fjalë në html

Konvertoni Word në HTML duke përdorur C# .NET

Konvertimi i dokumenteve Word DOC/DOCX në formatin HTML është bërë gjithnjë e më i rëndësishëm në epokën e sotme dixhitale. HTML është formati standard për faqet e internetit dhe lejon që përmbajtje më interaktive dhe dinamike të shfaqet në internet. Me rritjen e aplikacioneve të bazuara në ueb, ka një nevojë në rritje që zhvilluesit të konvertojnë dokumentet Word në HTML për t’i integruar ato në aplikacionet e tyre të internetit pa probleme. Ky artikull do të eksplorojë se si të konvertoni dokumentet Word në HTML duke përdorur gjuhën e programimit C# dhe API REST, duke ofruar një udhëzues hap pas hapi se si të përmbushni këtë detyrë.

API për konvertimin e fjalës në HTML

Aspose.Words Cloud është një API e bazuar në REST që ofron veçori të manipulimit të dokumenteve dhe duke përdorur këtë API me gjuhën e programimit .NET, ne mund t’i konvertojmë lehtësisht dokumentet Word në formatin HTML. Tani, në këtë artikull, do të theksojmë konvertimin e dokumenteve Word në formatin HTML duke përdorur Aspose.Words Cloud SDK për .NET. Kërkoni ‘Aspose.Words-Cloud’ në menaxherin e paketave NuGet dhe klikoni butonin Shto paketën për të shtuar referencën e SDK-së në projektin .NET. Së dyti, merrni kredencialet e klientit tuaj nga Cloud Dashboard.

Në rast se nuk keni një llogari ekzistuese, thjesht krijoni një llogari falas duke përdorur një adresë të vlefshme emaili.

Konvertoni DOC në HTML në C#

// Për shembuj të plotë dhe skedarë të dhënash, ju lutemi shkoni te 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Merrni kredencialet e klientit nga https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// krijoni objektin e konfigurimit duke përdorur ClinetID dhe detajet e sekretit të klientit
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// inicializoni shembullin WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// fut dokumentin e fjalës
string inputFile = "file-sample.docx";
string format = "HTML";
string resultant = "converted.html";

try
{
 // ngarkoni skedarin nga disku lokal
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // ngarkoni skedarin në hapësirën ruajtëse në renë kompjuterike
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // krijoni objektin e kërkesës DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // aktivizoni funksionimin e dokumentit
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // printoni mesazhin e suksesit nëse konvertimi është i suksesshëm
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to HTML conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Le të thellohemi në detajet e shpjegimit dhe kuptimit të kodit.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Krijoni një objekt të shembullit të konfigurimit dhe WordsApi ku kredencialet e klientit përdoren si argumente.

var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);

Krijoni një objekt të UploadFileRequest ku ne ofrojmë hyrjen e dokumentit Word dhe vendndodhjen në ruajtjen e resë kompjuterike për të ngarkuar dokumentin duke përdorur metodën UploadFile(…).

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Krijohet një objekt i klasës ConvertDocumentRequest ku ne ofrojmë hyrje emrin e skedarit Word nga ruajtja e resë kompjuterike, formatin reusltant si HTML dhe shtegun e daljes në ruajtjen e resë kompjuterike. Më në fund, GetDocumentWithFormat(…) kryen konvertimin.

fjalë në html

Imazhi: - Pamja paraprake e konvertimit të dokumentit Word në HTML

Shembulli i dokumentit Word i përdorur në shembullin e mësipërm mund të shkarkohet nga file-sample.docx.

DOCX në HTML duke përdorur komandat cURL

Aspose.Words Cloud ofron një API RESTful që lejon zhvilluesit të integrojnë veçoritë e përpunimit të dokumenteve Word në aplikacionet e tyre pa kërkuar ndonjë softuer ose shtojcë shtesë. Pra, përdorimi i komandave cURL dhe konvertimi i Aspose.Words Cloud për Word në HTML ka disa përfitime.

 • E thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë - Kryeni konvertimin pa pasur nevojë për ndonjë softuer ose mjet shtesë.
 • Fleksibilitet më i madh - Përsa i përket integrimit me sistemet ekzistuese dhe rrjedhat e punës.
 • Siguria dhe privatësia e të dhënave - Aspose.Words Cloud API përdor kriptimin SSL/TLS për transmetim të sigurt të të dhënave.
 • Kursime në kosto - Modeli i çmimeve “Paguaj sipas dëshirës”, duke u mundësuar përdoruesve të paguajnë vetëm për atë që përdorin (ul kostot e përgjithshme).

Pra, për të përdorur këtë qasje, së pari duhet të gjenerojmë shenjën e aksesit JWT (bazuar në kredencialet e klientit). Ju lutemi ekzekutoni komandën e mëposhtme:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Së dyti, ekzekutoni komandën e mëposhtme për të ngarkuar dokumentin hyrës të Word në ruajtjen e cloud:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zëvendësoni {filePath} me shtegun në ruajtjen e resë kompjuterike për të ngarkuar dokumentin. Gjithashtu, {localFilePath} me shtegun e hyrjes së dokumentit Word. Dhe zëvendësoni “{accessToken}” me token tuaj të aksesit Aspose Cloud (i krijuar më sipër).

Tani, ekzekutoni komandën e mëposhtme për të kthyer Word në HTML ku dokumenti hyrës i Word ngarkohet nga ruajtja e resë kompjuterike dhe ruani skedarin rezultues në të njëjtën ruajtje të resë kompjuterike.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputDocument}?format={outputFormat}&outPath={resultantFile}" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "newOutput.html"

Zëvendësoni {outputFormat} me HTML si format dalës. Zëvendësoni {resultantFile} me emrin e skedarit HTML që rezulton. Zëvendësoni gjithashtu {inputDocument} me dokumentin hyrës të fjalës në ruajtjen e resë kompjuterike.

konkluzioni

Si përfundim, konvertimi i Word në formatin HTML mund të jetë një hap i dobishëm dhe i domosdoshëm në shumë situata, veçanërisht kur kemi të bëjmë me përmbajtje të bazuar në ueb ose publikim dixhital. Duke përdorur komandat Aspose.Words Cloud API dhe cURL, ky proces konvertimi mund të thjeshtohet dhe automatizohet, duke kursyer kohë dhe përpjekje për zhvilluesit dhe krijuesit e përmbajtjes. Aspose.Words Cloud API ofron një grup të fuqishëm mjetesh dhe aftësish për trajtimin e dokumenteve Word dhe konvertimin e tyre në një sërë formatesh, duke përfshirë HTML. Pavarësisht nëse jeni duke punuar në një projekt të vogël ose në një sistem të menaxhimit të përmbajtjes në shkallë të gjerë, kjo qasje mund t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja në mënyrë më efikase dhe efektive.

Lidhje të dobishme

Artikuj të ngjashëm

Ju lutemi vizitoni lidhjet e mëposhtme për të mësuar më shumë rreth: