slovo do html

Preveďte Word do HTML pomocou C# .NET

Konverzia dokumentov programu Word DOC/DOCX do formátu HTML je v dnešnom digitálnom veku čoraz dôležitejšia. HTML je štandardný formát pre webové stránky a umožňuje interaktívnejšie a dynamickejšie zobrazenie obsahu online. S nárastom webových aplikácií rastie potreba vývojárov konvertovať dokumenty Wordu do HTML, aby ich mohli bezproblémovo integrovať do svojich webových aplikácií. Tento článok bude skúmať, ako previesť dokumenty programu Word do HTML pomocou programovacieho jazyka C# a REST API, a poskytne vám podrobného sprievodcu, ako vykonať túto úlohu.

Word to HTML Conversion API

Aspose.Words Cloud je rozhranie API založené na REST, ktoré poskytuje funkcie na manipuláciu s dokumentmi a využitím tohto rozhrania API s programovacím jazykom .NET môžeme jednoducho previesť dokumenty programu Word do formátu HTML. Teraz sa v tomto článku zameriame na konverziu dokumentov Word do formátu HTML pomocou [Aspose.Words Cloud SDK for .NET] (https://products.aspose.cloud/words/net/). Vyhľadajte Apose.Words-Cloud v správcovi balíkov NuGet a kliknite na tlačidlo Pridať balík, aby ste pridali referenciu SDK v projekte .NET. Po druhé, získajte poverenia klienta z Cloud Dashboard.

V prípade, že nemáte existujúci účet, jednoducho si vytvorte bezplatný účet pomocou platnej e-mailovej adresy.

Previesť DOC na HTML v C#

// Úplné príklady a dátové súbory nájdete na 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Získajte poverenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// vytvorte konfiguračný objekt pomocou podrobností ClinetID a Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// inicializujte inštanciu WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// vstupný dokument programu Word
string inputFile = "file-sample.docx";
string format = "HTML";
string resultant = "converted.html";

try
{
 // načítať súbor z lokálneho disku
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(inputFile))
  {
    var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
    
    // nahrajte súbor do cloudového úložiska
    wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);
  }
  
  // vytvoriť objekt požiadavky DocumentWithFormat
  var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
  
  // spustiť operáciu dokumentu
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

  // vytlačte správu o úspechu, ak je konverzia úspešná
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word to HTML conversion successfull !");
    Console.ReadKey();
  }
}catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Poďme sa ponoriť do detailov vysvetlenia a pochopenia kódu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
var wordsApi = new WordsApi(config);

Vytvorte objekt konfigurácie a inštancie WordsApi, kde sa ako argumenty používajú poverenia klienta.

var uploadFileRequest = new UploadFileRequest(file, inputFile);
wordsApi.UploadFile(uploadFileRequest);

Vytvorte objekt UploadFileRequest, kde poskytujeme vstupný dokument programu Word a umiestnenie v cloudovom úložisku na odovzdanie dokumentu pomocou metódy UploadFile(…).

var response = new GetDocumentWithFormatRequest(inputFile, format,outPath: resultant);
wordsApi.GetDocumentWithFormat(response);

Vytvorí sa objekt triedy ConvertDocumentRequest, kde poskytneme názov vstupného súboru Word z cloudového úložiska, reusltantný formát ako HTML a výstupnú cestu v cloudovom úložisku. Nakoniec GetDocumentWithFormat(…) vykoná konverziu.

slovo do html

Obrázok: - Ukážka konverzie dokumentu Word do HTML

Vzorový dokument programu Word použitý vo vyššie uvedenom príklade si môžete stiahnuť z file-sample.docx.

DOCX do HTML pomocou príkazov cURL

Aspose.Words Cloud poskytuje RESTful API, ktoré umožňuje vývojárom integrovať funkcie spracovania dokumentov Word do svojich aplikácií bez potreby akéhokoľvek ďalšieho softvéru alebo doplnkov. Takže používanie príkazov cURL a prevod Aspose.Words Cloud for Word do HTML má niekoľko výhod.

 • Jednoduché a priamočiare - Vykonajte konverziu bez potreby ďalšieho softvéru alebo nástrojov.
 • Väčšia flexibilita - Pokiaľ ide o integráciu s existujúcimi systémami a pracovnými postupmi.
 • Bezpečnosť a súkromie údajov - Aspose.Words Cloud API využíva šifrovanie SSL/TLS na bezpečný prenos údajov.
 • Úspora nákladov - Cenový model Pay-as-you-go, ktorý umožňuje používateľom platiť len za to, čo používajú (znižuje celkové náklady).

Aby sme mohli použiť tento prístup, musíme najprv vygenerovať prístupový token JWT (na základe poverení klienta). Vykonajte prosím nasledujúci príkaz:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po druhé, vykonajte nasledujúci príkaz na odovzdanie vstupného dokumentu programu Word do cloudového úložiska:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Ak chcete odovzdať dokument, nahraďte {filePath} cestou v cloudovom úložisku. Tiež {localFilePath} s cestou vstupného dokumentu programu Word. A nahraďte {accessToken} svojim prístupovým tokenom Aspose Cloud (vygenerovaným vyššie).

Teraz vykonajte nasledujúci príkaz na konverziu programu Word na HTML, kde sa vstupný dokument programu Word načíta z cloudového úložiska, a uložte výsledný súbor do rovnakého cloudového úložiska.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputDocument}?format={outputFormat}&outPath={resultantFile}" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "newOutput.html"

Nahraďte {outputFormat} výstupným formátom HTML. Nahraďte {resultantFile} názvom výsledného HTML súboru. Tiež nahraďte {inputDocument} vstupným wordovým dokumentom v cloudovom úložisku.

Záver

Na záver, konverzia Wordu do formátu HTML môže byť užitočným a nevyhnutným krokom v mnohých situáciách, najmä pri práci s webovým obsahom alebo digitálnym publikovaním. Pomocou Aspose.Words Cloud API a príkazov cURL možno tento proces konverzie zefektívniť a zautomatizovať, čo vývojárom a tvorcom obsahu ušetrí čas a námahu. Aspose.Words Cloud API poskytuje výkonnú sadu nástrojov a možností na prácu s dokumentmi Word a ich konverziu do rôznych formátov vrátane HTML. Či už pracujete na malom projekte alebo na rozsiahlom redakčnom systéme, tento prístup vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele efektívnejšie a efektívnejšie.

užitočné odkazy

Súvisiace články

Ak chcete získať viac informácií, navštívte nasledujúce odkazy: