordsApi.ConvertDocument(response);

Zavolaním tejto metódy spustíte operáciu prevodu Word na obrázok. Po úspešnej konverzii je výsledný JPG uložený v cloudovom úložisku.

Ak preskočíme argument outPath, výsledný JPG sa vráti v toku odpovedí.

Vstupný textový dokument použitý vo vyššie uvedenom príklade je možné stiahnuť z [input-sample.docx] (images/input-sample.docx).

DOC do JPG pomocou príkazov cURL

Je tiež možné vykonať konverziu dokumentu Word na JPG pomocou príkazov cURL a Aspose.Words Cloud REST API. Rozhranie API poskytuje výkonný a flexibilný spôsob vykonávania rôznych operácií spracovania dokumentov v cloude. Okrem toho pomocou príkazov cURL môžete jednoducho integrovať Aspose.Words Cloud API do svojich aplikácií a automatizovať proces prevodu dokumentov Word do formátu JPG.

Najprv teda musíme najprv vygenerovať prístupový token JWT (na základe poverení klienta) pomocou nasledujúceho príkazu:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz vykonajte nasledujúci príkaz, ktorý načíta vstupný dokument programu Word z cloudového úložiska a vykoná konverziu programu Word na JPG. Keďže sme použili argument -o, výsledný obrázok JPG bude uložený na lokálnom disku.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=JPG" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantFile}"

Nahraďte {inputFile} názvom vstupného dokumentu programu Word v cloudovom úložisku, {accessToken} prístupovým tokenom JWT vygenerovaným vyššie a {resultantFile} názvom/cestou, aby sa výsledný súbor JPG uložil na lokálny disk.

Záver

Na záver možno povedať, že prevod dokumentov programu Word na obrázky JPG môže byť užitočným nástrojom pre rôzne aplikácie. S pomocou Aspose.Words Cloud SDK for .NET je možné túto konverziu vykonať jednoducho a efektívne v programovacom jazyku C#. Ak uprednostňujete používanie príkazov cURL, k Aspose.Words Cloud API možno pristupovať aj cez REST API, čo umožňuje pohodlné a flexibilné používanie. Či už sa rozhodnete použiť Aspose.Words Cloud SDK pre .NET alebo príkazy cURL, konečným výsledkom budú vysokokvalitné obrázky JPG vašich dokumentov Word, ktoré možno použiť v širokej škále aplikácií.

užitočné odkazy

Súvisiace články

Ak chcete získať viac informácií, navštívte nasledujúce odkazy: