gair i tiff

Trosi Word i TIFF C# .NET

Mae’r dogfennau Word yn hollbresennol, ac fe’u defnyddir at wahanol ddibenion, gan gynnwys creu adroddiadau, contractau a dogfennau cyfreithiol. Fodd bynnag, mae yna achosion lle mae angen arbed cynnwys dogfennau Word fel delweddau o ansawdd uchel i’w hargraffu, eu harchifo, neu eu rhannu. Mae fformat TIFF wedi dod i’r amlwg fel y fformat a ffefrir ar gyfer delweddau o ansawdd uchel, gan gynnig cywasgiad di-golled a chydnawsedd â llwyfannau amrywiol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio pwysigrwydd trosi dogfennau Word i fformat TIFF ac yn darparu canllaw cynhwysfawr i drosi Word i TIFF gan ddefnyddio .NET Cloud SDK.

API Trosi Dogfen Word i TIFF

Aspose.Words Cloud SDK ar gyfer .NET yn ateb anhygoel i drosi’r dogfennau Word i fformat TIFF. Mae’n API REST sy’n eich galluogi i greu, addasu a throsi dogfennau Word yn rhaglennol. Gan ddefnyddio’r API hwn, gallwch chi drosi dogfennau Word yn hawdd i fformatau amrywiol, gan gynnwys TIFF. Mae’r SDK yn darparu rhyngwyneb syml a hawdd ei ddefnyddio i ryngweithio â’r Aspose.Words Cloud API, sy’n eich galluogi i drosi dogfennau Word i fformat TIFF gyda dim ond ychydig linellau o god.

Nawr er mwyn defnyddio’r SDK, chwiliwch Aspose.Words-Cloud yn rheolwr pecynnau NuGet a chliciwch ar y botwm Ychwanegu Pecyn i ychwanegu cyfeirnod SDK yn y prosiect .NET. Yn dilyn hynny, mewngofnodwch i [Dangosfwrdd Cloud]] a chael eich tystlythyrau cleient.

Trosi Word i TIFF yn C#

Rydyn ni’n mynd i drafod y manylion ar sut i drosi Word i TIFF gan ddefnyddio C# .NET. Cymerwch olwg dros y pyt cod canlynol sy’n eich galluogi i berfformio trosi dogfen Word i TIFF.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "7f098199230fc5f2175d494d48f2077c";
string clientID = "ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e";

// creu gwrthrych cyfluniad gan ddefnyddio ClinetID a manylion Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// cychwyn enghraifft WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// Enw'r ddogfen gair mewnbwn
string inputFile = "input-sample.docx";
// fformat y ffeil canlyniadol
string format = "TIFF";
// Enw'r ddelwedd TIFF canlyniadol
string resultant = "myOutput.tiff";

try
{
 // llwytho'r ffeil o yriant lleol
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    // Creu cais FileUpload
    var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
    // Llwythwch y ffeil i storfa Cloud
    wordsApi.UploadFile(fileRequest);
  }
  
  // creu gwrthrych cais DocumentWithFormatRequest
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);
  
  // sbarduno gweithrediad y ddogfen
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // argraffu neges llwyddiant os yw trosi yn llwyddiannus
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to TIFF conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
gair i tiff ar-lein

Delwedd: - Rhagolwg o drosi Word i TIFF.

Gadewch i ni ddatblygu dealltwriaeth am y pyt cod trosi.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Creu gwrthrych o Configuration a WordsApi enghraifft lle mae tystlythyrau cleient yn cael eu defnyddio fel dadleuon.

// Create FileUpload request
var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
// Upload the file to Cloud storage
wordsApi.UploadFile(fileRequest);

Darllenwch y ddogfen gair mewnbwn a’i huwchlwytho i storfa cwmwl.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);

Creu enghraifft o wrthrych GetDocumentWithFormat lle rydym yn darparu enw dogfen Word mewnbwn, fformat canlyniadol fel TIFF a’r enw ar gyfer delwedd TIFF canlyniadol fel dadleuon.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Nawr, ffoniwch yr API i drosi Word i TIFF ac arbed yr allbwn i storfa cwmwl.

Os byddwn yn hepgor y ddadl OutPath, bydd y ddelwedd TIFF canlyniadol yn cael ei dychwelyd yn y ffrwd ymateb.

 • Gellir lawrlwytho’r ddogfen gair mewnbwn a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod o input-sample.docx.
 • Gellir diffinio’r TIFF canlyniadol a gynhyrchir hefyd o [myOutput.tiff] (delweddau/myOutput.tiff).

DOC i TIFF gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Mae’n bosibl trosi dogfennau Word i fformat TIFF gan ddefnyddio gorchmynion cURL. Mae Aspose.Words Cloud API yn darparu API REST syml y gellir ei gyrchu gan ddefnyddio gorchmynion cURL i drosi dogfennau Word i fformat TIFF. Gallwch anfon cais HTTP i’r pwynt terfyn API gyda’r paramedrau angenrheidiol a’r wybodaeth ddilysu i drosi’r ddogfen Word i fformat TIFF.

Felly, yn gyntaf mae angen i ni gynhyrchu tocyn mynediad JWT (yn seiliedig ar gymwysterau cleient) wrth weithredu’r gorchymyn canlynol:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e&client_secret=7f098199230fc5f2175d494d48f2077c" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nawr, gweithredwch y gorchymyn canlynol, sy’n llwytho’r ddogfen Word mewnbwn o storfa cwmwl a’i throsi i ddelwedd TIFF. Yna caiff y ddelwedd TIFF o ganlyniad ei chadw ar yriant lleol.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFile}?format=tiff" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" -o "{outputFile}"

Amnewid { sourceFile} ag enw’r mewnbwn dogfen Word sydd eisoes yn bresennol yn y storfa Cloud, {accessToken} gyda thocyn mynediad JWT a gynhyrchir uchod a {outputFile} ag enw’r ddelwedd TIFF canlyniadol i’w chadw ar yriant lleol .

Casgliad

I gloi, gall trosi dogfennau Word i fformat TIFF fod yn arf gwerthfawr ar gyfer cynnal cywirdeb dogfennau a sicrhau cydnawsedd ar draws llwyfannau amrywiol. Fel y gwelsom, mae sawl dull o drosi Word i TIFF gan ddefnyddio C# .NET, gan gynnwys defnyddio Aspose.Words Cloud SDK ar gyfer gorchmynion .NET neu cURL. P’un a ydych chi’n dewis defnyddio API REST yn y cwmwl neu weithio gyda gorchmynion cURL, mae’n bwysig deall naws pob dull a dewis yr opsiwn gorau ar gyfer eich achos defnydd penodol. Felly gyda’r offer a’r wybodaeth gywir hyn, gall trosi Word i TIFF fod yn broses syml ac effeithiol, gan ddarparu delweddau o ansawdd uchel i chi sy’n bodloni gofynion eich busnes.

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau Perthnasol

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: