Vietnamese

Chuyển đổi Word (DOC, DOCX) sang JPG bằng .NET REST API

Chúng ta thường gặp phải trường hợp cần chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng hình ảnh như JPG. Điều này có thể do nhiều lý do, chẳng hạn như tạo nội dung trực quan cho mạng xã hội, nhúng hình ảnh vào trang web hoặc đơn giản là chuyển đổi tài liệu để chia sẻ dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh JPG bằng C# .NET và Cloud SDK, đồng thời thảo luận về các phương pháp khác nhau để đạt được chuyển đổi này.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút