excel do jsona

Konwertuj Excel na JSON przy użyciu C# .NET

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesowym efektywne zarządzanie danymi jest kluczem do wyprzedzenia konkurencji. Dlatego dane stały się cennym towarem, a właściwe zarządzanie nimi jest kluczowe dla organizacji każdej wielkości. Jednym z ważnych aspektów zarządzania danymi jest konwersja danych, która polega na przekształcaniu danych z jednego formatu na inny, aby uczynić je bardziej użytecznymi i dostępnymi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na konwersję danych programiści musieli dysponować niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem, które poradzi sobie z szerokim zakresem zadań związanych z konwersją. Ten blog techniczny przedstawia najnowocześniejsze rozwiązanie do konwersji Excel na JSON oraz opisuje jego funkcje, zalety i możliwości, zapewniając kompleksowy przegląd tego rozwiązania i jego zastosowań.

Wprowadzenie do programu Excel do interfejsu API konwersji JSON

Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania danymi jest konwersja danych z jednego formatu na inny i właśnie w tym miejscu pojawia się Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET. Dzięki potężnym i elastycznym funkcjom ten oparty na chmurze interfejs API zapewnia proste i wydajne rozwiązanie do konwersji arkuszy kalkulacyjnych Excel do formatu JSON. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, który chce zautomatyzować zadania konwersji danych, czy też użytkownikiem biznesowym, który musi szybko przekonwertować arkusze kalkulacyjne do użytku w aplikacjach internetowych lub mobilnych, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET oferuje niezawodne i wygodne rozwiązanie. Będziemy dalej badać możliwości interfejsu API i pokażemy, jak z łatwością przeprowadzić konwersję z Excela na JSON.

Aby korzystać z SDK, musimy dodać jego referencję jako pakiet NuGet. Wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i dodaj pakiet.

Chmura Aspose.Cells

Obraz 1: - Pakiet Aspose.Cells Cloud NuGet.

Ponadto musimy również mieć konto na pulpicie nawigacyjnym w chmurze. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz bezpłatne konto w Cloud Dashboard przy użyciu prawidłowego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Excel do JSON przy użyciu C#

W tej sekcji wyjaśniono wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące konwertowania programu Excel na format JSON przy użyciu fragmentu kodu języka C#. Uwaga: ten przykład używa arkusza input.xls.

excel do jsona

Obraz 2: — Podgląd konwersji programu Excel na format JSON.

// Aby uzyskać pełne przykłady i pliki danych, przejdź do 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, podając szczegóły ClientID i ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Nazwa wejściowego pliku Excel
string name = "input.xls";
// Format pliku wynikowego
string format = "JSON";

// nazwa pliku wynikowego
string resultantFile = "Converted.json";
    
try
{
  // załaduj plik z dysku lokalnego
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // zainicjować operację konwersji
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile);
        
    // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiedzie
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to JSON successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Teraz spróbujmy zrozumieć powyższy fragment kodu:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz instancję CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Przeczytaj wejściowy arkusz programu Excel przy użyciu metody OpenRead(…) klasy System.IO.File.

instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Wywołaj metodę, aby przeprowadzić konwersję programu Excel na format JSON i zapisać dane wyjściowe w magazynie w chmurze.

XLS do JSON przy użyciu poleceń cURL

Rozumiemy, że cURL to narzędzie wiersza poleceń do uzyskiwania dostępu do interfejsów API REST, co czyni go niezbędnym narzędziem dla programistów i specjalistów IT. Dzięki cURL możemy wysyłać żądania HTTP do interfejsów API REST, pobierać dane z serwerów i wykonywać różne zadania. Teraz w tej sekcji zamierzamy przekonwertować XLS na JSON za pomocą poleceń cURL.

Teraz, jako warunek wstępny, musimy najpierw wygenerować token dostępu JWT (na podstawie poświadczeń klienta) za pomocą następującego polecenia.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Poniższe polecenie oczekuje, że wejściowy XLS będzie dostępny w chmurze, a po konwersji zapiszemy go na dysku lokalnym.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>
-o "Converted.json"

W przypadku, gdy musimy załadować wejściowy XLS z magazynu w chmurze i po konwersji do formatu JSON, musimy bezpośrednio zapisać dane wyjściowe w tym samym magazynie w chmurze, a następnie spróbuj użyć następującego polecenia.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>

Szybka wskazówka

Szukasz darmowego konwertera Excela na JSON! Spróbuj użyć naszego [Konwertera programu Excel] online (https://products.aspose.app/cells/conversion).

Uwagi końcowe

Podsumowując, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET to wydajne i elastyczne rozwiązanie do konwersji arkuszy kalkulacyjnych Excel do formatu JSON. Dzięki architekturze opartej na chmurze, łatwemu w obsłudze interfejsowi i zaawansowanym funkcjom ten interfejs API zapewnia wygodny i wydajny sposób wykonywania zadań związanych z konwersją danych, niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy użytkownikiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy chcesz przekonwertować pojedynczy arkusz kalkulacyjny, czy wiele arkuszy kalkulacyjnych jednocześnie, Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET oferuje niezawodne i wydajne rozwiązanie. Korzystając z tego interfejsu API, możesz usprawnić zadania związane z konwersją danych, zaoszczędzić czas i zasoby oraz skoncentrować się na ważniejszych aspektach swojej działalności.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Dokumentacją produktu, która zawiera ogromny zbiór tematów wyjaśniających inne ekscytujące funkcje interfejsu API. Na koniec, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z interfejsu API lub masz jakiekolwiek związane z tym pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem bezpłatnego Forum wsparcia produktu.

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: