excel till json

Konvertera Excel till JSON med C# .NET

I dagens snabba affärsvärld är effektiv datahantering nyckeln till att ligga före konkurrenterna. Därför har data blivit en värdefull vara och korrekt hantering är avgörande för organisationer av alla storlekar. En viktig aspekt av datahantering är datakonvertering, vilket innebär att omvandla data från ett format till ett annat för att göra det mer användbart och tillgängligt. Med den ökande efterfrågan på datakonvertering har det blivit absolut nödvändigt för utvecklare att ha en pålitlig och effektiv lösning som kan hantera ett brett utbud av konverteringsuppgifter. Den här tekniska bloggen kommer att introducera en banbrytande lösning för konvertering av Excel till JSON och beskriver dess funktioner, fördelar och möjligheter, vilket ger en omfattande översikt över denna lösning och dess tillämpningar.

Introduktion till Excel till JSON Conversion API

En av de viktigaste aspekterna av datahantering är att konvertera data från ett format till ett annat, och det är här Aspose.Cells Cloud SDK för .NET kommer in. Med sina kraftfulla och flexibla funktioner ger detta molnbaserade API ett enkelt och effektiv lösning för att konvertera Excel-kalkylblad till JSON-format. Oavsett om du är en mjukvaruutvecklare som vill automatisera dina datakonverteringsuppgifter, eller en företagsanvändare som snabbt behöver konvertera kalkylblad för användning i webb- eller mobilapplikationer, erbjuder Aspose.Cells Cloud SDK för .NET en pålitlig och bekväm lösning. Vi kommer att utforska funktionerna i API:t ytterligare och kommer att visa stegen för att enkelt utföra en Excel till JSON-konvertering.

För att kunna använda SDK:n måste vi lägga till dess referens som ett NuGet-paket. Sök “Aspose.Cells-Cloud” i NuGet-pakethanteraren och lägg till paketet.

Aspose.Cells Cloud

Bild 1:- Aspose.Cells Cloud NuGet-paket.

Dessutom behöver vi också ha ett Cloud dashboard-konto. Om du inte har ett befintligt konto, skapa ett gratis konto över Cloud Dashboard med en giltig e-postadress och skaffa dina personliga kunduppgifter.

Excel till JSON med C#

Det här avsnittet förklarar all nödvändig information om hur du konverterar Excel till JSON med C#-kodavsnitt. Observera att det här exemplet använder arbetsbladet input.xls.

excel till json

Bild 2:- Förhandsgranskning av konvertering från Excel till JSON.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// skapa CellsApi-instans genom att tillhandahålla ClientID och ClientSecret-detaljer
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Namn på indata Excel-fil
string name = "input.xls";
// Format för resulterande fil
string format = "JSON";

// namnet på den resulterande filen
string resultantFile = "Converted.json";
    
try
{
  // ladda filen från den lokala enheten
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // initiera konverteringsoperationen
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile);
        
    // skriv ut ett framgångsrikt meddelande om konverteringen lyckas
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to JSON successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Låt oss nu försöka förstå kodavsnittet ovan:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Skapa en instans av CellsApi medan du skickar klientuppgifterna som argument.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Läs Excel-kalkylbladet med OpenRead(…)-metoden för klassen System.IO.File.

instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Anropa metoden för att utföra Excel till JSON-konvertering och spara utdata i molnlagring.

XLS till JSON med hjälp av cURL-kommandon

Vi förstår att cURL är ett kommandoradsverktyg för åtkomst till REST API:er, vilket gör det till ett viktigt verktyg för utvecklare och IT-proffs. Med cURL kan vi göra HTTP-förfrågningar till REST-API:er, hämta data från servrar och utföra olika uppgifter. Nu i det här avsnittet ska vi konvertera XLS till JSON med hjälp av cURL-kommandon.

Nu, som en förutsättning, måste vi först generera en JWT-åtkomsttoken (baserat på klientuppgifter) med följande kommando.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Följande kommando förväntar sig att ingången XLS är tillgänglig i molnlagring och efter konvertering kommer vi att spara den på lokal enhet.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>
-o "Converted.json"

Om vi behöver ladda ingången XLS från molnlagring och efter konvertering till JSON måste vi spara utdata direkt i samma molnlagring, försök sedan använda följande kommando.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/output.xls?format=JSON&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.json&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>

Snabbt tips

Letar du efter gratis Excel till JSON-konverterare! Försök att använda vår online Excel Converter.

Slutord

Sammanfattningsvis är Aspose.Cells Cloud SDK för .NET en kraftfull och flexibel lösning för att konvertera Excel-kalkylblad till JSON-format. Med sin molnbaserade arkitektur, lättanvända gränssnitt och avancerade funktioner ger detta API ett bekvämt och effektivt sätt att utföra datakonverteringsuppgifter, oavsett om du är mjukvaruutvecklare eller företagsanvändare. Oavsett om du behöver konvertera ett enda kalkylblad eller flera kalkylblad samtidigt, erbjuder Aspose.Cells Cloud SDK för .NET en pålitlig och effektiv lösning. Genom att använda detta API kan du effektivisera dina datakonverteringsuppgifter, spara tid och resurser och fokusera på viktigare aspekter av din verksamhet.

Vi rekommenderar starkt att du utforskar Produktdokumentation, som innehåller en enorm samling ämnen som förklarar andra spännande funktioner i API:et. Slutligen, om du stöter på några problem när du använder API:t, eller om du har någon relaterad fråga, är du välkommen att kontakta oss via det kostnadsfria Product Support Forum.

relaterade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: