rtf към pdf

Преобразуване на RTF в PDF документ с помощта на C# .NET

Обогатен текстов формат (RTF) е широко използван файлов формат за създаване на документи, които съдържат обогатен текст, изображения и други форматиращи елементи. Въпреки това, в някои случаи може да се наложи да конвертирате вашите RTF документи в PDF, или за целите на архивиране, отпечатване или споделяне. PDF е популярен файлов формат, който е широко приет в различни платформи и устройства, което го прави идеален избор за конвертиране на документи. В тази статия ще проучим причините, поради които може да се наложи да конвертирате RTF в PDF, и ще ви покажем как да извършите процеса на конвертиране с помощта на .NET Cloud SDK. Независимо дали сте разработчик, който иска да автоматизира процеса на преобразуване, или нетехнически потребител, който трябва да конвертира няколко документа, тази статия е за вас.

API за преобразуване на RTF в PDF документи

За тази цел има и няколко базирани на облак услуги и API. Обаче Aspose.Words Cloud за .NET, който предоставя лесен и ефективен начин за конвертиране на RTF файлове в PDF.

Това е REST API, който може лесно да бъде интегриран във вашите .NET приложения за извършване на различни операции върху документи на Word, включително създаване, редактиране, конвертиране и манипулиране на текст. Със своите мощни функции и изчерпателна документация, Aspose.Words Cloud SDK за .NET е отличен избор за разработчици, които искат да автоматизират процеса на конвертиране на RTF към PDF. Така че, моля, потърсете Aspose.Words-Cloud в мениджъра на пакети на NuGet и щракнете върху бутона Добавяне на пакет, за да добавите референцията на SDK в .NET проекта. Второ, получете идентификационните си данни на клиента от Cloud dashboard.

Просто се регистрирайте, ако нямате съществуващ акаунт през таблото за управление в облака.

RTF към PDF конвертор онлайн с помощта на C#

Този раздел обяснява стъпките и свързаните подробности за това как да разработите RTF към PDF конвертор онлайн с помощта на C# .NET.

// За пълни примери и файлове с данни, моля, отидете на 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Вземете клиентски идентификационни данни от https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// създайте конфигурационен обект, като използвате подробности за ClinetID и Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// инициализирайте екземпляр на WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// входен word документ
string inputFile = "file-sample.rtf";
string format = "PDF";
string resultant = "output.pdf";

try
{
 // заредете файла от локално устройство
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // качете файл в облачно хранилище
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // създайте обект на заявка DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // задействайте операцията с документа
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // съобщение за успешно отпечатване, ако преобразуването е успешно
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("RFT to PDF conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
конвертор от rtf в pdf

Изображение: - Визуализация на конвертиране на RTF към PDF документ.

Нека развием разбиране за кодовия фрагмент за преобразуване.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Създайте обект на Configuration и WordsApi екземпляр, където клиентските идентификационни данни се използват като аргументи.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format: format, outPath: resultant);

Създайте екземпляр на обект GetDocumentWithFormat, където предоставяме входно RTF име, резултантен формат като „PDF“ и име на получения PDF документ като аргументи.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Сега извикайте този метод, за да инициализирате операцията за конвертиране на RFT в PDF. След това полученият PDF файл се съхранява в облачно хранилище.

Ако пропуснем аргумента outPath, полученият PDF файл ще бъде върнат в потока на отговорите.

Входният RFT файл, използван в горния пример, може да бъде изтеглен от input-sample.rft.

Конвертирайте документ с форматиран текст в PDF с помощта на команди cURL

Друг начин за конвертиране на RTF в PDF е чрез използване на cURL команди. cURL е инструмент за команден ред, който ви позволява да прехвърляте данни от и към сървъри, като използвате различни протоколи, включително HTTP, FTP и SMTP. С cURL можете лесно да конвертирате RTF файлове в PDF, като правите API заявки към онлайн услуги за конвертиране на RTF към PDF.

В тази статия ще ви покажем как да използвате cURL команди за конвертиране на RTF в PDF, предоставяйки ръководство стъпка по стъпка, което включва ценна информация за наличните онлайн услуги за конвертиране на RTF в PDF, как да се удостоверявате с техните API и как за извършване на процеса на преобразуване с помощта на cURL команди.

И така, първата стъпка е да генерирате токена за достъп JWT (на базата на идентификационните данни на клиента), като използвате следната команда:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

След като имаме accessToken, моля, изпълнете следната команда, която зарежда входния RFT документ от облачно хранилище и го преобразува в PDF формат. Полученият PDF също се съхранява в облачно хранилище.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputFile}?format=PDF&outPath={resultantFile}" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Заменете {inputFile} с името на входния RFT документ, присъстващ в облачното хранилище, {accessToken} с JWT токен за достъп, генериран по-горе, и {resultantFile} с име/път до получения PDF файл.

Заключение

Конвертирането на RTF в PDF е обичайно изискване за много потребители и има няколко начина за постигане на тази цел, включително използване на C# .NET, базирани на облак услуги и cURL команди. В тази статия проучихме различни подходи по отношение на конвертирането на RTF в PDF, предоставяйки изчерпателно ръководство, което включва инструкции стъпка по стъпка и ценна информация. Независимо дали сте разработчик, който иска да автоматизира процеса на преобразуване, или нетехнически потребител, който трябва да преобразува няколко документа, тази статия предлага набор от решения, които ще отговорят на вашите нужди.

Полезни връзки

Свързани статии

Моля, посетете следните връзки, за да научите повече за: