Български

Конвертирайте Word (DOC, DOCX) в JPG с помощта на .NET REST API

Често срещаме ситуации, в които трябва да конвертираме документ на Word във формат на изображение като JPG. Това може да се дължи на различни причини, като например създаване на визуално съдържание за социални медии, вграждане на изображения в уебсайт или просто конвертиране на документ за по-лесно споделяне. В тази статия ще проучим как да преобразуваме документи на Word в JPG изображения с помощта на C# .NET и Cloud SDK и ще обсъдим различни подходи за постигане на това преобразуване.
· Найер Шахбаз · 5 мин