excela do html

Konwertuj Excel na HTML przy użyciu C# .NET

Arkusze kalkulacyjne Excel są szeroko stosowane do przechowywania i analizy danych, ale dostęp do nich i przeglądanie online mogą być trudne. Rozwiązaniem tego problemu jest konwersja arkuszy kalkulacyjnych Excela na tabele HTML, które są łatwo dostępne i możliwe do przeglądania w sieci. Dzięki Aspose.Cells Cloud proces ten stał się jeszcze łatwiejszy i wydajniejszy. W tym artykule omówimy, jak używać Aspose.Cells Cloud do konwersji arkuszy kalkulacyjnych Excel na tabele HTML i zbadamy inne korzyści płynące z używania tego rozwiązania do wymagań konwersji. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy użytkownikiem końcowym, ten artykuł zawiera informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z konwersją programu Excel na format HTML.

Interfejs API konwersji programu Excel do sieci Web

Ciesz się bezproblemową integracją, zaawansowanymi funkcjami i możliwościami szybkiej konwersji Aspose.Cells Cloud. Jest to oparty na chmurze interfejs API, który zapewnia proste i wydajne rozwiązanie do konwertowania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel na tabele HTML. Konwertuj XLS i XLSX na tabele HTML za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i oszczędzając czas na ważniejsze zadania. Niezależnie od tego, czy chcesz opublikować dane online, udostępnić je zespołowi, czy zautomatyzować przepływ pracy, Aspose.Cells Cloud zapewnia elastyczne i skalowalne rozwiązanie dla potrzeb konwersji Excela na HTML.

Teraz, zgodnie z zakresem tego artykułu, musimy dodać referencję Aspose.Cells Cloud SDK for .NET jako pakiet NuGet w naszym rozwiązaniu C# .NET. Wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i dodaj pakiet.

Chmura Aspose.Cells

Obraz 1: - Pakiet Aspose.Cells Cloud NuGet.

Ponadto, aby korzystać z możliwości API, musimy również posiadać konto Cloud Dashboard. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, utwórz bezpłatne konto w Cloud Dashboard przy użyciu prawidłowego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Wyświetl arkusz kalkulacyjny online przy użyciu języka C#

Omówmy kroki, w jaki sposób można wykonać funkcję arkusza kalkulacyjnego online przy użyciu języka C# .NET.

excela do html

Obraz 2: — Podgląd konwersji programu Excel do sieci Web.

Użyj poniższego łącza, aby pobrać przykładowy arkusz programu Excel (myDocument.xlsx) użyty w powyższym przykładzie.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// utwórz instancję CellsApi, podając szczegóły ClientID i ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Wprowadź skoroszyt programu Excel
string name = "myDocument.xlsx";
/
/ Format for resultant file
string format = "HTML";

// Nazwa wynikowego pliku HTML
string resultantFile = "Converted.html";
    
try
{
  // załaduj plik z lokalnego dysku systemowego
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // zainicjować operację konwersji
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile);
        
    // Komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja została zakończona
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to HTML Conversion successfull !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Zrozummy powyższy fragment kodu:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt CellsApi, w którym przekazujemy poświadczenia klienta jako argumenty.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Przeczytaj wejściowy arkusz programu Excel przy użyciu metody OpenRead(…) klasy System.IO.File.

instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Ta metoda uruchamia operację konwersji programu Excel na format HTML i zapisuje wynikowy kod HTML w magazynie w chmurze.

Excel do HTML Online za pomocą poleceń cURL

Konwersję Excel do HTML można osiągnąć za pomocą poleceń cURL, które umożliwiają interakcję z Aspose.Cells Cloud API i wykonywanie różnych operacji, w tym konwersję Excel do HTML. Oto prosty przykład konwersji arkusza kalkulacyjnego programu Excel do formatu HTML za pomocą poleceń cURL:

 1. Prześlij arkusz kalkulacyjny programu Excel na platformę do przechowywania danych w chmurze, taką jak Dysk Google lub Dropbox.
 2. Uzyskaj klucz API z Aspose.Cells Cloud, który będzie używany do uwierzytelniania twoich żądań API.
 3. Wygeneruj token dostępu JWT na podstawie poświadczeń klienta za pomocą następującego polecenia.
curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"
 1. Teraz użyj następującego polecenia cURL, aby przekonwertować arkusz kalkulacyjny programu Excel na format HTML:
curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=HTML&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=resultant.html&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"
 1. Po wykonaniu polecenia cURL wynikowy kod HTML jest zapisywany w chmurze.

 2. Teraz, zamiast przechowywania w chmurze, jeśli musimy zapisać kod HTML na dysku lokalnym, spróbuj użyć następującego polecenia cURL:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=HTML&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=false" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "resultant.html"

Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację online Excel Converter.

Uwagi końcowe

Podsumowując, konwersja arkuszy kalkulacyjnych Excel na tabele HTML jest częstym zadaniem wielu firm i organizacji, a Aspose.Cells Cloud zapewnia wydajne i elastyczne rozwiązanie dla ich potrzeb. Korzystając z Aspose.Cells Cloud SDK for .NET, możesz szybko i łatwo konwertować arkusze kalkulacyjne Excel na tabele HTML, używając zaledwie kilku wierszy kodu. Ponadto Aspose.Cells Cloud oferuje szereg funkcji, w tym obsługę wielu języków programowania, integrację z popularnymi platformami do przechowywania w chmurze oraz przyjazny dla użytkownika interfejs, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy chcesz publikować dane online, dzielić się nimi ze swoim zespołem, czy też zautomatyzować przepływ pracy, Aspose.Cells Cloud zapewnia niezawodne i skalowalne rozwiązanie dla potrzeb konwersji Excela na HTML.

Zalecamy również zapoznanie się z Dokumentacją produktu, ponieważ zawiera ona zbiór tematów wyjaśniających inne ekscytujące funkcje interfejsu API. Na koniec, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z interfejsu API, skontaktuj się z nami za pośrednictwem bezpłatnego Forum wsparcia produktu.

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: