API phần còn lại của bảng tính Aspose là cách tốt nhất để chuyển đổi tệp CSV sang tệp Excel của bạn trong vài giây. Nó an toàn và dễ sử dụng. Hãy tìm hiểu về trình chuyển đổi CSV sang XLSX.

Cách chuyển đổi CSV sang Excel bằng API bảng tính trong Python

Chuyển đổi CSV sang Excel bằng Python | Python Chuyển đổi CSV sang XLSX

Tổng quan

Định dạng tệp CSV là một tệp văn bản thuần túy chứa các bản ghi dữ liệu với các giá trị dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi dòng trong tệp CSV là một bản ghi trường mới từ tập dữ liệu có trong tệp CSV. Đây là định dạng tệp thường được sử dụng để lưu, nhập và xuất dữ liệu từ hệ thống lưu trữ hoặc ứng dụng này sang hệ thống lưu trữ hoặc ứng dụng khác. Vì tất cả các ứng dụng có thể nhận dạng các bản ghi được phân tách bằng dấu phẩy, đó là lý do tại sao việc nhập tệp dữ liệu CSV vào cơ sở dữ liệu được thực hiện dễ dàng. Dữ liệu được nhập từ các tệp đó được sắp xếp trong các ô của bảng tính.

Tệp Excel có phần mở rộng XLS đại diện cho Định dạng tệp Excel. Các tệp như vậy có thể được tạo bởi Microsoft Excel cũng như các ứng dụng bảng tính tương tự khác như OpenOffice. Tệp được lưu bằng tệp Excel được gọi là Sổ làm việc. Dữ liệu được lưu trữ ở định dạng bảng trong mỗi trang tính và nó có thể là giá trị số, dữ liệu văn bản, công thức, hình ảnh và biểu đồ, v.v. Ms Excel cho phép bạn xuất dữ liệu sổ làm việc sang một số định dạng khác nhau bao gồm PDF, CSV, XLSX, XPS và TXT, v.v. .Định dạng tệp XLS đã được thay thế bằng định dạng tệp có cấu trúc hơn tức là XLSX trong bản phát hành Microsoft Excel 2007. Các phiên bản mới nhất cũng hỗ trợ đọc và tạo tệp XLS. Bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên tập dữ liệu như sắp xếp, công thức toán học, vẽ biểu đồ, v.v. bằng bảng tính Excel.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi CSV sang Excel mà không cần mở. Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy trong tệp CSV thành dạng bảng trong sổ làm việc XLSX hoặc XLS của Excel được chuyển đổi. Aspose Python Excel API không chỉ chuyển đổi giữa các định dạng python chuyển đổi csv sang excel trực tuyến mà còn hiển thị các tệp Excel dưới dạng hình ảnh, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT, v.v. Vì vậy, đối với những trường hợp như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel bằng ngôn ngữ Python bằng công cụ trực tuyến chuyển đổi CSV sang Excel.

  • Tệp CSV thành tệp Excel XLS Cloud Rest API là gì?
  • Trình khám phá API Web dựa trên Aspose.cloud Swagger
  • Làm cách nào để sử dụng API đám mây để chuyển đổi tệp CSV sang Excel?
  • Sự kết luận

Tệp CSV thành tệp Excel XLS Cloud Rest API là gì?

SDK Python giúp giao tiếp với các API REST của đám mây Aspose.Cells để tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp Excel trong Đám mây. Đó là API REST đám mây nhanh và an toàn để phát triển các ứng dụng trình tạo bảng tính đám mây, trình xem, hợp nhất, chia tách, mã hóa và chuyển đổi bằng ngôn ngữ lập trình Python.. API Aspose.Cells Cloud Rest chuyển đổi CSV sang XLSX, XLTX, HTML, XLS, TXT, TIFF, XPS, PDF và các định dạng tệp được hỗ trợ khác. Python Cloud SDK được phân phối theo giấy phép MIT và được cung cấp bởi Aspose.Cells REST API cơ bản.

Aspose.Cells Cloud API cho Python hỗ trợ mã Python của bạn để tạo nhiều bảng tính, quản lý trang tính, sổ làm việc, công thức, bộ lọc tự động và các chức năng bảng tính Excel khác mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào. Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Python chuyển đổi sổ làm việc từ nội dung được yêu cầu sang một định dạng khác và bên dưới chúng tôi sẽ mô tả cách chuyển csv sang xlsx mà không cần mở bằng cách sử dụng sổ làm việc của trình chuyển đổi csv. Đối với điều này, tất cả những gì bạn cần làm là tạo một tài khoản tại Aspose for Cloud và lấy thông tin đăng nhập ứng dụng của bạn.

Trình khám phá API Web dựa trên Aspose.cloud Swagger

Chúng tôi có Trình khám phá tham chiếu API dựa trên Swagger để biết thêm về API REST bảng tính của chúng tôi. API Reference Explorer là cách dễ nhất để dùng thử các API của chúng tôi ngay trong trình duyệt web của bạn. Nó cho phép bạn dễ dàng tương tác và thử mọi hoạt động đơn lẻ mà các API của chúng tôi đưa ra. Bạn có thể dùng thử thư viện CSV sang Xlsx Python với dữ liệu thời gian thực bằng cách sử dụng giao diện Swagger thân thiện với người dùng này như minh họa trong hình bên dưới.

Chuyển đổi CSV sang Excel bằng Python | PythonChuyển đổi CSV sang XLS

Bạn có thể sử dụng tệp csv để làm API trình chuyển đổi excel mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép API tạm thời miễn phí. Trong phần tiếp theo sẽ xem cách trình chuyển đổi csv sang excel tải xuống Python SDK trong ứng dụng python.

Làm cách nào để sử dụng API đám mây để chuyển đổi tệp CSV sang Excel?

Đoạn mã dưới đây minh họa việc chuyển đổi CSV sang Excel trực tuyến đơn giản như thế nào. Làm theo hướng dẫn bên dưới để thực hiện chuyển đổi CSV sang Excel bằng Aspose Python SDK trong ứng dụng dựa trên python. Tiếp theo, thực thi mã bên dưới từ dòng lệnh để lấy SDK từ PIP.

pip install asposecellscloud

Mã nguồn hoàn chỉnh cũng có sẵn tại Kho lưu trữ GitHub. Bây giờ hãy thêm mã bên dưới vào dự án python của bạn để chạy trình chuyển đổi api trên đám mây.

#For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-python
import os
import sys
import asposecellscloud
from asposecellscloud.apis.cells_api import CellsApi
api  = asposecellscloud.apis.cells_api.CellsApi(os.getenv('CellsCloudClientId'), os.getenv('CellsCloudClientSecret'), "v3.0" ,os.getenv('CellsCloudApiBaseUrl'))
name ='mysample.csv' 
# set required parameters
saveOptions = None
newfilename = "result.xlsx"
isAutoFitRows= True
isAutoFitColumns= True
folder = "celltemp"
result = api.upload_file(folder + '/' + name,  "c:/cloudtesting/" + name)
# Now api call csv to excel converter
result = api.cells_save_as_post_document_save_as(name, save_options=saveOptions, newfilename=(folder +'/' + newfilename), is_auto_fit_rows=isAutoFitRows, is_auto_fit_columns=isAutoFitColumns, folder=folder)
# print("Conversion has been successfully completed.")

Kết quả là tệp excel result.xlsx sẽ được lưu ở thư mục gốc của thư mục celltemp và bạn có thể mở tệp csv trong excel. Chúng tôi cũng có trình chuyển đổi csv trực tuyến để chuyển đổi csv sang google trang tính.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel bằng Python bằng trình chuyển đổi tệp Aspose CSV. Bạn có thể khám phá thêm về API bảng tính Python bằng cách sử dụng tài liệu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trình chuyển đổi CSV sang XLSX, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn. Để biết thêm các bài viết thú vị liên quan đến chuyển đổi tệp, bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các tài khoản truyền thông xã hội của chúng tôi Facebook, LinkedInTwitter.

Xem thêm

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên theo các liên kết có liên quan của chuyển đổi tài liệu và định dạng tệp được hỗ trợ: