Cymharu Dogfennau Word

Cymharwch Word Documents gan ddefnyddio C# .NET

Wrth i fusnesau ac unigolion ddibynnu mwy ar ddogfennaeth ddigidol, mae’r angen am offer cymharu dogfennau effeithlon wedi dod yn fwyfwy pwysig. Gall cymharu dogfennau â llaw fod yn ddiflas, yn cymryd llawer o amser, ac yn agored i gamgymeriadau. Diolch byth, gyda phŵer C# .NET, gallwch awtomeiddio’r broses o gymharu dogfennau Word, gan ei gwneud yn gyflymach, yn fwy cywir, ac yn fwy dibynadwy. Yn y blogbost hwn, byddwn yn archwilio sut y gallwch drosoli .NET Cloud SDK i gymharu dogfennau Word, a sut y gallwch chi ddefnyddio ei nodweddion i arbed amser a gwella’ch proses adolygu dogfennau.

REST API i Gymharu Dogfennau

Mae [Aspose.Words Cloud SDK ar gyfer .NET] (https://products.aspose.cloud/words/net/) yn arf pwerus a all eich helpu i gymharu dogfennau Word yn rhwydd. Gyda’i set gynhwysfawr o nodweddion, gallwch gymharu dwy ddogfen neu fwy, nodi newidiadau a gwahaniaethau rhyngddynt, a chynhyrchu adroddiad sy’n amlygu’r newidiadau. P’un a ydych chi’n ddatblygwr, yn rheolwr prosiect, neu’n olygydd, gall y SDK hwn eich helpu i symleiddio’ch proses cymharu dogfennau ac arbed amser gwerthfawr i chi.

Nawr, er mwyn defnyddio’r SDK, chwiliwch Aspose.Words-Cloud yn rheolwr pecynnau NuGet a chliciwch ar y botwm Ychwanegu Pecyn i ychwanegu cyfeirnod SDK yn y prosiect .NET.

Cymharu Dogfennau Word yn C#

Ceisiwch ddefnyddio’r pyt cod canlynol i gymharu dogfennau Word ar-lein.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "7f098199230fc5f2175d494d48f2077c";
string clientID = "ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e";

// creu gwrthrych cyfluniad gan ddefnyddio ClinetID a manylion Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// cychwyn enghraifft WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

string firstDocument = "input-sample-1.docx";
string secondDocument = "input-sample-2.docx";
string resultantFile = "Comparison.docx";

// darllen cynnwys y ddogfen Word gyntaf o'r gyriant lleol
var firstFile = System.IO.File.OpenRead(firstDocument);
// darllen y ddogfen Word gyntaf o'r gyriant lleol
var secondFile = System.IO.File.OpenRead(secondDocument);
try
{
  // uwchlwytho dogfennau Word mewnbwn i storfa cwmwl
  wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(firstFile, firstDocument));
  wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(secondFile, secondDocument));

  CompareData compareData = new CompareData();
  // nodi'r ddogfen i'w chymharu â hi
  compareData.ComparingWithDocument = secondDocument;
  // manylion yr awdur
  compareData.Author = "Nayer Shahbaz";
  compareData.DateTime = DateTime.Now.Date;
  // fformat y ddogfen ganlyniadol
  compareData.ResultDocumentFormat = "DOCX";

  // gosod opsiynau cymharu dogfennau
  CompareOptions options = new CompareOptions()
  {
    IgnoreCaseChanges = true,
    IgnoreFormatting = true,
    IgnoreHeadersAndFooters = true,
    IgnoreFootnotes = true,
    IgnoreComments = true,
    IgnoreTextboxes = true,
    IgnoreTables = true,
    Target = CompareOptions.TargetEnum.Current,
    AcceptAllRevisionsBeforeComparison = true
   };
   compareData.CompareOptions = options

  // Creu enghraifft o CreateDocument
  CompareDocumentRequest compare = new CompareDocumentRequest();
  compare.CompareData = compareData;
  compare.Name = firstDocument;
  // enw ffeil canlyniadol
  compare.DestFileName = resultantFile;
  
  // cychwyn y gweithrediad cymharu dogfennau
  wordsApi.CompareDocument(compare);
}
catch(Exception ex)
{
  // unrhyw Eithriad uwchlwytho ffeil durng i Cloud storfa
  Console.Write(ex.StackTrace);
}
// create configuration object using ClientID and Client Secret details
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// initialize WordsApi instance
var wordsApi = new WordsApi(config);

Creu enghraifft o WordsApi gan ddefnyddio manylion cleient.

// read the content of first Word document from local drive
var firstFile = System.IO.File.OpenRead(firstDocument);
wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(firstFile, firstDocument));

Darllenwch gynnwys dogfen Word mewnbwn a’i huwchlwytho i storfa Cloud.

CompareData compareData = new CompareData();
compareData.ComparingWithDocument = secondDocument;
compareData.Author = "Nayyer Shahbaz";
compareData.DateTime = DateTime.Now.Date;
compareData.ResultDocumentFormat = "DOCX";

Crëwch enghraifft o wrthrych CompareData lle rydym yn nodi enw’r ddogfen i’w chymharu, manylion yr awdur, gwybodaeth dyddiad ac amser a fformat y ddogfen ddilynol.

CompareOptions options = new CompareOptions()
{
  IgnoreCaseChanges = true,
  IgnoreFormatting = true,
  IgnoreHeadersAndFooters = true,
  IgnoreFootnotes = true,
  IgnoreComments = true,
  IgnoreTextboxes = true,
  IgnoreTables = true,
  Target = CompareOptions.TargetEnum.Current,
  AcceptAllRevisionsBeforeComparison = true
};
compareData.CompareOptions = options;

Creu enghraifft CompareOptions lle rydym yn diffinio opsiynau cymharu amrywiol.

CompareDocumentRequest compare = new CompareDocumentRequest();
compare.CompareData = compareData;
compare.Name = firstDocument;
compare.DestFileName = resultantFile;

Nodwch yr enghraifft CompareData, enw’r ddogfen Word ffynhonnell ac enw’r ffeil allbwn sy’n cynnwys canlyniad cymhariaeth.

wordsApi.CompareDocument(compare);

Cychwyn y gweithrediad cymharu dogfennau a chynhyrchu’r allbwn yn storfa Cloud.

Cymharwch Ddwy Ddogfen gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Rydym wedi trafod y gall cymharu dogfennau Word fod yn dasg heriol sy’n cymryd llawer o amser, yn enwedig wrth ymdrin â ffeiliau lluosog neu fformatio cymhleth. Yn ffodus, mae gorchmynion Aspose.Words Cloud a cURL yn darparu ateb pwerus ar gyfer cymharu dogfennau Word yn gyflym ac yn hawdd. Gallwn gymharu dwy ddogfen neu fwy, olrhain newidiadau, a chynhyrchu adroddiad manwl sy’n amlygu gwahaniaethau rhwng y dogfennau.

Nawr, gweithredwch y gorchymyn canlynol i greu tocyn mynediad JWT yn seiliedig ar ID Cleient a manylion Cyfrinachol Cleient.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=a41d01ef-dfd5-4e02-ad29-bd85fe41e3e4&client_secret=d87269aade6a46cdc295b711e26809af" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd y JWT Token wedi’i gynhyrchu, gweithredwch y gorchymyn canlynol i gymharu dwy ddogfen Word ar-lein ac, arbedwch y ffeil ganlyniadol mewn storfa cwmwl.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFirst}/compareDocument?destFileName={differenceFile}" \
-X PUT \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"ComparingWithDocument\":\"input-sample-2.docx\",\"Author\":\"Nayyer Shahbaz\",\"DateTime\":\"2023-04-23T06:02:29.481Z\",\"CompareOptions\":{\"IgnoreCaseChanges\":true,\"IgnoreTables\":true,\"IgnoreFields\":true,\"IgnoreFootnotes\":true,\"IgnoreComments\":true,\"IgnoreTextboxes\":true,\"IgnoreFormatting\":true,\"IgnoreHeadersAndFooters\":true,\"Target\":\"Current\",\"AcceptAllRevisionsBeforeComparison\":true},\"ResultDocumentFormat\":\"docx\"}"

Amnewid { sourceFirst} gydag enw dogfen Word mewnbwn (yn bresennol yn y storfa Cloud), {accessToken} gyda thocyn mynediad JWT a gynhyrchir uchod a {differenceFile} ag enw’r ddogfen Word ganlyniadol sy’n amlygu’r gwahaniaeth cymhariaeth .

cymhariaeth dogfen gair

Delwedd:- Rhagolwg o gymhariaeth dogfen Word gan ddefnyddio .NET REST API.

Casgliad

I gloi, gall cymharu dogfennau Word fod yn dasg frawychus, ond gyda chymorth gorchmynion Aspose.Words Cloud a cURL neu ei gadarn .NET Cloud SDK, mae gennych ateb pwerus sydd ar gael ichi. P’un a yw’n well gennych weithio gyda C# .NET neu’n well gennych ddefnyddio offer llinell orchymyn fel cURL, mae Aspose.Words Cloud yn cynnig amrywiaeth o opsiynau ar gyfer cymharu dwy ddogfen neu fwy, olrhain newidiadau, a chynhyrchu adroddiadau manwl. Gyda’i nodweddion hyblyg y gellir eu haddasu, mae’n adnodd hanfodol i unrhyw un sy’n gweithio gyda dogfennau Word yn rheolaidd. Felly beth am roi cynnig arni a gweld sut y gall eich helpu i symleiddio eich proses cymharu dogfennau.

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau Perthnasol

Rydym yn argymell yn fawr mynd trwy’r blogiau canlynol: