فارسی

با استفاده از NET REST API Word (DOC، DOCX) را به JPG تبدیل کنید

ما اغلب با موقعیت هایی مواجه می شویم که باید یک سند Word را به فرمت تصویری مانند JPG تبدیل کنیم. این می تواند به دلایل مختلفی مانند ایجاد محتوای بصری برای رسانه های اجتماعی، جاسازی تصاویر در یک وب سایت یا تبدیل یک سند برای به اشتراک گذاری آسان تر باشد. در این مقاله، نحوه تبدیل اسناد Word به تصاویر JPG با استفاده از C#.NET و Cloud SDK را بررسی خواهیم کرد و رویکردهای مختلف برای دستیابی به این تبدیل را مورد بحث قرار خواهیم داد.
· نیر شهباز · 5 دقیقه