excel do json

Preveďte Excel na JSON pomocou C# .NET

V dnešnom uponáhľanom svete podnikania je efektívna správa údajov kľúčom k udržaniu náskoku pred konkurenciou. Dáta sa preto stali cennou komoditou a ich správna správa je kľúčová pre organizácie všetkých veľkostí. Jedným z dôležitých aspektov správy údajov je konverzia údajov, ktorá zahŕňa transformáciu údajov z jedného formátu do druhého, aby boli použiteľnejšie a prístupnejšie. S rastúcim dopytom po konverzii údajov sa pre vývojárov stalo nevyhnutné mať spoľahlivé a efektívne riešenie, ktoré zvládne širokú škálu úloh konverzie. Tento technický blog predstaví špičkové riešenie pre konverziu Excel na JSON a popíše jeho vlastnosti, výhody a možnosti, čím poskytne komplexný prehľad tohto riešenia a jeho aplikácií.

Úvod do Excelu na JSON Conversion API

Jedným z najdôležitejších aspektov správy údajov je konvertovanie údajov z jedného formátu do druhého a tu prichádza na scénu Aspose.Cells Cloud SDK for .NET. Vďaka svojim výkonným a flexibilným funkciám poskytuje toto cloudové API jednoduché efektívne riešenie na konverziu excelových tabuliek do formátu JSON. Či už ste vývojár softvéru, ktorý chce automatizovať svoje úlohy prevodu údajov, alebo podnikový používateľ, ktorý potrebuje rýchlo konvertovať tabuľky na použitie vo webových alebo mobilných aplikáciách, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET ponúka spoľahlivé a pohodlné Riešenie. Ďalej preskúmame možnosti rozhrania API a ukážeme kroky na jednoduché vykonanie konverzie Excel na JSON.

Aby sme mohli používať SDK, musíme pridať jeho referenciu ako balík NuGet. Vyhľadajte „Aspose.Cells-Cloud“ v správcovi balíkov NuGet a pridajte balík.

Aspose.Cells Cloud

Obrázok 1:- Balík Aspose.Cells Cloud NuGet.

Okrem toho musíme mať účet na cloudovom dashboarde. V prípade, že nemáte existujúci účet, vytvorte si bezplatný účet cez Cloud Dashboard pomocou platnej e-mailovej adresy a získajte svoje osobné prihlasovacie údaje klienta.

Excel do JSON pomocou C#

Táto časť vysvetľuje všetky potrebné podrobnosti o tom, ako previesť Excel na JSON pomocou útržku kódu C#. Upozorňujeme, že tento príklad používa pracovný hárok input.xls.

excel do json

Obrázok 2: - Ukážka prevodu Excel na JSON.

// Úplné príklady a dátové súbory nájdete na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Získajte poverenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// vytvorte inštanciu CellsApi zadaním podrobností ClientID a ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Názov vstupného súboru Excel
string name = "input.xls";
// Formát výsledného súboru
string format = "JSON";

// názov výsledného súboru
string resultantFile = "Converted.json";
    
try
{
  // načítať súbor z lokálneho disku
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // inicializujte operáciu konverzie
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile);
        
    // vytlačte správu o úspechu, ak je konverzia úspešná
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to JSON successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Teraz sa pokúsme porozumieť vyššie uvedenému útržku kódu:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Vytvorte inštanciu CellsApi a zároveň odovzdajte poverenia klienta ako argumenty.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Prečítajte si vstupný excelový hárok pomocou metódy OpenRead(…) triedy System.IO.File.

instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Zavolajte metódu na vykonanie konverzie Excel na JSON a uloženie výstupu do cloudového úložiska.

XLS na JSON pomocou príkazov cURL

Chápeme, že cURL je nástroj príkazového riadka na prístup k REST API, čo z neho robí nevyhnutný nástroj pre vývojárov a IT profesionálov. Pomocou cURL môžeme vytvárať požiadavky HTTP na REST API, získavať údaje zo serverov a vykonávať rôzne úlohy. Teraz v tejto časti prevedieme XLS na JSON pomocou príkazov cURL.

Teraz, ako predpoklad, musíme najprv vygenerovať prístupový token JWT (na základe poverení klienta) pomocou nasledujúceho príkazu.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nasledujúci príkaz očakáva, že vstupné XLS bude dostupné v cloudovom úložisku a po konverzii ho uložíme na lokálny disk.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>
-o "Converted.json"

V prípade, že potrebujeme načítať vstupné XLS z cloudového úložiska a po konverzii na JSON potrebujeme výstup priamo uložiť do rovnakého cloudového úložiska, skúste použiť nasledujúci príkaz.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>

Rýchly tip

Hľadáte bezplatný prevodník Excel na JSON! Skúste použiť náš online [Excel Converter] (https://products.aspose.app/cells/conversion).

Záverečné poznámky

Na záver, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET je výkonné a flexibilné riešenie na konverziu tabuliek Excelu do formátu JSON. Vďaka svojej cloudovej architektúre, ľahko použiteľnému rozhraniu a pokročilým funkciám poskytuje toto API pohodlný a efektívny spôsob vykonávania úloh prevodu údajov bez ohľadu na to, či ste vývojár softvéru alebo podnikový používateľ. Či už potrebujete previesť jednu tabuľku alebo viacero tabuliek naraz, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET ponúka spoľahlivé a efektívne riešenie. Pomocou tohto rozhrania API môžete zefektívniť úlohy konverzie údajov, ušetriť čas a zdroje a zamerať sa na dôležitejšie aspekty vášho podnikania.

Dôrazne odporúčame preskúmať Produktovú dokumentáciu, ktorá obsahuje obrovskú zbierku tém vysvetľujúcich ďalšie vzrušujúce funkcie rozhrania API. Nakoniec, ak sa pri používaní rozhrania API stretnete s akýmkoľvek problémom alebo máte akýkoľvek súvisiaci dotaz, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom bezplatného Fóra podpory produktov.

Súvisiace články

Ak chcete získať viac informácií, navštívte nasledujúce odkazy: