xuất sắc sang json

Chuyển đổi Excel sang JSON bằng C# .NET

Trong thế giới kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, quản lý dữ liệu hiệu quả là chìa khóa để dẫn đầu đối thủ. Do đó, dữ liệu đã trở thành một mặt hàng có giá trị và việc quản lý dữ liệu phù hợp là rất quan trọng đối với các tổ chức thuộc mọi quy mô. Một khía cạnh quan trọng của quản lý dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu, bao gồm chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác để làm cho dữ liệu dễ sử dụng và dễ truy cập hơn. Với nhu cầu chuyển đổi dữ liệu ngày càng tăng, các nhà phát triển bắt buộc phải có một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy có thể xử lý nhiều tác vụ chuyển đổi. Blog kỹ thuật này sẽ giới thiệu một giải pháp tiên tiến để chuyển đổi Excel sang JSON và mô tả các tính năng, lợi ích và khả năng của nó, cung cấp tổng quan toàn diện về giải pháp này và các ứng dụng của nó.

Giới thiệu về API chuyển đổi Excel sang JSON

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác và đây là lúc Aspose.Cells Cloud SDK cho .NET ra đời. Với các tính năng mạnh mẽ và linh hoạt, API dựa trên đám mây này cung cấp một dịch vụ đơn giản và giải pháp hiệu quả để chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng JSON. Cho dù bạn là nhà phát triển phần mềm đang tìm cách tự động hóa các tác vụ chuyển đổi dữ liệu của mình hay người dùng doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi bảng tính để sử dụng trong các ứng dụng web hoặc di động, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET đều cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và tiện lợi giải pháp. Chúng tôi sẽ khám phá thêm các khả năng của API và sẽ hiển thị các bước để thực hiện chuyển đổi Excel sang JSON một cách dễ dàng.

Để sử dụng SDK, chúng tôi cần thêm tài liệu tham khảo dưới dạng gói NuGet. Tìm kiếm “Aspose.Cells-Cloud” trong trình quản lý gói NuGet và thêm gói.

Đám mây Aspose.Cell

Hình ảnh 1:- Gói Aspose.Cells Cloud NuGet.

Hơn nữa, chúng tôi cũng cần phải có tài khoản Bảng điều khiển đám mây. Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản, vui lòng tạo một tài khoản miễn phí trên Cloud Dashboard bằng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập khách hàng được cá nhân hóa của bạn.

Excel sang JSON bằng C#

Phần này giải thích tất cả các chi tiết cần thiết về cách chuyển đổi Excel sang JSON bằng đoạn mã C#. Xin lưu ý rằng ví dụ này sử dụng trang tính input.xls.

xuất sắc sang json

Hình ảnh 2:- Xem trước chuyển đổi Excel sang JSON.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nhận thông tin đăng nhập của khách hàng từ https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// tạo phiên bản CellsApi bằng cách cung cấp chi tiết ClientID và ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Tên tệp Excel đầu vào
string name = "input.xls";
// Định dạng cho tệp kết quả
string format = "JSON";

// tên của tập tin kết quả
string resultantFile = "Converted.json";
    
try
{
  // tải tệp từ ổ đĩa cục bộ
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // khởi tạo thao tác chuyển đổi
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile);
        
    // in thông báo thành công nếu chuyển đổi thành công
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to JSON successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Bây giờ hãy cố gắng hiểu đoạn mã trên:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Tạo một phiên bản của CellsApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập của ứng dụng khách làm đối số.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Đọc bảng tính Excel đầu vào bằng phương thức OpenRead(…) của lớp System.IO.File.

instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Gọi phương thức để thực hiện chuyển đổi Excel sang JSON và lưu đầu ra trong bộ lưu trữ Đám mây.

XLS sang JSON bằng các lệnh cURL

Chúng tôi hiểu rằng cURL là một công cụ dòng lệnh để truy cập các API REST, khiến nó trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT. Với cURL, chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu HTTP tới API REST, truy xuất dữ liệu từ máy chủ và thực hiện các tác vụ khác nhau. Bây giờ trong phần này, chúng ta sẽ chuyển đổi XLS sang JSON bằng các lệnh cURL.

Bây giờ, như một điều kiện tiên quyết, trước tiên chúng ta cần tạo mã thông báo truy cập JWT (dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng) bằng cách sử dụng lệnh sau.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Lệnh sau yêu cầu XLS đầu vào có sẵn trong bộ lưu trữ đám mây và sau khi chuyển đổi, chúng tôi sẽ lưu nó trên ổ đĩa cục bộ.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>
-o "Converted.json"

Trong trường hợp chúng tôi cần tải XLS đầu vào từ Bộ lưu trữ đám mây và sau khi chuyển đổi thành JSON, chúng tôi cần lưu trực tiếp đầu ra trong cùng một bộ lưu trữ đám mây, vui lòng thử sử dụng lệnh sau.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>

Mẹo nhanh

Đang tìm kiếm Trình chuyển đổi Excel sang JSON miễn phí! Vui lòng thử sử dụng Bộ chuyển đổi Excel trực tuyến của chúng tôi.

Kết luận

Tóm lại, Aspose.Cells Cloud SDK cho .NET là một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt để chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng JSON. Với kiến trúc dựa trên đám mây, giao diện dễ sử dụng và các tính năng nâng cao, API này cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để thực hiện các tác vụ chuyển đổi dữ liệu, bất kể bạn là nhà phát triển phần mềm hay người dùng doanh nghiệp. Cho dù bạn cần chuyển đổi một bảng tính hay nhiều bảng tính cùng một lúc, Aspose.Cells Cloud SDK dành cho .NET đều cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả. Bằng cách sử dụng API này, bạn có thể hợp lý hóa các tác vụ chuyển đổi dữ liệu của mình, tiết kiệm thời gian và tài nguyên, đồng thời tập trung vào các khía cạnh quan trọng hơn trong doanh nghiệp của mình.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên khám phá Tài liệu sản phẩm, nơi chứa một bộ sưu tập lớn các chủ đề giải thích các tính năng thú vị khác của API. Cuối cùng, nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào khi sử dụng API hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Diễn đàn hỗ trợ sản phẩm] miễn phí 9.

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: