slovo tiff

Převést Word na TIFF C# .NET

Dokumenty aplikace Word jsou všudypřítomné a používají se k různým účelům, včetně vytváření zpráv, smluv a právních dokumentů. Existují však případy, kdy je třeba obsah dokumentů aplikace Word uložit jako vysoce kvalitní obrázky pro tisk, archivaci nebo sdílení. Formát TIFF se ukázal jako preferovaný formát pro vysoce kvalitní obrázky, který nabízí bezztrátovou kompresi a kompatibilitu s různými platformami. V tomto článku prozkoumáme důležitost převodu dokumentů Wordu do formátu TIFF a poskytneme komplexního průvodce převodem Wordu na TIFF pomocí .NET Cloud SDK.

Word to TIFF Document Conversion API

Aspose.Words Cloud SDK pro .NET je úžasné řešení pro převod dokumentů Wordu do formátu TIFF. Je to REST API, které umožňuje vytvářet, upravovat a převádět dokumenty Wordu programově. Pomocí tohoto rozhraní API můžete snadno převádět dokumenty aplikace Word do různých formátů, včetně TIFF. SDK poskytuje jednoduché a snadno použitelné rozhraní pro interakci s Aspose.Words Cloud API, které vám umožňuje převádět dokumenty aplikace Word do formátu TIFF pomocí pouhých několika řádků kódu.

Nyní, abyste mohli používat SDK, vyhledejte prosím Apose.Words-Cloud ve správci balíčků NuGet a kliknutím na tlačítko Přidat balíček přidejte odkaz na SDK v projektu .NET. Následně se přihlaste do Cloud dashboard a získejte přihlašovací údaje klienta.

Převést Word na TIFF v C#

Budeme diskutovat o podrobnostech, jak převést Word na TIFF pomocí C# .NET. Podívejte se prosím na následující úryvek kódu, který vám umožní provést převod dokumentů Word na TIFF.

// Úplné příklady a datové soubory naleznete na 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Získejte přihlašovací údaje klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "7f098199230fc5f2175d494d48f2077c";
string clientID = "ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e";

// vytvořte konfigurační objekt pomocí podrobností ClinetID a Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// inicializovat instanci WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// Název vstupního wordového dokumentu
string inputFile = "input-sample.docx";
// formát výsledného souboru
string format = "TIFF";
// Název výsledného obrázku TIFF
string resultant = "myOutput.tiff";

try
{
 // načíst soubor z místního disku
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    // Vytvořit požadavek FileUpload
    var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
    // Nahrajte soubor do cloudového úložiště
    wordsApi.UploadFile(fileRequest);
  }
  
  // vytvořit objekt požadavku DocumentWithFormatRequest
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);
  
  // spustit operaci dokumentu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // vytisknout zprávu o úspěchu, pokud je převod úspěšný
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to TIFF conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
word to tiff online

Obrázek: - Náhled převodu Word na TIFF.

Pojďme se seznámit s fragmentem konverzního kódu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Vytvořte objekt instance Configuration a WordsApi, kde se jako argumenty použijí přihlašovací údaje klienta.

// Create FileUpload request
var fileRequest = new UploadFileRequest(inputStream,"sourceFile.docx");
// Upload the file to Cloud storage
wordsApi.UploadFile(fileRequest);

Přečtěte si vstupní textový dokument a nahrajte jej do cloudového úložiště.

var response = new GetDocumentWithFormatRequest("sourceFile.docx", format: format, outPath: resultant);

Vytvořte instanci objektu GetDocumentWithFormat, kde zadáme název vstupního dokumentu Word, výsledný formát jako TIFF a název výsledného obrázku TIFF jako argumenty.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Nyní zavolejte rozhraní API, abyste převedli Word na TIFF a uložili výstup do cloudového úložiště.

Pokud přeskočíme argument outPath, bude výsledný obrázek TIFF vrácen v proudu odpovědí.

 • Dokument vstupního slova použitý ve výše uvedeném příkladu lze stáhnout z [input-sample.docx] (images/input-sample.docx).
 • Výsledný generovaný TIFF lze také definovat z myOutput.tiff.

DOC na TIFF pomocí příkazů cURL

Dokumenty Wordu je možné převést do formátu TIFF pomocí příkazů cURL. Aspose.Words Cloud API poskytuje jednoduché REST API, ke kterému lze přistupovat pomocí příkazů cURL pro převod dokumentů aplikace Word do formátu TIFF. Můžete odeslat požadavek HTTP do koncového bodu API s nezbytnými parametry a informacemi o ověření pro převod dokumentu aplikace Word do formátu TIFF.

Nejprve tedy musíme vygenerovat přístupový token JWT (na základě přihlašovacích údajů klienta) při provádění následujícího příkazu:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e&client_secret=7f098199230fc5f2175d494d48f2077c" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nyní prosím spusťte následující příkaz, který načte vstupní dokument aplikace Word z cloudového úložiště a převede jej na obrázek TIFF. Výsledný obrázek TIFF je poté uložen na místní disk.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFile}?format=tiff" \
-X GET \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" -o "{outputFile}"

Nahraďte {sourceFile} názvem vstupního dokumentu aplikace Word, který se již nachází v cloudovém úložišti, {accessToken} přístupovým tokenem JWT vygenerovaným výše a {outputFile} názvem výsledného obrázku TIFF, který se má uložit na místní disk .

Závěr

Závěrem lze říci, že převod dokumentů aplikace Word do formátu TIFF může být cenným nástrojem pro zachování integrity dokumentu a zajištění kompatibility napříč různými platformami. Jak jsme viděli, existuje několik přístupů ke konverzi Wordu na TIFF pomocí C# .NET, včetně použití Aspose.Words Cloud SDK pro .NET nebo příkazů cURL. Ať už se rozhodnete použít cloudové REST API nebo pracovat s příkazy cURL, je důležité porozumět nuancím každého přístupu a vybrat si nejlepší možnost pro váš konkrétní případ použití. Takže s těmito správnými nástroji a znalostmi může být převod Wordu na TIFF jednoduchý a efektivní proces, který vám poskytne vysoce kvalitní obrázky, které splňují vaše obchodní požadavky.

užitečné odkazy

Související články

Další informace naleznete na následujících odkazech: