słowo do html

Konwertuj Word na HTML przy użyciu C# .NET

Konwersja dokumentów programu Word DOC/DOCX do formatu HTML nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszej erze cyfrowej. HTML to standardowy format stron internetowych, który umożliwia wyświetlanie online bardziej interaktywnej i dynamicznej zawartości. Wraz z rozwojem aplikacji internetowych rośnie zapotrzebowanie programistów na konwertowanie dokumentów programu Word na format HTML w celu bezproblemowej integracji ich z aplikacjami internetowymi. W tym artykule zbadamy, jak konwertować dokumenty programu Word do formatu HTML przy użyciu języka programowania C# i interfejsu API REST, dostarczając przewodnik krok po kroku, jak wykonać to zadanie.

Interfejs API konwersji Worda na HTML

Aspose.Words Cloud to interfejs API oparty na REST, który zapewnia funkcje manipulacji dokumentami, a dzięki wykorzystaniu tego interfejsu API w języku programowania .NET możemy łatwo konwertować dokumenty Word do formatu HTML. Teraz w tym artykule skupimy się na konwersji dokumentów Worda do formatu HTML przy użyciu Aspose.Words Cloud SDK for .NET. Wyszukaj Aspose.Words-Cloud w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk Dodaj pakiet, aby dodać odniesienie do SDK w projekcie .NET. Po drugie, uzyskaj poświadczenia klienta z Cloud Dashboard.

Jeśli nie masz jeszcze konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, używając ważnego adresu e-mail.

Konwertuj DOC na HTML w C#

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz obiekt konfiguracyjny przy użyciu danych ClinetID i Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// zainicjuj instancję WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// wprowadź dokument tekstowy
string inputFile = "file-sample.docx";
string format = "HTML";
string resultant = "converted.html";

try
{
 // załaduj plik z dysku lokalnego
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // prześlij plik do magazynu w chmurze
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // utwórz obiekt żądania DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // uruchomić operację dokumentu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiedzie
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to HTML conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Zagłębmy się w szczegóły wyjaśnienia i zrozumienia kodu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Utwórz obiekt instancji Configuration i WordsApi, w którym poświadczenia klienta są używane jako argumenty.

var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);

Utwórz obiekt UploadFileRequest, w którym udostępniamy wejściowy dokument Word i lokalizację w chmurze, aby przesłać dokument za pomocą metody UploadFile(…).

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Tworzony jest obiekt klasy ConvertDocumentRequest, w którym podajemy nazwę pliku wejściowego Word z magazynu w chmurze, format reusltant jako HTML oraz ścieżkę wyjściową w magazynie w chmurze. Na koniec GetDocumentWithFormat(…) wykonuje konwersję.

słowo do html

Obraz: - Podgląd konwersji dokumentu Word na HTML

Przykładowy dokument Word użyty w powyższym przykładzie można pobrać z file-sample.docx.

DOCX do HTML za pomocą poleceń cURL

Aspose.Words Cloud zapewnia interfejs API RESTful, który umożliwia programistom integrację funkcji przetwarzania dokumentów Word w ich aplikacjach bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub wtyczek. Tak więc używanie poleceń cURL i Aspose.Words Cloud do konwersji Worda na HTML ma kilka zalet.

 • Proste i proste - Wykonaj konwersję bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania lub narzędzi.
 • Większa elastyczność - W zakresie integracji z istniejącymi systemami i przepływami pracy.
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych - Aspose.Words Cloud API wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS do bezpiecznej transmisji danych.
 • Oszczędność kosztów - Model cenowy „pay-as-you-go”, umożliwiający użytkownikom płacenie tylko za to, z czego korzystają (obniża koszty ogólne).

Aby więc skorzystać z tego podejścia, najpierw musimy wygenerować token dostępu JWT (na podstawie poświadczeń klienta). Wykonaj następujące polecenie:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po drugie, wykonaj następujące polecenie, aby przesłać wejściowy dokument Word do magazynu w chmurze:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zastąp {filePath} ścieżką w chmurze, aby przesłać dokument. Również {localFilePath} ze ścieżką wejściowego dokumentu Word. I zastąp {accessToken} tokenem dostępu Aspose Cloud (wygenerowanym powyżej).

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby przekonwertować Word na HTML, w którym wejściowy dokument Word jest ładowany z magazynu w chmurze i zapisz wynikowy plik w tym samym magazynie w chmurze.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputDocument}?format={outputFormat}&outPath={resultantFile}" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "newOutput.html"

Zamień {outputFormat} na HTML jako format wyjściowy. Zastąp {resultantFile} nazwą wynikowego pliku HTML. Zamień także {inputDocument} na wejściowy dokument tekstowy w chmurze.

Wniosek

Podsumowując, konwersja formatu Word do formatu HTML może być przydatnym i niezbędnym krokiem w wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku treści internetowych lub publikacji cyfrowych. Korzystając z poleceń Aspose.Words Cloud API i poleceń cURL, ten proces konwersji można usprawnić i zautomatyzować, oszczędzając czas i wysiłek programistów i twórców treści. Aspose.Words Cloud API zapewnia potężny zestaw narzędzi i możliwości do obsługi dokumentów Word i konwertowania ich do różnych formatów, w tym HTML. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy nad systemem zarządzania treścią na dużą skalę, takie podejście może pomóc w skuteczniejszym i wydajniejszym osiąganiu celów.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: